Historia Parafii i... prace w kościele

Historia Parafii i... prace nie tylko w kościele

Historia Parafii nie tylko do r. 1400 i od r. 1980...

  • Bracie, Siostro! Czy pomożesz  budować tę stronę, przesyłając e-mailem albo inaczej na adres naszej Parafii to, co przedstawia jej dzieje? Ważne w historii jest podanie pochodzenia dokumentu.
  • A może Twoja Rodzina albo ktoś ze znajomych opowie o wydarzeniach nie tylko od 1980 roku?

Czy możesz skorzystać z tej okazji do tworzenia wspólnego dobra?

Z przykazań kościelnych:

5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

Oto wynik tej troski →  FILM - wspólne dzieło TVP Kraków, Urzędu Gminy Tarnów i parafian Zawady

Zobacz: SZLAK ARCHITEKTURY DREWNIANEJ!

 

Warto  przeczytać to, co jest pod linią, chociaż dotyczy spraw gospodarczych, bo u chrześcijan mają one służyć duszpasterstwu.


 

Od popołudnia środy 22 czerwca 2011 r. (do roku 2016) liczymy POBYTY turystów i pielgrzymów na szczycie Góry św. Marcina, dlatego prosimy KAŻDEGO o podpis w księdze pamiątkowej za każdym razem, gdy tam się znajdzie.

Dzięki tym podpisom Urząd Gminy Tarnów z Parafią Zawada po otrzymanej dotacji na prace w otoczeniu zabytku może wykazać przed urzędem dotującym duże zainteresowanie tym miejscem, często odwiedzanym wiele razyprzez te same osoby.

Za każdym pobytem w kościółku lub na parkingu prosimy o „ślad”
złożony z daty, podpisu, nazwy miejscowości,

a jeśli nie wszyscy z grupy się podpisują, to również z liczby osób w grupie.

Księga jest przy bocznych drzwiach kościółka.

Turystów i Pielgrzymów powiadamiamy o pracach remontowych, konserwatorsikich i budowlanych wykonanych i planowanych. Trzeba pieniędzy i czasu, aby zakończyć okresowe remonty i konserwacje kolejnych części zabytku. W połowie 2011 roku zakończono zapowiadane ulepszenie terenu przy kościele.

Wyraz DOTACJA wskazuje na własny wkład finansowy Parafii (liczącej praktycznie ok. 500 osób), nie tylko na otrzymaną pomoc. 

Dziękujemy Samorządowi Gminy Tarnów na dotacje w roku 2008 na projekty remontu i konserwacji oraz na projekt budowlany stałego urządzenia gaśniczego.

Jesteśmy wdzięczni:

  • Samorządowi Województwa Małopolskiego za dotację w 2009 r. na remont konserwatorski więźby i pokrycia dachu kościoła
    oraz za dotację w 2010 r. na konserwację niektórych elementów nastawy ołtarza głównego,
  • a Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Krakowie, współdziałającemu z tarnowską Delegaturą Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków - za dotację w 2010 r. na pierwszy etap konserwacji polichromii.
    Za rekonstrukcje konieczne w ołtarzu płaciła tylko Parafia.

„Ogromny łańcuch wykonany jakoby z jednego pnia drzewa”, gdy wrócił z konserwacji (jej czas: zima 2010/11 r.), za którą zapłacił parafianin, czekał na zakończenie innych prac konserwatorskich, niżej nazwanych.
Znowu wisi od g. 16:20 dnia 5 listopada 2012 roku. 

 

Wiadomość z początku roku 2011:

Po wniosku złożonym w roku 2010 ponad sześćset tysięcy złotych dofinansowania otrzyma Gmina Tarnów na rewitalizację centrum wsi Zawada w otoczeniu naszego zabytkowego kościoła z XV wieku na szlaku architektury drewnianej. Razem z p. wójtem Grzegorzem Koziołem jesteśmy wdzięczni Zarządowi Województwa Małopolskiego, dysponującemu unijnymi pieniędzmi. Tędy do szczegółów. Dziękujemy Samorządowi Gminy Tarnów za inicjatywę współpracy z Parafią Zawada. Przedłożył ją p. Wójt na zebraniu w naszej szkole w marcu 2008 roku, zachęcając do wspólnych starań o dotację unijną na szeroki zakres prac (nie tylko zrobienie parkingu), których finansowanie składałoby się z takiej dotacjiudziału własnego Gminy Tarnów i wkładu naszej Parafii.

