Bierzmowanie

Bierzmowanie

Ten sakrament na Zachodzie nazywa się confirmatio (łac., od czasownika: firmare), bo jest po to, żeby utwierdzać chrzest i umacniać łaskę chrzcielną.

Jego skutkiem jest specjalne wylanie Ducha Świętego, jak to, które było udzielone Apostołom w dniu Pięćdziesiątnicy (zob. Katechizm Kościoła Katolickiego punkt numer 1302, ale nie ten wydany w Polsce w roku 1994, bo Kongregacja Nauki Wiary naniosła potem poprawki, wydane w Polsce w 1998 roku, m.in. zmieniła tekst pełne wylanie na specjalne wylanie).

Gdy wymowa 'firm' przechodzi w 'birzm', 'bierzm', wtedy otrzymujemy 'bierzmować' jako polską wymowę 'firmare'.

 

Oto zalecenie, które czytamy w dokumentach II Polskiego Synodu Plenarnego (1991-1999):

„Kandydat do bierzmowania powinien zachować imię chrzcielne.

Jeśli jednak nie ma on świętego patrona z chrztu, może wybrać sobie imię świętego, który będzie dla niego wzorem dojrzałego życia chrześcijańskiego”. 

WNIOSEK:

Przy bierzmowaniu używane jest imię, które jest pierwszym imieniem z chrztu, a jeśli nie ma świętego patrona noszącego to imię, to używane jest drugie imię z chrztu. Zatem imię inne niż imię lub imiona z chrztu (tak zwane trzecie) wybiera na bierzmowanie ten kandydat, który nie ma świętego patrona o imieniu nadanym kandydatowi na chrzcie.

 

Czytaj o tym niżej w punkcie 2 z SIEDMIU PUNKTÓW.

DOPISEK Z PAŹDZIERNIKA 2017 R.:

W NASZEJ DIECEZJI oprócz m.in. naszej Parafii nie wprowadzono w życie tego postanowienia II Polskiego Synodu Plenarnego

aż do czasu, gdy biskup pomocniczy Stanisław Salaterski przesłał elektronicznie 6.10.2017 r. do wszystkich jej parafii pismo, w którym napisał:

Zaleca się podkreślenie ścisłego związku pomiędzy chrztem świętym a bierzmowaniem poprzez zachowanie imienia chrzcielnego jako imienia z bierzmowania.
Uzasadnieniem zmiany imienia z chrztu świętego na inne jest przede wszystkim brak związku tego imienia z chrześcijańskim patronem.
Kryterium wyboru imienia nie może być jego atrakcyjność, lecz świadectwo życia oraz wartości, które propagowali wybrani święci lub błogosławieni.
Kandydaci powinni dobrze zapoznać się z życiorysem swojego patrona
oraz zatwierdzić swój wybór u katechety szkolnego.

 

Biskup słyszy, jak kandydaci mówią Z PAMIĘCI:

[podział tekstu w mówieniu jest zaznaczony tak jak w Tarnowcu]


Pragniemy, /
aby Duch Święty, /

którego otrzymamy, /
umocnił nas /
do mężnego wyznawania wiary /

i do postępowania według jej zasad./
Amen
 ”.

 

ZAPAMIĘTAJ PONIŻSZE słowa szafarza (zwykle BISKUPA) i chrześcijanina przezeń bierzmowanego!

SZAFARZ:  N. (NOMEN, tj. IMIĘ ), przyjmij ZNAMIĘ DARU DUCHA ŚWIĘTEGO.

BIERZMOWANY:  AMEN.

SZAFARZ:  POKÓJ Z TOBĄ.

BIERZMOWANY:  I Z DUCHEM TWOIM.

 

Kliknij TU, bo Ty i Zwołanie-Kościół potrzebujecie wspólnot kościelnych w Kościele...

 

 

 


 

 

Egzamin z wiedzy od roku szkolnego 2019/20 jest według NOWEGO (wydanego w roku 2018) Katechizmu (dla) bierzmowanych (w którym trzeba poprawić według 15 punktu naszego spisu pamięciówek tekst 1 i 4 przykazania kościelnego, a także...).

KB = skrót nazwy tego katechizmu z 218 pytaniami i odpowiedziami oraz z pamięciówkami

Egzamin jest w VII klasie szkoły podstawowej w grupach-klasach szkolnych (nie w grupach parafialnych).

OSTRZEŻENIE, KTÓRE KONIECZNIE TRZEBA PRZECZYTAĆ:

KLIKNIJ TUTAJ i czytaj dolną połowę tekstu!

