Ogólne

Msze Święte poza niedzielami i świętami nakazanymi

Msze Święte poza niedzielami i świętami nakazanymi

Koniecznie czytaj w zakładce OGŁOSZENIA (← link), bo wyjątek od ogólnych zasad podanych niżej jest możliwy! Np. w dniach rekolekcji...


 

Przykłady (w nich - słownictwo przepisów liturgicznych):

 • Nienakazane liturgiczne uroczystości: 3 maja (g. 7, 9 i 16), 29 czerwca (6:30 i 19).

 • Liturgiczne święta (stopień niżej niż uroczystości): 6 sierpnia.

 • Liturgiczne wspomnienia (stopień niżej niż święta): 7 czerwca (bł. o. Zbigniewa OFMConv)

smile Ogólne zasady co do Mszy Świętych w dni poza niedzielami, poza dniami zwanymi w prawie kanonicznym dniami świątecznymi (świętami) nakazanymi  (a w przepisach liturgicznych - uroczystościami nakazanymi) i poza nienakazanymi ważnymi dniami zapisane są niżej.

Wyjątki są możliwe, więc koniecznie czytaj w zakładce OGŁOSZENIA (←link)!

 1. w środy i w piątki całego roku (ale wg p. 2), w dni maja i października oprócz sobót (ale wg p. 3) - po południu, ale 24 grudnia i w Wielką Środę - rano;

 2. w I piątki miesięcy - rano i po południu;

 3. w I soboty miesięcy - tylko rano, a po południu (ale gdy ogłoszono po umówieniu się) - obrzęd Komunii św. poza Mszą św. z dłuższą liturgią słowa Bożego;

 4. poza tym - rano, ale z zachowaniem p. 5;

 5. po Uroczystości Najśw. Ciała i Krwi Chrystusa w piątek i od poniedziałku do czwartku (z procesją) - po południu (czwartek g. 18, bo z błogosławieństwem małych dzieci), ale wg p. 2, a w sobotę (też z procesją) - rano.
  _ _ _

 • Jeśli rano, to 6:30; również Roraty: jeśli rano, to - 6:30.

 • Jeśli po południu, to:

  • gdy po ostatniej niedzieli marca przed niedzielą po pierwszym piątku września - 19:00 (ale zobacz wyżej punkt 5),

  • a gdy w pozostałej części roku - 18:00.

   

Zanim Jezus PRZYJDZIE sądzić żywych i umarłych, oby dzięki rodzicom dziecko, nie zaniedbując innych dóbr, czasem mogło przyjść w dzień powszedni Adwentu wspólnie z bliźnimi przyjąć PRZYJŚCIE (ADVENTUS) Jezusa we Mszy św. zwanej „Rorate” (nawet z elektryczną latarką albo z elektrycznym lampionem, bo wtedy najpierw jest ciemno w kościele).

Roraty jest to Msza św. wotywna o Najświętszej Maryi Pannie celebrowana w Adwencie  poza jego niedzielami i uroczystością Jej Niepokalanego (nie splamionego grzechem nieufności do Boga pierwszych ludzi, czyli pełnego łaski Bożej w Niej) Poczęcia z Małżonków, którzy są Jej Rodzicami (nie było to dziewicze poczęcie!). Ich Córka w małżeństwie z Józefem w sposób dziewiczy (bez udziału mężczyzny, jako zawsze Dziewica) z Ducha Świętego poczęła (w liturgii: 25 marca - Zwiastowanie Pańskie w Nazarecie) i urodziła (w liturgii: 9 miesięcy później - 25 grudnia - Narodzenie Pańskie w Betlejejem).

Nazwa pochodzi od pierwszych słów łacińskiej pieśni kościelnej śpiewanej na początku tej Mszy Świętej:
Rorate caeli desuper et nubes pluant iustum (jej refren).

Przekłady:
'Roście, niebiosa, z góry i chmury niech wyleją sprawiedliwego'.
'Spuśćcie rosę, niebiosa, i obłoki niech wyleją sprawiedliwego'.

Antyfona na wejście tejże Mszy św. właśnie tak się zaczyna.

 


Przypomnijmy sobie nasze pieśni na Adwent:

"Spuśćcie nam na ziemskie niwy
Zbawcę z niebios, obłoki" -
- Świat przez grzechy nieszczęśliwy  

Mapa

© 2017 Parafia św. Marcina w Zawadzie

Szukaj