Co Ty na to?

Tarnowski Konkurs Maryjny 2017 roku

Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców Oddział w Tarnowie wraz z Katolicką Szkołą Podstawową w Tarnowie organizuje dla dekanatów Tarnowa Konkurs Maryjny pod patronatem J. E. ks. bp. dr. Andrzeja Jeża – Biskupa Tarnowskiego

W 300. rocznicę Koronacji Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej i 100. rocznicę Objawień Fatimskich proponujemy konkursy:

  • plastyczny dla przedszkoli: Mój portret Maryi,
  • plastyczny dla klas I-III szkół podstawowych: Maryja i ja – Kim jest dla mnie?
  • literacki dla klas IV-VII szkół podstawowych: wiersz o tematyce Maryjnej,
  • literacki dla klas II-III gimnazjum: Kartka z pamiętnika Maryi (jeden dzień z Jej życia).

Ich celem jest: głębsze poznanie i uwielbienie Matki Bożej; uwrażliwienie dzieci i młodzieży na przestrzenie religijne, artystyczne, etyczne oraz humanistyczne a także pobudzenie do poszukiwań własnych środków wyrazu w przekazie artystycznym.

Tarnowski Konkurs Maryjny zostanie ogłoszony 13.09.2017 r. podczas VII Tygodnia Wychowania Maryja wychowawczynią pokoleń w czasie uroczystego spotkania w Katolickiej Szkole Podstawowej w Tarnowie. 

Prosimy serdecznie o jego popularyzację w swoich parafiach, przedszkolach, szkołach podstawowych i klasach gimnazjalnych oraz zachęcenie katechetów wraz z dziećmi do uczestnictwa.

Materiały (Regulaminy, plakaty i zaproszenia można pobrać pod linkiem: http://tarnow.ksw.pl/konkurs-maryjny/

Nowość, bo artykuł nowy albo zmieniony...

14 kwiecień 2019

Mapa

© 2017 Parafia św. Marcina w Zawadzie

Szukaj