Pokuta i pojednanie

Pokuta i pojednanie

O spowiedź świętą sakramentalną można prosić zawsze, zwłaszcza blisko Mszy św., tj. przed Mszą św. i po Mszy św.
Warto w sakramencie pokuty spotkać Jezusa na przykład z okazji I piątku miesiąca w czasie co miesiąc ogłaszanym, aby ułatwić dostęp do spowiedników, bo w tym czasie księża modlą się w konfesjonałach. Wiadomość o dniach i godzinach tego czasu - w ogłoszeniach w każdą niedzielę przed I piątkiem miesiąca.

Czy zachować ten czas w środę i I piątek?

Jeżeli tak, to mieszkający bliżej kościoła pomogą innym, gdy przyjdą 2 razy do kościoła:

  • pierwszy raz - dla Spowiedzi św. w środę albo na początku czasu w I piątek,
  • a drugi raz - dla Komunii św. na Mszę św. w I piątek...

 

Z przykazań kościelnych:

2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych,
    a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach.

 

Uchwała nr 15/364/2014 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 13 marca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia IV przykazania kościelnego
i promulgacji jednolitego tekstu przykazań kościelnych po ich nowelizacji
wraz z wykładnią [pierwszego, trzeciego i czwartego]

 


 

Niżej - tekst nie tylko dla dzieci z klasy III od roku 2019 (do roku 2017 - z klasy II)
w ostatnich miesiącach przygotowania do I Spowiedzi i I Komunii św.,

ale także np. dla kandydatów do BIERZMOWANIA.

[Pismo ręczne, nie druk]

Zobowiązanie

Ja, (imię i nazwiskio), obiecuję Ci, Panie Jezu, że:
1) będę szanował/a zdrowie swoje i innych;
2) nigdy nie będę palił/a papierosów;
3) nie będę pił/a napoju alkoholowego przynajmniej do ukończenia ...... lat życia liczonych od urodzenia, a w dorosłości nie będę go nadużywał/a;
4) nigdy nie będę używał/a narkotyków.


(miejscowość, data)                                                                           (podpis osoby obiecującej)    

Nowość, bo artykuł nowy albo zmieniony...

Mapa

© 2017 Parafia św. Marcina w Zawadzie

Szukaj