Błogosławiony Ojciec Zbigniew Strzałkowski

Bł. Ojciec Zbigniew Strzałkowski z Zawady, Patron Szkoły Podstawowej w Zawadzie

Błogosławiony Ojciec Zbigniew Strzałkowski OFMConv
z Zawady
Patron Szkoły Podstawowej w Zawadzie od 14.X.1996 r.,
parafianin Zawady

 

KSIĘGA WSTAWIENNICTWA BŁ. ZBIGNIEWA

jest

w sobótkach przy bocznym wejściu.

 

UWAGA! OD LAT TRWAJĄ PRACE KONSERWATORSKIE (w 2019 roku m.in. ołtarz boczny lewy jeszcze nie jest ukończony, polichromia - już prawie tak), dlatego miejsce w kościółku przypominające o bł. Zbigniewie było najpierw tymczasowe!!!

 

DROGA KRZYŻOWA OD DOMU RODZINNEGO BŁ. ZBIGNIEWA DO KOŚCIOŁA (czytaj niżej o 21.02.2016 roku):

 • Planowana na te lata, kiedy przypada rocznica Jego beatyfikacji (5.12.2015 r.) 5., 10., 15. itd., ale może być częściej...
 • Zatem ma być w roku 2020. Będzie w misje parafialne w październiku 2020 roku, w roku 40-lecia drugiego ustanowienia Parafii.

 

COROCZNE WYDARZENIA:

 • Memoriał od roku 2004 organizowany przez Szkołę Podstawową im. o. Zbigniewa Strzałkowskiego w niedzielę czerwca; z obecnością FRANCISZKANÓW. Memoriałowa Msza św. dziękczynna za bł. o. Zbigniewa Strzałkowskiego z prośbą o Jego kanonizację oraz o pokój i ochronę przed terroryzmem. Po niej - dotknięcie relikwii bł. Zbigniewa.

 • Wspomnienie liturgiczne 7 czerwca, gdy przepisy liturgiczne to umożliwiają. Po Mszy św. - dotknięcie relikwii bł. Zbigniewa. Jeśli nie wtedy jest niedziela memoriałowa, to jest wtedy dziękczynienie bł. Zbigniewowi za patronat nad uczniami i uczennicami kończącymi szkołę. Jeśli wtedy jest niedziela memoriałowa, to dopiero 12 czerwca w drugi piątek miesiąca (czytaj niżej) odbywa się owo szkolne dziękczynienie.

 • Rocznica śmierci (9.VIII.1991 r.) - 2. niedziela sierpnia. Po każdej Mszy św. - dotknięcie relikwii bł. Zbigniewa.

 • Rocznica beatyfikacji (5.12.2015 r.) - 1. niedziela grudnia. Po każdej Mszy św. - dotknięcie relikwii bł. Zbigniewa.

 • W II piątek grudnia jest o g. 18 przed Mszą św. WIECZORNICA w reżyserii nauczycieli Szkoły Podstawowej im. o. Zbigniewa Strzałkowskiego.

 

COMIESIĘCZNA MODLITWA DO TRÓJJEDYNEGO BOGA ZA WSTAWIENNICTWEM BŁ. O. ZBIGNIEWA
przy pomocy zatwierdzonego modlitewnika (w sprzedaży u OFMConv od 2 czerwca 2017 r.):

 • w drugi piątek miesiąca, bo w drugi piątek sierpnia 1991 roku umarł jako męczennik (9.08.1991 r. w Pariacoto w Peru);
  początek o godzinie 18 albo 19, więc koniecznie sprawdź w ogłoszeniach (←link);
  śpiew: Błogosławiony Zbigniewie nasz, błogosławiony Zbigniewie nasz, módl się, módl się, módl się za nami;
  hymn po polsku 
  (←link);

 • wtedy modlitwa z Nim za misje Kościoła ze składką na Mszy św., bo był misjonarzem;

 • wtedy po Mszy św. możliwość uczczenia Jego relikwii przez dotknięcie;

 • w II piątek grudnia jest o g. 18 przed Mszą św. WIECZORNICA w reżyserii nauczycieli Szkoły Podstawowej im. o. Zbigniewa Strzałkowskiego.

  Ten dzień w miesiącu przypomina także o męczeńskiej śmierci Jego kolegi bł. o. Michała Tomaszka.

  Stuła z Peru - dar franciszkanów z 19. rocznicy męczeństwa bł. o. Zbigniewa symbolizuje naszą łączność z Nim i z Parafią w Pariacoto.


