Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina Biskupa w Zawadzie

Błogosławiony Zbigniew Strzałkowski OFMConv tu wzrastał, blisko Tarnowa.

Nieznane lub mało znane dotąd zdjęcia i filmy o naszym błogosławionym Ojcu Zbigniewie z Zawady. Wśród nich - ze święceń prezbiteratu bł. Zbigniewa Strzałkowskiego 7 czerwca 1986 r. w kościele pw. Karola Boromeusza we Wrocławiu oraz filmy z prymicji bł. Zbigniewa w rodzinnej Jego i naszej Zawadzie 22 czerwca 1986 r. i niedawno odnaleziony film z lutego 1989 r. o początkach misji o. Zbigniewa w Peru! 

Aby oglądać ten zwiastowany film, kliknij TUTAJ!

W lutym 1989 r. ojcowie Feliks Stasica (ówczesny prowincjał Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów) oraz Zdzisław Gogola (ówczesny rektor Franciszkańskiego Seminarium Duchownego w Krakowie) wizytowali placówki misyjne w Ameryce Południowej. Wzięli ze sobą kamerę: pokaźnych rozmiarów dość ciężki sprzęt, ale wtedy nowoczesny, nagrywający filmy w kolorze na kasetę VHS.
Oglądaj i słuchaj na kanale www.youtube.com/MichaliZbigniew.
Kliknij też TUTAJ i oglądaj przez 75 sekund!
5.12.2020 r. - 5. rocznica beatyfikacji.

7 czerwca jest dniem liturgicznego wspomnienia błogosławionych franciszkanów Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego, ponieważ w tym dniu w 1986 r. bł. Michał przyjął święcenia diakonatu, a bł. Zbigniew święcenia prezbiteratu.

Błogosławiony o. Zbigniew Strzałkowski z Zawady

DROGA KRZYŻOWA OD DOMU RODZINNEGO BŁ. ZBIGNIEWA DO KOŚCIOŁA (21.02.2016 roku wprowadzała relikwie do kościoła, trwała 1 godzinę):

  • Planowana na te lata, kiedy przypada rocznica Jego beatyfikacji (5.12.2015 r. w Chimbote w Peru) piąta, dziesiąta itd.
  • Może być częściej, jeśli dasz nam znać, że tak CHCESZ.
W DRUGI PIĄTEK każdego MIESIĄCA nie tylko parafianie są razem w kościele, aby prosić bł. Zbigniewa z Zawady k. Tarnowa o Jego wstawiennictwo u Boga i dziękować za nie, a także aby uczcić Jego relikwie ex ossibus. Zapraszamy!

KLIKNIJ TU
, ABY POZNAĆ intncje wspólnej MODLITWY WSTAWIENNICZEJ oraz PODZIĘKOWANIA za WSTAWIENNICTWO.

Zbigniew Adam Strzałkowski (ur. 3.07.1958 w Tarnowie, zamieszkały w stanie świeckim w naszej Zawadzie koło Tarnowa, zm. 9.08.1991 w Pariacoto w Peru) – polski duchowny, franciszkanin konwentualny, misjonarz, męczennik oraz od 5.12.2015 r. błogosławiony Kościoła katolickiego. Pierwszy polski błogosławiony misjonarz męczennik.

Jego Matka Franciszka Strzałkowska zmarła 11.01.2018 r. Miała 85 lat. Jej pogrzeb był w pon. 15 stycznia w naszej Zawadzie. Mszę św. pogrzebową o g. 14 celebrował Biskup Diecezjalny Tarnowski Andrzej Jeż.
Link do zapisu wywiadu z Mamą bł. Zbigniewa z Zawady k. Tarnowa.
Jego Ojciec Stanisław zmarł 22.07.2014 r. przed zapowiedzią beatyfikacji Jego Syna.

CZYTAJ, oglądaj i słuchaj na żywo lub później.