Potem klikaj poniższy link...

 

 


 

 

Bierzmowanie w Diecezji Tarnowskiej w roku 2020: w VIII klasie szkoły podstawowej

Bierzmowanie w 2020 roku - w Tarnowcu
 3 marca we wtorek o g. 1530

Szafarz: bp Stanisław Salaterski

 

 

 


 

 

PO BIERZMOWANIU

- Diecezjalne Spotkanie Bierzmowanych

uczniów klas VIII szkół podstawowych
oraz przeżywających rocznicę przyjęcia bierzmowania
uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych:

Stary Sącz przy papieskim ołtarzu, _ _.06.2020 roku

(Diecezjalne spotkanie dziękczynne za przyjęcie bierzmowania)
[wycieczka przedmiotowa z religii]

Program spotkania w roku 2019 był taki:

9.00 – przyjazd i rejestracja grup w ośrodku Opoka

9.30 – integracja (wspólne śpiewy, tańce, wystąpienia)

10.45 – spotkanie przed Ołtarzem Papieskim

11.00 – uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża

12.30 – agapa: ciepły posiłek dla wszystkich uczestników dziękczynienia.

Po agapie będzie dla chętnych dalszy ciąg zabawy integracyjnej, prowadzonej przez wodzireja z zespołem.

 

Ze względów organizacyjnych trzeba telefonicznie lub mailowo zgłosić grupę w Wydziale Katechetycznym Kurii w Tarnowie do _ _.06.2019 r.

  

 


 

 

UWAGA!!! CZYTAJ OGŁOSZENIA parafialne,
bo tu czytasz tylko zarys przygotowań,
wiele razy bez podania ostatecznych terminów,
bez dodatkowych wieści o spotkaniach!!

W ogłoszeniach parafialnych - wiadomości o spotkaniach 
w kościele albo gdzie indziej (z ludźmi i z Trójjedynym Bogiem).

 

 


 

Po zmianach, które nasz Biskup Diecezjalny ogłosił w sierpniu 2018 roku,

przygotowanie do bierzmowania jest odtąd ułożone tak:

 

Przygotowanie dalsze jest dla młodzieży z klas siódmych szkół podstawowych ośmioklasowych.

 

Przygotowania bliższe jest z następującym po nim przygotowaniem bezpośrednim

dla młodzieży naszej Parafii z klas ósmych szkół podstawowych ośmioklasowych

(te szkoły zaczęły pracę w r. 2017).

 

Program jest ad experimentum.

Trwa zatem czas poszukiwań

i dzielenia się pomysłami

co do przygotowań do bierzmowania i życia po bierzmowaniu,

więc możliwe są zmiany w przyszłych latach.

Koniecznie przeczytaj niżej!!!

 

 


 

♦♦♦ Pierwsze w roku szkolnym i katechetycznym 2019/2020

(tj. pierwsze po wakacjach) spotkanie (w kościele parafialnym)

kandydatów do bierzmowania, czyli młodzieży należącej do PARAFII ZAWADA (i...)

z klas VII i VIII szkół podstawowych

jest w I piątek września.

Rodzice młodzieży klas VIII szkół podstawowych towarzyszą wychowankom wtedy i później (zob. niżej).

¿ Na to spotkanie ten kandydat z klasy VIII przynosi pisemną deklarację udziału w przygotowaniach bliższym i bezpośrednim w kasie VIII (KAŻDY PO SWOJEMU prosi o udzielenie bierzmowania i postanawia wykonać to, co należy do formacji chrześcijańskiej w klasie VIII), który nie dał pisemnej prośby w klasie VI.

Czy w roku 2019/20 uczniowie klas VIII szkół podstawowych i ich rodzice przygotowują się w kościele razem z uczniami klas VII szkół podstawowych, tj. w pierwsze piątki miesięcy?!
Odpowiedź z narady w I piątek września 2019 roku po Mszy św. po południu w kościele:
TAK, ale jeśli nie ma konieczności doraźnej zmiany tego terminu dla klasy VIII.
Np. gdy 1 albo 2 listopada jest piątkiem, wtedy musi być zmiana dla klasy VIII.

 

Trzeba uzupełnić braki w przygotowaniach, m.in. braki udziału we wspólnej modlitwie.

 Zob. niżej, aby przeczytać do końca opis przygotowań! 

