Galeria

Demontaż nastawy ołtarza głównego 8.07.2010 roku przed jej konserwacją i odtworzeniem ołtarza, na którym obecnie stoi tabernakulum po konserwacji zakończonej w Wielki Czwartek 2011 r. (znowu widoczne po roku 1969).

Zdjęcia zrobił (i pracował) Rafał Szczuciński.

Nowość, bo artykuł nowy albo zmieniony...

Mapa

© 2017 Parafia św. Marcina w Zawadzie

Szukaj