Ogłoszenia

Ogłoszenia 17.12.2017

 Ogłoszenia 17.XII.2017 r.

 1. DZISIAJ 3 niedziela Adwentu, nazywana GAUDETE (radujcie się). Uczniowie naszych Szkół zapraszają na kiermasz świąteczny przy kościele po drugiej i trzeciej Mszy św. Przygotowali własnoręcznie dekoracje, stroiki, a także coś na słodko. Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do wsparcia ich inicjatywy i docenienia włożonej pracy. Postanowili część środków przeznaczyć dla Tarnowskiego Hospicjum Domowego.

 2. Czy jest zmiana początku Mszy św. z g. 11 na g. 10.30 od tej niedzieli? TAK.

 3. Kwartalne dni modlitw o życie chrześcijańskie rodzin: w tym tygodniu.

 4. Świeca Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom – zapłata z ofiarą na CARITAS diecezjalną i parafialną: od 5 zł. * 5 dużych i 3 małe opłatki - zapłata z ofiarą na parafialną CARITAS: od 5 zł, a „3+2”: od 3 zł. Rozprowadza Parafialny Oddział CARITAS.

 5. Przed kolędą misyjną dzieci i młodzieży, która będzie 26.XII od g. 13, proszę parafian nie odwiedzonych jeszcze przez mnie o wiadomość, gdzie mieszkają, bo wyznaczam trasy kolędującym. To ważne także dla planowania odwiedzin duszpasterskich.

 6. Tworzymy grupy kolędników misyjnych w naszych szkołach. Teksty są w e-dzienniku!

 7. >Dzieci z PDMD zabierają z zakrystii dwumiesięcznik „Świat Misyjny” nr 6/2017.

 8. DZIĘKUJEMY: Za parafialną adorację Najśw. Sakramentu 11.XII, zwłaszcza zapisanym (ich lista jak zwykle jest w tabernakulum z listami z Triduum Paschalnego). Za ofiary na konserwację ołtarza, kościoła, ... Za sprzątanie i...

 9. Nowenna do Dzieciątka Jezus - od 16 do 24 grudnia.

 10. Roraty (tj. Msze św. wotywne o Matce Boga w Adwencie celebrowane codziennie za wyjątkiem niedziel i uroczystości) będą po śpiewanej modlitwie w ciemnnościach z elektrycznymi lampionami w środy i piątki o g. 18, a w inne dni – o 6.30. Bez hymnu „Chwała”, ale z uroczystym Alleluja. Biały kolor w liturgii.

 11. Dzieci kl. II i ich rodzice: błogosławieństwo modlitewników na którejś Mszy św. Rorate.

 12. SPOWIEDŹ ADWENTOWA: środa od g. 16 do 18. Jak wiemy, jest możliwa codziennie!

 13. SAKRAMENTY CELEBROWANE W DOMACH: sobota przed IV niedzielą Adwentu od g. 8:30. U odwiedzaniych w I soboty miesięcy i u zapisanych od dziś.

 14. Dyżur sprzątających, który zawiera 25.XII, i dyżur następny (tj. ten, który zawiera 1.I): 3 miejsca kolejki, potem znowu 2 miejsca. Stroiki nie w prezbiterium!!!

 15. Niedziela synodalna w grudniu będzie wyjątkowo już 24.XII, aby zwrócić uwagę na pełne wiary rodzinne przeżycie wieczerzy wigilijnej i Świąt Bożego Narodzenia.

 16. CZYTAMY: afisz; GN, 'Miłujcie się', MGN 1/2018, PD 12, 11, 10 (egz. poza prenumeratą). W zakrystii w prenumeracie: ów PD i MP 12. * 1 kalendarz (po 5 zł) o...

 

Msze Święte po 17.XII do 24.XII:

 

pon. 6.30:

1) r. +Jan Sowiźrał.

2) +Ireneusz Łabno; int. ciotki Emilii.

 

wt. 6.30:

1) +ks. Janusz.

2) +Józef Łabno; int. syna Krzysztofa z rodziną.

 

śr. po 18:

1) +Ludmiła Cisek; int. Renaty, Jacka Katarzyny z Iwonicza.

2) 7. Róża Kobiet i ich rodziny.

 

czw. 6.30:

1) +Józef Cebula; int. Piotra Kozioła z rodziną.

2) +Franciszka Broniec; int. Radka z żoną.

 

piątek 18:

1) +Wojciech i Zofia Karwat.

2) +Domicela Boda.

 

sob. 6.30:

1) +Bronisław i Kazimierz Kozielec; int. brata Bolesława.

2) +Bogdan Skoropad; int. Mierzwów.

 

niedz.

  7: W int. ks. proboszcza.

  9: Za parafian.

10.30: O błog. B. i zdrowie dla córki Katarzyny – int. rodziców; +Kazimiera Wiekierak – int. wnuków.

Nie ma Mszy św. o g. 16!

Nowość, bo artykuł nowy albo zmieniony...

19 sierpień 2018

Mapa

© 2017 Parafia św. Marcina w Zawadzie

Szukaj