Dekret Biskupa Tarnowskiego z 14.03.2020: Zobowiązuję do śledzenia stron internetowych oraz profili w mediach społecznościowych Diecezji Tarnowskiej, gdzie na bieżąco będą publikowane wszelkie aktualizacje.

https://www.diecezja.tarnow.pl/


KLIKNIJ: https://prymaswyszynski.pl/

KLIKNIJ: Co Ty na to? (coś ważnego na naszej stronie WWW, ale nie w zbiorze zwanym Ogłoszenia)

KLIKNIJ  link do zbioru zwanego Ogłoszenia:
https://zawada.diecezja.tarnow.pl/index.php/ogloszenia, aby czytać nie tylko ogłoszenia z niedzieli, ale także m.in. o tym:

INNE EPISKOPATY (BISKUPI...) POWINNY UCZYĆ SIĘ NA NASZYCH BŁĘDACH - MÓWI WŁOSKI KSIĄDZ

Katechizm Kościoła Katolickiego - o Tobie przy Jezusie, gdy nie jest możliwa spowiedź sakramentalna :-)


===========
TRANSMISJE:

 

Do pobrania:

>>Rytuał na Niedzielę Palmową: aby pobrać plik PDF, KLIKNIJ TUTAJ; aby pobrać pliki mobi i ePUB, KLIKNIJ TUTAJ.

>>Teksty do Rodzinnego nabożeństwa pokutnego w Wielką Środę: aby pobrać plik PDF, KLIKNIJ TUTAJ; aby pobrać pliki mobi i ePUB, KLIKNIJ TUTAJ.

>>Rytuał rodzinny
na WIELKI CZWARTEK i na początek WIELKIEGO PIĄTKU (1. dnia Triduum Paschalnego, które trwa do Niedzieli Zmartwychwstania Pana włącznie): aby pobrać plik PDF, KLIKNIJ TUTAJ; aby pobrać pliki mobi i ePUB, KLIKNIJ TUTAJ.

>>Rytuał rodzinny na na dalszy ciąg WIELKIEGO PIĄTKU: aby pobrać plik PDF, KLIKNIJ TUTAJ; aby pobrać pliki mobi i ePUB, KLIKNIJ TUTAJ.

>>Rytuał rodzinny na WIELKĄ SOBOTĘ i na WIGILIĘ PASCHALNĄ NIEDZIELI WIELKANOCNEJ: aby pobrać plik PDF, KLIKNIJ TUTAJ; aby pobrać pliki mobi i ePUB, KLIKNIJ TUTAJ.

>>Rytuał rodzinny na dalszy ciąg NIEDZIELI WIELKANOCNEJ: aby pobrać plik PDF, KLIKNIJ TUTAJ; aby pobrać pliki mobi i ePUB, KLIKNIJ TUTAJ.

>>Pobierz (doc) – BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Jezus i Ty teraz we wspólnocie Jego braci i sióstr: kiedy poza sakramentami, a kiedy w nich?

Pomoc Caritas diecezji tarnowskiej w czasie pademii koronawirusa (KLIKNIJ TU)

Działania pomocowe Kościoła w czasie epidemii koronawirusa (KLIKNIJ ten link)

Oto parę zdań z ostatnio wydanych pism biskupów:

Przypominam, że zawsze ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla uzyskania stanu łaski uświęcającej wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej” (KPK kan. 916).

Należy powiadomić wiernych o praktyce żalu doskonałego, o którym informuje Penitencjaria Apostolska w Nocie z dnia 19 marca 2020 roku.

Proszę zachęcać wiernych, zwłaszcza przez media, aby – w miarę możliwości – odłożyli spowiedź wielkanocną na czas po ustaniu stanu epidemii. W Polsce spowiedź i Komunia Święta wielkanocna mogą być praktykowane przez wiernych aż do uroczystości Trójcy Przenajświętszej (7 czerwca 2020 roku). Proszę wiernych, aby wzięli pod uwagę możliwości parafii oraz zdrowie szafarzy sakramentu pokuty i roztropnie zaplanowali przystępowanie do spowiedzi, co może być, poza niebezpieczeństwem śmierci, przełożone na późniejszy czas po ustaniu pandemii.

