Co Ty na to?

Redemptorysta ks. Tadeusz Rydzyk jest UPOMINANY za chwalenie księży, którzy wbrew biskupowi i wiedzy medycznej wynoszą Najświętszy Sakrament poza kościół w procesjach, święcą pokarmy jeżdżąc po miejscowości i nie zważając, czy się zarażą czy nie

17.04.2020 r.

Redemptorysta ks. Tadeusz Rydzyk jest UPOMINANY (przez...) za chwalenie księży, którzy wbrew biskupowi i wiedzy medycznej wynoszą Najświętszy Sakrament poza kościół w procesjach, święcą pokarmy jeżdżąc po miejscowości i nie zważając, czy się zarażą czy nie (tak mówił przez radio np. 16.04 2020 r.!)...

Czy nie wie tego, co czytamy w dekretach naszego Biskupa, dostępnych dla nas w zakładce Ogłoszenia? Niżej są niektóre zdania z tych dekretów.

Kto nie czytał w zakładce Ogłoszenia wywiadu z włoskim księdzem kapelanem pracującym na oddziale chorób zakaźnych, niech koniecznie czyta!

Czytajcie tam o naiwnych księżach, o biskupach, którzy powinni się uczyć na błędach Włochów. Oto tytuł tego artykułu (celowo długi):

We Włoszech w marcu zmarło 87 kapłanów. Żaden nie był kapelanem w szpitalu, po prostu przyjmowali i odwiedzali ludzi, nie podejmując środków ostrożności. INNE EPISKOPATY POWINNY SIĘ UCZYĆ NA NASZYCH BŁĘDACH.

Celowo nie daję tutaj linku do niego, bo uczymy się zaglądać do zakładki Ogłoszenia, klikać tytuły artykułów w niej, aby potem czytać i... mówić innym zachęty i ostrzeżenia.

Oto zdania z dekretów naszego Biskupa, przytoczone w naszych ogłoszeniach:

 

  • Dekret Biskupa Tarnowskiego z 14.03.2020: Zawieszam wspólnie celebrowane nabożeństwa [...], zachęcam do indywidualnego i rodzinnego ich odprawiania. [...]. Zarządzenie powyższe obowiązuje od chwili ogłoszenia aż do odwołania. Zobowiązuję do śledzenia stron internetowych oraz profili w mediach społecznościowych Diecezji Tarnowskiej, gdzie na bieżąco będą publikowane wszelkie aktualizacje.

    Dekret Biskupa Tarnowskiego z 24.03.2020: Ograniczam obrzędy pogrzebu wyłącznie do stacji przy grobie z udziałem najbliższej rodziny, w liczbie nie większej niż 5 osób. Jeśli okoliczności na to pozwalają, stację można poprzedzić procesją od bramy cmentarnej. W obecnej sytuacji nie ma również możliwości gromadzenia się na tradycyjnej wspólnotowej modlitwie różańcowej w gronie sąsiadów i znajomych w kościołach, kaplicach, a tym bardziej w domach. Pozostaje modlitwa rodzinna. Mszę żałobną z udziałem wiernych należy odprawić, gdy ustanie stan epidemii, po ustaleniu terminu z rodziną zmarłego.

    (Nasz wniosek: Zamawianie Mszy Świętych z okazji pogrzebu przełóżmy na czas po stanie epidemii, jeśli chcemy udziału większej liczby osób...)

    Należy powstrzymać się od wynoszenia Najświętszego Sakramentu poza mury kościoła, za wyjątkiem zanoszenia Komunii św. w formie wiatyku.

    Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego (8.04.2020): W odpowiedzi na różne zapytania dotyczące święcenia pokarmów w Wielką Sobotę, bardzo proszę, aby - zgodnie z dekretem Biskupa Tarnowskiego - nie organizować żadnej formy takiego poświęcenia lub jego substytutu (np. przejeżdżając przez miejscowość, organizując je na parkingu dla wiernych pozostających w samochodach, za pośrednictwem Internetu itp.). Mamy wyjątkową możliwość zachęcenia wiernych do modlitwy w domach przed śniadaniem wielkanocnym (na wzór modlitwy przed wieczerzą wigilijną), wiec wykorzystajmy tę szansę. Pamiętajmy, że kluczowa w tym obrzędzie jest modlitwa kapłana lub głowy rodziny, a nie pokropienie wodą święconą. Dlatego przekładając te akcenty uczymy wiernych magicznego podejścia do spraw wiary.

Nowość, bo artykuł nowy albo zmieniony, ale - błagam - klikaj zakładkę Ogłoszenia (link jest blisko)

Mapa

© 2017 Parafia św. Marcina w Zawadzie

Szukaj