 

 

********************************************

 

 

 

♦ Młodzież należąca do Parafii Zawada (i...)klas VII szkół podstawowych w roku 2019/20

 1. W szkole – przygotowanie do egzaminu z wiedzy religijnej na podstawie nowego Katechizmu (dla) bierzmowanych, zwieńczone egzaminem.

 2. W parafii – udział w pierwszych piątkach miesięcy.

Trzeba uzupełniać braki w przygotowaniach, m.in. braki udziału we wspólnej modlitwie.

 Zob. niżej, aby przeczytać do końca opis przygotowań! 

  

 

Egzamin z wiedzy od roku szkolnego 2019/20 jest według NOWEGO (wydanego w roku 2018?) katechizmu (dla) bierzmowanych (w którym trzeba poprawić według 15 punktu naszego spisu pamięciówek tekst przykazań kościelnych, a także...).

Egzamin jest w VII klasie szkoły podstawowej w grupach-klasach szkolnych (nie w grupach parafialnych).

OSTRZEŻENIE, KTÓRE KONIECZNIE TRZEBA PRZECZYTAĆ:

KLIKNIJ TUTAJ i czytaj dolną połowę tekstu!

Potem klikaj poniższy link...

 

 

 

♦ Kandydaci z klas VIII szkół podstawowych w roku 2019/20

 1. W szkole – cykl siedmiu katechez okolicznościowych przygotowujących do comiesięcznego spotkania w parafii (celebracji).

 2. W parafii – cykl siedmiu celebracji przygotowujących do sakramentu bierzmowania, razem z rodzicami.

Kiedy to, co w p. 2? Odpowiedź z narady w I piątek września: (czytaj wyżej o pierwszym spotkaniu w roku szkolnym!)

 

Formacja rodziców: osobne 3 spotkania tylko dla rodziców kandydatów do sakramentu bierzmowania. Należy je zorganizować na początku formacji ósmoklasistów, w jej połowie i przed zakończeniem. Formę spotkań powinien określić ksiądz proboszcz (konferencja, spotkanie połączone z elementami konferencji i dyskusji lub inna).

 

Triduum przed przyjęciem sakramentu bierzmowania

Diecezjalne dziękczynienie za przyjęty sakrament bierzmowania (wycieczka szkolna do Starego Sącza)

 

Trzeba uzupełnić braki w przygotowaniach, m.in. braki udziału we wspólnej modlitwie.

 Zob. niżej, aby przeczytać do końca opis przygotowań! 

  

 

 Dla klas VIII szkół podstawowych oraz ich rodziców 

 poniżej wyświetlane są wiadomości o roku 2019/20

 • znane ze spotkań w kościele albo gdzie indziej,
 • a także przygotowujące do następnych spotkań.

UWAGA!!! CZYTAJ OGŁOSZENIA parafialne,
bo tu czytasz tylko zarys przygotowań,
wiele razy bez podania ostatecznych terminów,
bez dodatkowych wieści o spotkaniach!!

W ogłoszeniach parafialnych - wiadomości o spotkaniach w kościele albo gdzie indziej (z ludźmi i z Trójjedynym Bogiem).

 

Biskup diecezjalny Andrzej Jeż zachęca każdą i każdego

do wyjazdu poza własną Parafię na REKOLEKCJE PRZED BIERZMOWANIEM.

We wspólnocie wiary z koleżankami i kolegami, z rodzicami wybierz dobrze dobro.

Zob. niżej pod linią ostatni z 7 punktów.

Kliknij TU, bo Ty i Zwołanie-Kościół potrzebujecie wspólnot kościelnych w Kościele...

 

 

 

Od wrześniowego pierwszopiątkowego spotkania (czytaj o nim wyżej)

trzeba zaplanować wykonanie 7 punktów zapisanych niżej.

Przeczytać wszystkie te punkty niezwłocznie jest więc konieczne!

¿ Na tym spotkaniu kandydat daje księdzu pisemną deklarację udziału w przygotowaniach bliższym i bezpośrednim w kasie VIII (KAŻDY PO SWOJEMU prosi o udzielenie bierzmowania i postanawia wykonać to, co należy do formacji chrześcijańskiej w klasie VIII), jeśli w klasie VI nie dał pisemnej prośby.

 

 Na październikowe spotkanie trzeba coś przynieść! Czytaj niżej!

 

Trzeba uzupełnić braki w przygotowaniach,

opisanych wyżej i niżej, m.in. braki udziału we wspólnej modlitwie.

Bierzmowanie danej osoby będzie możliwe wtedy, gdy uzupełni ona te braki. 