  Wcześniej, gdy nie było wspomnianego modlitewnika, modlitwa za misje i składka były w nowennową środę po I piątku miesiąca, tj. około 9 dnia miesiąca. Ostatni raz przed zmianą tak było w środę 7 czerwca 2017 roku we wspomnienie bł. Zbigniewa.

 

COTYGODNIOWA MODLITWA DO TRÓJJEDYNEGO BOGA ZA WSTAWIENNICTWEM MATKI WCIELONEGO SYNA BOGA o kanonizację BŁ. ZBIGNIEWA i BŁ. MICHAŁA:

 • w środy na nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

 

CODZIENNA MODLITWA DO TRÓJJEDYNEGO BOGA ZA WSTAWIENNICTWEM BŁ. ZBIGNIEWA:

 • w kościele i gdzie indziej, gdy słyszymy Jego imię, widzimy Jego fotografię, gdy nawet bez tych pomocy chcemy być bardziej w świętych obcowaniu (w świętych komunii)...

 

 

 

 

03.07.1958 - Urodzony w Tarnowie; ojciec Stanisław Strzałkowski, matka Franciszka Strzałkowska z domu Wójcik, mieszkający w Zawadzie
10.07.1958 - Chrzest w Katedrze w Tarnowie
     
09.1965 - 06.1973 - (ma od 7 do 15 lat) Szkoła Podstawowa w Zawadzie
28.05.1967 - (ma 9 lat) I Komunia św. po I Spowiedzi św. (przygotował Go ks. Paweł Śliwa)
1967 - (ma 9 lat) Ministrant
1971 - (ma 13 lat) Bierzmowanie
1972 - (ma 14 lat) Lektor
     
09.1973 - 05.1978 - (ma od 15 do 20 lat) Technikum Mechaniczne w Tarnowie
07.05.1978 - (ma 20 lat) Świadectwo dojrzałości
lato 1978 - lato 1979 - (ma 20 i 21 lat) Praca zawodowa w Tarnowie i w Tarnowcu
     
01.09.1979 - (ma 21 lat) Rozpoczęcie nowicjatu: Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych (OFMConv) w Smardzewicach
09.1980 - 06.1986 - (ma od 22 do 28 lat) Studia filozoficzno–teologiczne w Krakowie
08.12.1984 - (ma 26 lat) Śluby wieczyste (posłuszeństwa, ubóstwa i czystości) w Krakowie
07.06.1986 - (ma 28 lat) Święcenia kapłańskie prezbiteratu w kościele parafialnym pw. św. Karola Boromeusza we Wrocławiu
16.06.1986 - (ma 28 lat) Obrona pracy magisterskiej
22.06.1986 - (ma 28 lat) Prymicyjna Ofiara Mszy św. w kościele pw. św. Marcina w Zawadzie; ks. proboszcz Antoni Mleczko
     
07.07.1986 - 24.08.1988 - (ma od 28 do 30 lat) Wicerektor Niższego Seminarium Duchownego w Legnicy
01.09.1988 - (ma 30 lat) Przeniesiony do klasztoru we Wrocławiu (przygotowanie do wyjazdu na misje)
30.11.1988 - (ma 30 lat) Wyjazd na misje do Peru (Ameryka Południowa)
09.08.1991 - (ma 33 lataMęczeńska śmierć w Pariacoto, diecezja Chimbote (Peru)
     
05.06.1995 - Dekret „Nihil obstat” pozwalający na otwarcie procesu beatyfikacyjnego
09.08.1996 - Rozpoczęcie procesu diecezjalnego w Pariacoto
13.11.1996 - Zamknięcie trybunału pomocniczego w Krakowie
24.08.2002 - Zakończenie procesu diecezjalnego w Chimbote (Peru) i przesłanie dokumentacji do Watykanu
     
25.10.2003 - Uznanie procesu diecezjalnego za ważny przez Zgromadzenie Zwyczajne Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych
2011 - Ukończenie tzw. „positio”, czyli kluczowego dokumentu procesu beatyfikacyjnego
14.11.2013 - Zgoda specjalnej komisji teologów
03.02.2015 - Na sesji zwyczajnej kardynałów i biskupów Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych pozytywne rozpatrzenie wniosku o uznanie męczeństwa
03.02.2015 po południu - Na audiencji prywatnej udzielonej prefektowi Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych przez Jego Świątobliwość papieża Franciszka upoważnienie tej kongregacji do ogłoszenia dekretu o męczeństwie;  papieska zgoda na beatyfikację
16.02.2015
przed g. 17
- U franciszkanów i u nas wiadomość, że prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych zaakceptował zaproponowany termin beatyfikacji
12 i 13.10.2015 - Uroczyste otwarcie grobów męczenników w kościele parafialnym w Pariacoto i pobranie ich relikwii dla kultu w innych miejscach. Przeniesienie nowych trumien z relikwiami do sanktuarium w Pariacoto.
     