[...] wierni mogą odzyskać stan łaski uświęcającej [utracony grzechem ciężkim - dopisek mój] poprzez akt żalu doskonałego, czyli  wyrażenie skruchy z miłości do Boga. Taka skrucha może być uzewnętrzniona prostą formułą (np. znany akt żalu: „Ach żałuję za me złości… {w znaczeniu: za zło czynów, a nie za uczucia przykre - dopisek mój}”). Żal doskonały zawiera w sobie szczery zamiar wyznania grzechów ciężkich w spowiedzi, kiedy to będzie możliwe. Pozwala na przyjęcie Komunii Świętej, kiedy „istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się” (kan. 916 KPK).  Należy często pouczać wiernych o tym zbawiennym charakterze żalu za grzechy z miłości do Boga, jak uczynił to Papież Franciszek w homilii z 20 marca br.: „Czyń to, co mówi Katechizm. Jeśli nie znajdziesz kapłana, który mógłby Cię wyspowiadać, porozmawiaj z Bogiem, który jest Twoim Ojcem i powiedz Mu: «Panie, zrobiłem to, i jeszcze tamto… Przebacz mi» i poproś go z całego serca o przebaczenie, poprzez akt żalu i przyrzeknij Mu: «Potem się wyspowiadam, ale teraz mi przebacz». I od razu wrócisz do łaski Bożej”.

W tym okresie trzeba zrezygnować z klasycznych konfesjonałów...

Należy informować wiernych o możliwości przełożenia nakazanej przykazaniem kościelnym spowiedzi na czas po zakończeniu epidemii, wzywać do modlitwy oraz tłumaczyć znaczenie i wartość żalu doskonałego.

Sprawowanie sakramentu namaszczenia chorych należy ograniczyć do przypadków niebezpieczeństwa śmierci. [
Wtedy:]
Przy spowiedzi indywidualnej kapłan powinien zachować bezpieczną odległość od penitenta. Może używać maski ochronnej.

W czasie namaszczenia kapłan może używać jednorazowych rękawiczek ochronnych.

W okresie przedświątecznym zabrania się duszpasterzom odwiedzania chorych z sakramentami w domach, chyba że osoba chora znajduje się w niebezpieczeństwie śmierci. W takim wypadku kapłan powinien zachować jak najdalej idące środki ostrożności, pamiętając o możliwości udzielenia sakramentu namaszczenia chorych pędzelkiem lub patyczkiem kosmetycznym, zaś Komunii Świętej za pomocą łyżeczki.

W zakładkach Ogłoszenia oraz Co Ty na to - więcej.

V Synod Diecezji Tarnowskiej

W poniedziałek 29 maja 2017 roku uruchomiono stronę V Synodu Diecezji Tanowskiej: www.synodtarnow.pl. Nasz Biskup Diecezjalny Andrzej Jeż zapowiedział ten Synod w liście pasterskim czytanym 27 listopada 2016 roku.
  • Synod dostosowuje do lokalnych warunków przepisy i normy Kościoła powszechnego. Ponadto, otwierając się na odpowiednio pojęte „unowocześnienie”, wskazuje drogę i sposoby pracy apostolskiej w diecezji.
  • Rozwiązuje również aktualne trudności w Kościele lokalnym oraz koryguje błędy w zakresie doktryny (nauczania) i obyczajów, jeśli takie istnieją.

    Wniosek: Sprawdzajmy myślenie i mówienie o Bogu i jego stworzeniach, obyczaje, mówienie w homiliach i kazaniach oraz podręczniki do religii, książki kościelne i modlitewniki, zwłaszcza teksty dla dzieci i młodzieży, czy uczą odróżniać czyny od uczuć, żeby nie szkodzić zdrowiu uczuć, nie powodować nerwic tłumiących jakieś uczucie innym uczuciem (lękiem lub energią-odwagą)!
    OSTRZEŻENIE przed dwuznacznymi tekstami - KLIKNIJ TU!

Kliknij dwa linki niżej
:

ŚWIĘTY MARCIN Patron Parafii (11 listopada - Jego dzień w Kościele, odpust w naszej Parafii)

Marcin z Tours, Święty Marcin, Marcin Miłościwy, Swiatitiel Martin Miłostiwyj, jepiskop Turskij – biskup Tours, święty Kościoła katolickiego i prawosławnego (Cerkwi prawosławnej).

Nowość, bo artykuł nowy albo zmieniony, ale - błagam - klikaj zakładkę Ogłoszenia (link jest blisko)

Mapa

© 2017 Parafia św. Marcina w Zawadzie

Szukaj