Zakładka: Dofinansowanie UE - Rewitalizacja zabytkowego kościółka

Wiadomość ze środka roku 2011:  UGT (←kliknij ten radosny link do WWW Urzędu Gminy Tarnów).

 

31.03.2011 r. otrzymaliśmy pismo Samorządu Województwa Małopolskiego o przyznaniu dotacji na kontynuację konserwacji nastawy ołtarza głównego.

6.05.2011 r. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków poinformował nas pisemnie, że Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie przyznał dotację na kontynuowanie konserwacji polichromii kościoła i na konserwację belki tęczowej z krucyfiksem.


8.03.2012 r. otrzymaliśmy pismo Sejmiku Województwa Małopolskiego o przyznaniu dotacji na 2. kontynuację konserwacji nastawy ołtarza głównego (3. etap prac).

11.05.2012 r. pismo Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków o przyznaniu dotacji Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie umożliwiło nam następny (3.) etap konserwacji polichromii kościoła.


27.02.2013 r. - tę datę nosi pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego o tym, że Sejmik Województwa Małopolskiego udzieli nam dotacji na 3. kontynuację konserwacji nastawy ołtarza głównego (4. etap prac).

7.05.2013 r. - tę datę nosi pismo Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków o tym, że Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie udzieli nam dotacji na 3. kontynuację konserwacji polichromii kościoła (4. etap prac). 

28.02.2014 r. - tę datę nosi pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego o tym, że Sejmik Województwa Małopolskiego udzieli nam dotacji na 4. kontynuację konserwacji nastawy ołtarza głównego (5. etap prac).

16.04.2014 r. - tę datę nosi pismo Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków o tym, że Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie udzieli nam dotacji na 4. kontynuację konserwacji polichromii kościoła (5. etap prac).

 

 

Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w kwocie 45 000 zł

3.03.2015 r. - tę datę nosi pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego o tym, że Sejmik Województwa Małopolskiego udzieli nam dotacji na rozpoczęcie konserwacji ołtarza bocznego prawego(przy drzwiach południowych).
W nastawie ołtarza głównego jeszcze 2 figury wymagają konserwacji...

 

26.03.2015 r. - tę datę nosi pismo Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków o tym, że Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie udzieli nam dotacji na 5. kontynuację konserwacji polichromii kościoła (6. etap prac).

 

 

Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w kwocie 20 000 zł

2016 r. - pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego o tym, że Sejmik Województwa Małopolskiego udzieli nam dotacji na ciąg dalszy konserwacji ołtarza bocznego prawego (przy drzwiach południowych).
W nastawie ołtarza głównego jeszcze 2 figury wymagają konserwacji...

 

2016 r. - pismo Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków o tym, że Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie udzieli nam dotacji na 6. kontynuację konserwacji polichromii kościoła (7. etap prac).

 

 

2017 r. - pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego o tym, że Sejmik Województwa Małopolskiego udzieli nam dotacji rozpoczęcie konserwacji ołtarza bocznego lewego (przy zakrystii).
Nastawa ołtarza głównego jest cała.

 

2017 r. - 2 pisma Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: o tym, że Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie udzieli nam dotacji na 7. kontynuację konserwacji polichromii kościoła (8. etap prac), i o tym, że udzieli nam  dotacji na konserwację obrazu wotywnego ks. Tarły.

 

 

Nadal jesteśmy w drodze ku następnym pracom według możliwości finansowych głównie tych parafian, którzy płacą za prace (konserwacja, remont) razem z urzędami. 

 

Aby możliwe było proszenie o dotacje (i to od paru lat o dwie naraz: na konserwację ołtarza i na konserwację polichromii), potrzebny są środki własne praktycznie małej Parafii... Ofiarodawcom z Parafii i innym oprócz podziękowania niech towarzyszy radość! Nieśmiało prosimy o śmiałe kliknięcie tutaj...

 

Nowość, bo artykuł nowy albo zmieniony...

Mapa

© 2017 Parafia św. Marcina w Zawadzie

Szukaj