05.12.2015 - Beatyfikacja w Chimbote w Peru w roku jubileuszowym św. Marcina, Patrona Parafii Zawada (meczennicy.franciszkanie.pl)
Następne dni... - Modlitwa o kanonizację. Czytaj niżej!
24.02.2016 - Decyzja Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, że wspomnienie liturgiczne będzie 7 czerwca zamiast 9 sierpnia (wiadomość z 3.03.2016 r.) w rocznicę święceń prezbiteratu (poczynając od 25-lecia).
Następne dni... - Modlitwa o kanonizację. Czytaj niżej!
12.05.2017 -

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zatwierdziła teksty liturgiczne ku czci błogosławionych Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego w języku polskim. Wspomnienie pierwszych polskich misjonarzy-męczenników przypada 7 czerwca.

„Na mocy władzy udzielonej tej Kongregacji przez Papieża Franciszka, bardzo chętnie zatwierdzamy tekst polski kolekty i drugiego czytania dla Godziny czytań Liturgii Godzin ku czci błogosławionych Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego, prezbiterów i męczenników, jak to jest przedstawione w załączniku. Bez względu na jakiekolwiek przeciwne rozporządzenia” – napisali Prefekt Kongregacji Robert kard. Sarah i Arcybiskup Sekretarz Artur Roche.

List z decyzją Watykanu przekazał kurii krakowskiej prowincji franciszkanów Prokurator Generalny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych o. Maurizio Di Paolo. Pismo wpłynęło do Prowincjałatu 23 maja, w 30. rocznicę święceń kapłańskich bł. Michała Tomaszka. Tego dnia w zakonie franciszkanów obchodzone jest ponadto święto rocznicy poświęcenia asyskiej Bazyliki św. Franciszka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Hymn beatyfikacyjny w języku hiszpańskim (1)
 2. Hymn beatyfikacyjny w języku hiszpańskim (2)
 3. Ten hymn po polsku
 4. Tekst hymnu po polsku i nagranie hymnu po polsku
 5. Nuty do hymnu z tekstem (ale w 2. zwrotce zamiast TRUD ma być CUD)
 6. (Zob. punkty A i B) Canción homenaje a Miguel y Zbigniew, forma parte del disco Testigos de la esperanza, publicado en 2011, a 20 años del martirio en Pariacoto de los mártires franciscanos. Canciones compuestas por el cantautor peruano Enrique Mesías e interpretadas por el grupo vocal Kargaligera. Lima - Perú.


O relikwiach I stopnia i II stopnia:

 

Krucjata różańcowa w obronie przed terroryzmem (kliknij TUTAJ, bo dodano fotografie)

 

Papież Franciszek i błogosławieni męczennicy oo. Zbigniew i Michał  

Papież Franciszek odwiedził Bazylikę św. Franciszka i franciszkanów w Krakowie
30 lipca 2016 r. w sobotę, w przedostatni dzień ŚDM Kraków 2016.
Tam modlił się, mówiąc do Boga tak:

Modlitwa o pokój i ochronę przed terroryzmem

12 zdjęć z tego spotkania

 


 

 

Co tydzień w środę modliliśmy się o beatyfikację sługi Bożego naszego Rodaka i byłego Parafianina.

Od popołudnia 16.02.2015 r. do 5.12.2015 r.

zwłaszcza w środy (od Popielca) wdzięczni za jej zaplanowanie prosiliśmy o jej dokonanie

i dziękowaliśmy.

Teraz, szczególnie w środy i niedziele, modlimy się o kanonizację bł. o. Zbigniewa!

-------------------------------------------------------------------------------------------------


Co roku w czerwcową niedzielę nasza Szkoła Podstawowa organizuje

MEMORIAŁ swego Patrona.

Po Mszy św. południowej celebrowanej w [przy] kościele przez franciszkanów

rozpoczyna się bieg, a po nim festyn.


Co roku w sierpniową niedzielę ojciec franciszkanin celebrował u nas Mszę św. o beatyfikację

sługi Bożego ojca Zbigniewa z okazji rocznicy Jego śmierci.

W sierpniową niedzielę 2015 r. intencja tej Mszy św. była taka

jak we wspomniane środy.