Jeśli nie zdąży tego uczynić przed bierzmowaniem wyznaczonym dla naszej Parafii,

to będzie bierzmowana po swoim zakończeniu przygotowań; oby w radości wiary.

Pomagają nam Apostołowie, którzy w Wieczerniku czekali na Zesłanie Ducha Świętego...

 

 

 

Na październikowe spotkanie w miesiącu różańca

trzeba przynieść

znaki współpracy z następcami Apostołów (biskupami):

kartki z wykonanym zadaniem, opisanym niżej pod linią w punkcie 5 z SIEDMIU PUNKTÓW, gdzie jest link do tekstu biskupów. Dzięki niemu jest łatwo znaleźć odpowiedzi na pytania o stosowanie przykazań kościelnych.

Dlaczego zachowujemy to zadanie po wprowadzeniu we wrześniu 2018 roku innego programu przygotowań?

W poprzednim programie przygotowań były spotkania małych grup pod kierunkiem animatora świeckiego. Odbyło się jedno dzięki parafianinowi... Dlatego w oczekiwaniu na następne takie spotkania zastępowaliśmy ich czas czasem zadania o 5 przykazaniach kościelnych, czasem różańca dołączonym do Mszy św., czasem wypominków rodzinnych...

Zachowujemy jednak to zadanie (chociaż w programie nie ma już spotkań w grupach ze świeckim animatorem), ponieważ dzisiaj przykazania kościelne często nie są znane, są źle rozumiane, lekceważone, nie są stosowane w życiu, np. w niedziele i piątki. A przecież znajomość 5 przykazań kościelnych jest na drodze życia ucznia Jezusa jak znajomość znaków drogowych na drodze każdego kierowcy!

Czy wystarczy znać wygląd znaków drogowych i ich nie stosować z niewiedzy albo lekceważenia? Czy wystarczy znać tekst przykazań kościelnych na pamięć i ich nie stosować z niewiedzy albo lekceważenia?

Czy masz koronkę różańca, np. tę z czasu przygotowania do I Komunii św. eucharystycznej?

Czy Matka Boga doczeka się więcej niż 1 raz TWOJEJ różańcowej kontemplacji i medytacji w kościele, w domu lub gdzie indziej?

 

 

 

Listopad jest miesiącem modlitwy za zmarłych. Dlatego spotkanie jako kandydatów nie jest nie tylko 1 listopada (w uroczystość nakazaną), ale także nie jest 2 listopada (zamiast 2 jest zatem np. 9 listopada). Skoro troszczymy się o Kościół, który jest w czyśćcu, to 2 listopada nie jest zamiennym terminem dla wspólnego terminu któregoś comiesięcznego spotkania, chociaż jest tylko liturgicznym wspomnieniem, a nie uroczystością nakazaną w przykazaniu kościelnym.

Czy masz modlitewnik dostosowany do Ciebie albo młodzieżowy dodatek do modlitewnika używanego w dzieciństwie.

Czy jest pomocny np. do przemyślenia możliwych sposobów życia w dorosłości, do rachunku sumienia?

 

 

 

W grudniu trzeba przez udział we Mszy św. zwanej Roraty

razem z Matką Boga-Człowieka Jezusa

przygotować siebie do Świąt Narodzenia Pańskiego.

Jest wtedy okazja np. do kontemplacji Jezusa w Eucharystii i medytacji chrześcijańskiej

w ciemnościach z widoczną wieczną lampką i zapaloną świecą roratką.

Światło i sól - pomocne znaki...

Pomagają śpiewy z Taizé przed celebrowaniem Eucharystii we Mszy św. zwanej RORATE.

Czy warto przeżyć Adwent bez żadnego udziału w Roratach?

 

 

 

Styczeń przypomina o świętym lub błogosławionym patronie z chrztu,

którego imię należy zachować jako imię z bierzmowania. 

Należy przedstawić jego życiorys  pisemnie z gotowością do streszczenia go ustnie. O tym są niżej punkty 1 i 2 spośród SIEDMIU PUNKTÓW. Tam jest także wiadomość dla tych, którzy nie mają takiego patrona z chrztu.

 • Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych (Czy chcesz być świętym?).
 • Pisemne deklaracje abstynenckie co do narkotyków, alkoholu, papierosów... Kliknij TUTAJ!

Spotkanie musi być poza 1 i 6 stycznia, tj. poza uroczystościami, o których jest mowa w pierwszym przykazaniu kościelnym,

więc - chyba tydzień po I piątku przypadającym w którąś z tych uroczystości, jeśli wybrano I piątki.