PLAN COROCZNYCH WYDARZEŃ jest widoczny niżej po opisie roku 2016.


październiku nasza Szkoła obchodzi Dzień swego Patrona,
w łączności z Dniem Papieskim.

 

 


 

 

 • W przeddzień beatyfikacji - wieczornica o Słudze Bożym w wykonaniu naszej Szkoły Podstawowej, której jest Patronem, i naszego Gimnazjum; w kościele w pierwszy piątek grudnia 2015 r. o g. 18:30 przed Mszą św.

   

 • W Jubileuszowym Roku św. Marcina, Patrona naszej Parafii, trwającym od 8 listopada br. do 11 listopada 2016 roku w związku z 1700. rocznicą jego urodzin - 5.XII.2015 r. w pierwszą sobotę miesiąca - beatyfikacja naszego Parafianina Sługi Bożego o. Zbigniewa Strzałkowskiego, męczennika!

 • Msze dziękczynne za Jego beatyfikację - w pierwszą sobotę grudnia (5.XII) o g. 18:30 i w niedzielę 6.XII o g. 11.

 • W środy w kościele - modlitwa o kanonizację bł. o. Zbigniewa!

 • Dziękujemy naszemu Biskupowi Diecezjalnemu Andrzejowi Jeżowi za celebrę z kazaniem Mszy św. w nocy Uroczystości Narodzenia Pańskiego (2015 r.) w naszym kościółku ze względu na bł. o. Zbigniewa! 


 • Diecezjalny KONKURS DLA KOLĘDNIKÓW misyjnych z klas od IV do VI
  „ODDALI ŻYCIE DLA CHRYSTUSA” (7 i 22-24 stycznia 2016 r.) 
  Czytaj na www.misje.diecezja.tarnow.pl.

  Literatura obydwu etapów konkursu:
  "Ujrzeli Peru i niebo otwarte... Błogosławieni męczennicy z Pariacoto i Santa", Wydawnictwo Franciszkanów Bratni Zew 2015
  str. od 13 do 237

  Warunki konkursu:

  Konkurs jest dwuetapowy:

  I etap: Wideokonferencja na Skypie. Trzyosobowa grupa odpowiada na pytania dotyczące podanej wcześniej literatury o misjonarzach męczennikach. Grupa wraz z opiekunem (który jest wtedy również strażnikiem uczciwości) łączy się z organizatorami konkursu 7 stycznia 2016 r. o ustalonej wcześniej godzinie.

  II etap: Dziesięć grup, które w pierwszym etapie zdobyły najwięcej punktów, bierze udział w turnieju wiedzy zorganizowanym w Domu Formacji Misyjnej w Czchowie w dniach od 22 do 24 stycznia 2016 r. Laureatem zostanie grupa, która uzyska najwięcej punktów. Pobyt uczestników II etapu jest bezpłatny – jako nagroda dla kolędników za zakwalifikowanie się do konkursu finałowego.

Wyniki I etapu konkursu
 • Słotowa - 4 pkt.
 • Iwkowa - 4 pkt.
 • Limanowa gr. nr 1 - 5 pkt.
 • Limanowa gr. nr 2 - 5 pkt.
 • Wilkowisko - 6 pkt.
 • Tarnów bł. Karoliny - 4 pkt. 
 • Zawada k. Tarnowa - 6 pkt.
  Rafał Pancerz, Michał Sacha i Szymon Srebro z kl. VI.
  Dorosły opiekun grupy: p. Agnieszka Sacha.
 • Zgórsko gr. nr 1 - 5 pkt.
 • Zgórsko gr. nr 2 - 6 pkt.
 • Chomranice - 4 pkt.
Wyniki II etapu

 

 • Uroczyste przyjęcie relikwii (z kości Błogosławionego) od Prowincjała OFMConv o. Jarosława Zachariasza 31.01.2016 roku w niedzielę w Krakowie na Mszy św. o g. 12 w bazylice św. Franciszka z Asyżu. W relikwiarzu.

 • Przyjęcie drugich relikwii (z kości Błogosławionego) od Prowincjała OFMConv 1.02.2016 roku w poniedziałek w Tarnowie po diecezjalnym dziękczynieniu za beatyfikację o. Michała i o. Zbigniewa (g. 17:30 - nieszpory i Msza św.) w bazylice katedralnej. Przeznaczone do złożenia pod (tworzonym) ołtarzem głównym.

 • Baner przedstawiający bł. Misjonarza Męczennika z Zawady, stojący w miejscu ołtarza bocznego prawego do zakończenia prac konserwatorskich przy nim. Dar firmy pp. Grzegorza i Anny Wilków z naszej Parafii.

 • W niedzielę rekolekcji parafialnych (21 lutego 2016 roku) prowadzonych przez franciszkanina konwentualnego nabożeństwo drogi krzyżowej z udziałem jego braci zakonnych z relikwiami z kości Błogosławionego (w relikwiarzu) od domu rodzinnego z mieszkającą tam Mamą Błogosławionego (g. 14) do kościoła; uroczyste umieszczenie ich w kościele (g. 15); po nabożeństwie gorzkich żali - ucałowanie.
  14 krzyży zrobił p. Kazimierz Krok, pomalował p. Kazimierz Turaj, a ustawili na trasie pp. Kazimierz i Maria Turajowie. Tekst napisał pomysłodawca nabożeństwa - o. Stanisław Gruszka CSsR (redemptorysta).


 • Memoriał 5.06.2016 roku - po beatyfikacji pierwszy (zob. WWW Szkoły Podstawowej im. o. Zbigniewa Strzałkowskiego).

 • Poświęcenie ołtarza głównego (w prezbiterium obok zabytkowej nastawy dawnego ołtarza) z relikwiami bł. Zbigniewa z Zawady, błogosławieństwo ambony, stolika, kielicha, ampułek, lawaterza, ornatów (darów ks. Stanisława Sowińskiego z Zawady, który przyjął święcenia prezbiteratu w tym samym roku co bł. o. Zbigniew) - 6.06.2016 roku w poniedziałek o g. 19, w przeddzień 30. rocznicy jego święceń prezbiteratu i wspomnienia liturgicznego; bp Stanisław Salaterski.

 • Wspomnienie liturgiczne (7 czerwca zamiast 9 sierpnia według wiadomości z 3.03.2016 r. o decyzji Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 24 lutego 2016 roku) w 30. rocznicę święceń prezbiteratu.

 • 25. rocznica śmierci (9.VIII.1991 r.) - 7.VIII.2016 r., niedziela - Msza św. o g. 11; trzej ojcowie franciszkanie: prowincjał, rzecznik prasowy prowincji i misjonarz przed wyjazdem do Pariacoto.


 • 11.XI.2016 r. - ODPUST PARAFIALNY; dwaj ojcowie franciszkanie. Po Mszy św. o g. 11 - DOTKNIĘCIE (palcami dłoni) relikwii św. Marcina Biskupa i relikwii bł. Zbigniewa OFMConv na zakończenie jubileuszu 1700. rocznicy urodzin św. Marcina w roku kościelnym beatyfikacji Jego Wychowanka o. Zbigniewa.  


 • 2.XII.2016 r. piątek - 1. rocznica beatyfikacji - u nas (zob. 11.XII.2016 r.):  wieczornica o bł. o. Zbigniewie w wykonaniu naszej Szkoły Podstawowej, której jest Patronem, i naszego Gimnazjum.

 • 4.XII.2016 r. niedziela (zamiast poniedziałku 5.XII) - 1. rocznica beatyfikacji - w Krakowie u franciszkanów z kardynałem Angelo Amato: Msza św. i procesja do kaplicy z relikwiami.

 • 11.XII.2016 r. niedziela (zamiast poniedziałku 5.XII) - 1. rocznica beatyfikacji - u nas (zob. 2.XII.2016 r.): Msza św. dziękczynna w dniu corocznej adoracji parafialnej (11 grudnia). DOTKNIĘCIE (palcami dłoni) relikwii bł. Zbigniewa po każdej Mszy św.


 

Czytaj na początku tego artykułu na poniższe tematy:

 

 • DROGA KRZYŻOWA OD DOMU RODZINNEGO DO KOŚCIOŁA

 • COROCZNE WYDARZENIA

 • COMIESIĘCZNA MODLITWA DO TRÓJJEDYNEGO BOGA ZA WSTAWIENNICTWEM BŁ. O. ZBIGNIEWA
  przy pomocy zatwierdzonego modlitewnika (w sprzedaży u OFMConv od 2 czerwca 2017 r.)

 • COTYGODNIOWA MODLITWA DO TRÓJJEDYNEGO BOGA ZA WSTAWIENNICTWEM MATKI WCIELONEGO SYNA BOGA o kanonizację BŁ. ZBIGNIEWA i BŁ. MICHAŁA

 • CODZIENNA MODLITWA DO TRÓJJEDYNEGO BOGA ZA WSTAWIENNICTWEM BŁ. ZBIGNIEWA

 

Nowość, bo artykuł nowy albo zmieniony...

Mapa

© 2017 Parafia św. Marcina w Zawadzie

Szukaj