 

 

 

Od lutego (miesiąca modlitwy za konających )... 

... może być czas na to, żeby ustnie przedstawić życiorys patrona od bierzmowania: zmarłego, ale żyjącego w swej duszy w Bogu!

Czy otrzymasz OD KSIĘDZA KARTKĘ potrzebną przy bierzmowaniu, o której napisano niżej pod opisem marca i planem triduum?!

Krzyż - pamiątka zbliżającego się bierzmowania, znak możliwości Twojej śmierci przed zbliżającym się wskrzeszeniem umarłych i zachęta do spotykania Jezusa Zmartwychwstałego obecnego w sakramencie pokuty i pojednania.

 

 

 

Marzec...

Eucharystia (sakrament zwany Dziękczynieniem) i Ewangelia (spisana Dobra Wieść)...

Czy masz w domu przynajmniej którąś Ewangelię spośród ksiąg Biblii? (po grecku biblia znaczy książki)

Czy KSIĄDZ dał Ci KARTKĘ potrzebną przy bierzmowaniu, o której napisano niżej pod planem triduum?!

 

  

Oto plan TRIDUUM PRZED BIERZMOWANIEM W ROKU 2020:

 1. Dzień: _, g. 18? Temat: Dary Ducha Świętego.
 2. Dzień: _, g. 18? Temat: Owoce Ducha Świętego.
 3. Dzień: _. Czas na przystąpienie do Sakramentu Pokuty tuż przed Bierzmowaniem: od g. 17 do 18? Msza św. o 18 czy adoracja Najświętszego Sakramentu?

Zwykły czas na spowiedź: codziennie (KLIKNIJ TU), na przykład w triduum dla kandydatów do bierzmowania przed g. 18 lub po zakończeniu liturgii.smile

 Bierzmowanie - jak napisano wyżej!

 

[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]

 

Kartka potrzebna przy bierzmowaniu. Kiedy ją otrzymasz?

 

 • Po pisemnym wyrażeniu woli w prośbie o bierzmowanie i w postanowieniu przygotowania się do niego,

  po zrobieniu październikowego zadania pisemnego o przykazaniach kościelnych,

  po styczniowym przedstawieniu życiorysu patrona,

  po oddaniu pisemnej deklaracji abstynenckiej (czytaj wyżej o styczniu!),

  po podaniu adresu parafii, w której teraz jest zapis chrztu (zob. niżej punkt 3 z SIEDMIU PUNKTÓW),

  po zaświadczeniu, że egzamin był zdany, a postawa religijno-moralna nie sprzeciwia się byciu uczniem Jezusa, uczennicą Jezusa (zob. niżej punkt 4 z SIEDMIU PUNKTÓW)

  i po zatwierdzeniu świadka zgodnie z poniższym punktem 6 z SIEDMIU PUNKTÓW


  kandydat otrzymuje w swojej Parafii od księdza (prowadzącego dla niego comiesięczne spotkania) kartkę potrzebną przy bierzmowaniu, w domu wypełnia niektóre jej pola, a potem przynosi księdzu przed dniem bierzmowania.

  O tym, jak wypełnić niektóre puste pola tej kartki, czyta na tej WWW niżej pod siedmioma punktami.

 • Kandydat sprawdza, czytając WWW, czy spełnił opisane na niej wymagania!

 • Za łaską Bożą stara się "nie tracić z oczu" Trójcy Przenajświętszej:
  Ojca
   i Jego Syna Jezusa w jedności Ducha Świętego...

 

 


 SIEDEM PUNKTÓW
na ostatni rok przed bierzmowaniem,
ale trzeba je przeczytać na początku opisanych powyżej przygotowań:

 1. PUNKT:
  II Polski Synod Plenarny (1991-1999) - dokumenty:

  (inne zalecenia dotyczące bierzmowania młodzieży)
  Kandydat do bierzmowania powinien zachować imię chrzcielne. Jeśli jednak nie ma on świętego patrona z chrztu, może wybrać sobie imię świętego, który będzie dla niego wzorem dojrzałego życia chrześcijańskiego.

  WNIOSEK:

  Przy bierzmowaniu używane jest imię, które jest pierwszym imieniem z chrztu, a jeśli nie ma świętego patrona noszącego to imię, to używane jest drugie imię z chrztu. Zatem imię inne niż imię lub imiona z chrztu (tak zwane trzecie) wybiera na bierzmowanie ten kandydat, który nie ma świętego patrona o imieniu nadanym kandydatowi na chrzcie.


  DOPISEK Z PAŹDZIERNIKA 2017 R.:

  W NASZEJ DIECEZJI oprócz m.in. naszej Parafii nie wprowadzono w życie tego postanowienia II Polskiego Synodu Plenarnego

  aż do czasu, gdy biskup pomocniczy Stanisław Salaterski przesłał elektronicznie 6.10.2017 r. do wszystkich jej parafii pismo, w którym napisał:

  Zaleca się podkreślenie ścisłego związku pomiędzy chrztem świętym a bierzmowaniem poprzez zachowanie imienia chrzcielnego jako imienia z bierzmowania.
  Uzasadnieniem zmiany imienia z chrztu świętego na inne jest przede wszystkim brak związku tego imienia z chrześcijańskim patronem.
  Kryterium wyboru imienia nie może być jego atrakcyjność, lecz świadectwo życia oraz wartości, które propagowali wybrani święci lub błogosławieni.
  Kandydaci powinni dobrze zapoznać się z życiorysem swojego patrona
  oraz zatwierdzić swój wybór u katechety szkolnego.
 2. PUNKT:
  Kandydat przedstawia napisany (np. w zeszycie do religii) życiorys patrona z chrztu jako zarazem patrona z bierzmowania
  albo
   zgodnie z punktem 1 życiorys patrona z bierzmowania, nie mając patrona z chrztu.
  Kandydat powinien umieć streścić ten życiorys ustnie na katechezie.
  Powinien napisać dokładnie, z czego poznał ten życiorys (tytuł i autora książki, adres WWW),
  a czytać najpierw teksty kościelne katolickie!
  Można je porównać z innymi, ale zawsze podając źródło informacji! Tu można użyć druku. 
  To zadanie trzeba zrobić na spotkanie styczniowe.
  NALEŻY NAD TEKSTEM NAPISAĆ, KTO PRZEDSTAWIA ŻYCIORYS PATRONA!
 3. PUNKT:
  Kto był chrzczony poza naszą Parafią, ten przynosi do ks. Proboszcza świadectwo chrztu, aby on mógł wysłać wiadomość o bierzmowaniu do parafii chrztu. JEŻELI OD DNIA NAPISANIA TEGO ŚWIADECTWA (np. przed I Komunią św. eucharystyczną) PARAFIA CHRZTU ZMIENIŁA NP. SWÓJ OBSZAR, TO TRZEBA DOWIEDZIEĆ SIĘ, w której parafii teraz jest księga z zapisem chrztu kandydata do bierzmowania, czyli DO KTÓREJ PARAFII NALEŻY WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ O BIERZMOWANIU. Potem należy przynieść z tej parafii nowe świadectwo chrztu.
 4. PUNKT:
  Ks. Proboszczowi trzeba dać świadectwo o kandydacie otrzymane od katechety (jeśli nie jest on tym proboszczem),
  że według niego kandydat nie ma przeszkód do przyjęcia bierzmowania.
  Ważny jest nie tylko egzamin z katechizmu, ale i postawa religijno-moralna.
 5. PUNKT:
  Zrobienie zadania o pięciu przykazaniach kościelnych (zwłaszcza o pierwszym i o czwartym)
  jest znakiem współdziałania z Biskupami (j. grecki: Episkopoi), czyli Następcami Apostołów w Kościele,
  bo Biskupi są autorami tych przykazań.
  Aby zrobić zadanie, KONIECZNIE przeczytaj Ich dokument (Uchwałę nr 15/364/2014) o przykazaniach kościelnych!!!
  Tuż niżej jest link do tego dokumentu (KLIKNIJ tam!):

  Uchwała nr 15/364/2014 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 13 marca 2014 r.
  w sprawie zatwierdzenia IV przykazania kościelnego
  i promulgacji jednolitego tekstu przykazań kościelnych po ich nowelizacji
  wraz z wykładnią [pierwszego, trzeciego i czwartego]


  Pisz ręcznym pismem, aby lepiej zapamiętać. N
  ajpierw - nazwisko, imię i adres.
  Potem napisz 4 części zadania, używając poniższych oznakowań, czyli tych: A, B, C*, C**.

  A) Przykazania kościelne:
      (Tu napisz poniższy poprawny tekst dla Polski, zatwierdzony 10 czerwca 2002 roku
      przez Kongregację Nauki Wiary, ale zmieniony w 4. przykazaniu w marcu roku 2014...)

  1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzym się od prac niekoniecznych.
  2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty.
  3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą.
  4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymyw się od udziału w zabawach.
  5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

  B) Święta nakazane w przykazaniu kościelnym pierwszym:
      (Wypisz święta nakazane, które nie muszą być w niedzielę.
      Jest ich teraz sześć. Przy pięciu dopisz ich daty!).


  C) Pouczenie co do C* i C**: Obie te części zadania są o przykazaniu kościelnym czwartym,
      aby wyjaśnić to przykazanie, odpowiadając pisemnie na 2 grupy pytań, oznaczone niżej tak: C* i C**.

  Najpierw KONIECZNIE przeczytaj kościelną umowę językową niżej!
  Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych (więc zero pokarmów mięsnych do jedzenia) bywa w potocznym języku błędnie nazywana postem. Umawiamy się, że post jest ograniczeniem ilości przyjmowanego pokarmu (ale nie do zera) do jednego sycącego posiłku w ciągu dnia, ale wolno w ciągu dnia postnego oprócz takiego posiłku przyjąć „trochę pokarmu”. Taki post (zwany też w odróżnieniu od owej wstrzemięźliwości postem ścisłym) obowiązuje tylko dwa dni w roku.

      C*) KTO, KIEDY I JAK MA ZACHOWYWAĆ nakazane posty? Tu są 3 pytania!

      C**) KTO I KIEDY MA ZACHOWYWAĆ wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych? Tu są 2 pytania!
 6. PUNKT:
  Osoba wybrana na świadka bierzmowania
   musi być zatwierdzona przez swojego ks. proboszcza.
  Jeśli jest spoza naszej Parafii, to trzeba przynieść pisemne zaświadczenie od jej proboszcza, że może być ona świadkiem bierzmowania lub chrzestnym. Aby nie wysyłać zaświadczenia pocztą i aby przed przyjazdem tej osoby można było stwierdzić, że ma ona potrzebne zaświadczenie, warto użyć poczty elektronicznej, wysyłając skan zaświadczenia do kandydata albo do parafii przygotowującej kandydata.
  Jeśli jest z naszej Parafii, to JEJ KS. PROBOSZCZ ustnie zatwierdza osobę wybraną na świadka albo... nie zatwierdza.

  ÓW PROBOSZCZ STOSUJE NASTĘPUJĄCE KANONY z Kodeksu Prawa Kanonicznego:
  Kan. 892 - Wedle możności bierzmowanemu powinien towarzyszyć świadek, który ma troszczyć się, ażeby bierzmowany postępował jako prawdziwy świadek Chrystusa i wiernie wypełniał obowiązki związane z tym sakramentem.
  Kan. 893 - § 1. Ten może spełniać zadanie świadka, kto wypełnia warunki określone w kan. 874.
  § 2. Wypada, aby świadkiem był ktoś z chrzestnych bierzmowanego.
  Kan. 874 - § 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
  1° jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
  2° ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
  3° jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
  4° jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
  5° nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.
  § 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

  DOPISEK Z PAŹDZIERNIKA 2017 R.:
  Biskup pomocniczy Stanisław Salaterski przesłał elektronicznie 6.10.2017 r. do wszystkich parafii NASZEJ DIECEZJI pismo, w którym napisał: 
  Zaleca się, aby świadkiem bierzmowania był ktoś z rodziców chrzestnych, przy czym powinny to być osoby w dalszym ciągu wierzące i praktykujące. Świadkiem może być osoba, która ukończyła 16. rok życia, jest katolikiem wierzącym i praktykującym oraz przyjęła sakramenty inicjacji chrześcijańskiej. Świadek, który nie jest znany proboszczowi kandydata do bierzmowania, jest zobligowany do dostarczenia stosownego zaświadczenia z parafii, z której pochodzi.
 7. PUNKT:
  Życzenie: Oby odwzajemniana miłość Boga do Ciebie prowadziła Cię we wszystkim! Pomyśl o tym, gdy myślisz o krzyżu Chrystusa i o pamiątce bierzmowania. Niech tej miłości służy Twój wyjazd poza własną Parafię na REKOLEKCJE PRZED BIERZMOWANIEMBiskup diecezjalny Andrzej Jeż zachęca!
  Kliknij TU, bo Ty i Zwołanie-Kościół potrzebujecie wspólnot kościelnych w Kościele...
  Diecezjalne spotkanie bierzmowanych
  bywa co roku w Starym Sączu w czerwcu, więc doczytaj niżej i wyżej, a potem...

 

  

 

Gdy poznasz datę bierzmowania, przeczytaj i to:

 

 • Przeczytaj tekst tuż powyżej SIEDMIU PUNKTÓW (o zadanych czynach przygotowujących do bierzmowania i o kartce, którą otrzymasz po ich wykonaniu, bo jest potrzebna przy bierzmowaniu). Czy musisz coś uzupełnić W TWOICH PRZYGOTOWANIACH DO BIERZMOWANIA?

 • Jeśli tak, to uzupełnij braki w przygotowaniach, m.in. braki udziału we wspólnej modlitwie.
  Bierzmowanie danej osoby będzie możliwe wtedy, gdy uzupełni ona te braki. 

  Jeśli nie zdąży tego uczynić przed bierzmowaniem wyznaczonym dla naszej Parafii, to będzie bierzmowana po swoim zakończeniu przygotowań; OBY w radości wiary.
  Pomagają nam Apostołowie, którzy w Wieczerniku czekali na Zesłanie Ducha Świętego...

 • Krzyże (pamiątki bierzmowania) są darem od KSIĘDZA, a wstążki do nich (najlepiej jednakowe dla kandydatów z jednej parafii, np. czerwone) wybierają i kupują rodzice.

 • Po czytelnym wpisaniu danych na wspomnianej wyżej kartce otrzymanej od KSIĘDZA i potrzebnej przy bierzmowaniu przynieś ją do zakrystii po SPOTKANIU MODLITEWNYM przed dniem bierzmowania.

 • Co na tej kartce trzeba napisać? Wszystko, o czym tam napisano, oprócz:
  • L.P.
  • Data chrztu (Jeśli jeszcze jej nie znasz. Ale parafię chrztu napisz!).
  • Szafarz bierzmowania.
  Uwaga! Idzie tam o miejsce i datę (zamierzonego) bierzmowania Ciebie, nie świadka, a w lewym górnym rogu - o własną diecezję i własną parafię.

 • Po opieczętowaniu (i dopisaniu danych kancelaryjnych) otrzymasz tę kartkę w kościele przed liturgią Mszy św. i bierzmowania, abyś dał prezbiterowi przy biskupie tuż przed bierzmowaniem Ciebie, chyba że będzie umowa, że świadek ma podać.

 • Przemyśl w modlitewnym milczeniu to, co powiesz Z PAMIĘCI Biskupowi jako szafarzowi bierzmowania:
  „Pragniemy, /
  aby Duch Święty, /
  którego otrzymamy, /
  umocnił nas /
  do mężnego wyznawania wiary /
  i do postępowania według jej zasad. /
  Amen
   ”.
  [podział tekstu w mówieniu jest zaznaczony tak jak w Tarnowcu]

 • Powiedz z pamięci i przemyśl w modlitewnym milczeniu słowa szafarza i Twoje:

  SZAFARZ:  N. (NOMEN, tj. IMIĘ ), przyjmij ZNAMIĘ DARU DUCHA ŚWIĘTEGO.
  BIERZMOWANY:  AMEN.

  SZAFARZ:  POKÓJ Z TOBĄ.

  BIERZMOWANY:  I Z DUCHEM TWOIM.

 

 


 

PO BIERZMOWANIU

Diecezjalne Spotkanie Bierzmowanych 

(Diecezjalne spotkanie dziękczynne za przyjęcie bierzmowania)

uczniów klas III gimnazjalnych i klas VIII szkół podstawowych
oraz przeżywających rocznicę przyjęcia bierzmowania
uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych (potem - ponadpodstawowych)

[wycieczka przedmiotowa z religii]

Stary Sącz (ciąg dalszy - wyżej pod datą bierzmowania!)

 


 

Wszystkim bierzmowanym życzymy radości w Duchu Świętym.

Obyście pamiętali to umocnienie (bierzmowanie)

każdego dnia odważnie liczyli na jego dalszy ciąg i skutki

we współdziałaniu z Trójedynym Bogiem!


Kliknij TU, bo Ty i Zwołanie-Kościół potrzebujecie wspólnot kościelnych w Kościele...

Egzamin z wiedzywedług katechizmu jest w drugiej klasiegimnazjum w grupach-klasach szkolnych, nie w grupach parafialnych!
Otolink do zestawu pytań i odpowiedzi.

Nowość, bo artykuł nowy albo zmieniony...

Mapa

© 2017 Parafia św. Marcina w Zawadzie

Szukaj