Co Ty na to? (ost. art.: 13.11.2020 r.)

Dobro dzieci jest najważniejsze (rozmowa z Mikołajem Pawlakiem, rzecznikiem praw dziecka)

Nasz Dziennik: Dobro dzieci jest najważniejsze [z Mikołajem Pawlakiem, rzecznikiem praw dziecka, rozmawia Urszula Wróbel]

IDK 06.11.2020 prasa

Rzecznik mówi m.in.:

– Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka mówi jasno: dzieckiem jest każda istota ludzka od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności. Koniec, kropka. Nie ma tam żadnego odnośnika, wyłączeń, warunków. Jako RPD kieruję się prawem. Niestety, wciąż jestem za to atakowany. Gdy poparłem wniosek posłów o uznanie aborcji eugenicznej za niezgodną z Konstytucją, w internecie zaczęto mnie wyzywać i grozić nawet pozbawieniem życia. W Sejmie słyszałem okrzyki z lewej strony poselskich ław, które – delikatnie mówiąc – nie były godne posła. Ale ci ludzie wystawili tylko sobie świadectwo. Krzyczeli „Konstytucja!", jednocześnie przeklinając mnie za przypominanie im o obowiązującym prawie. Rzecznik Praw Obywatelskich [Adam Bodnar] jeszcze przed objęciem tej zaszczytnej funkcji wprost mówił, że jest za legalizacją adopcji dzieci przez partnerów homoseksualnych. Nie ukrywał swojej skrajnie lewicowej postawy, którą reprezentował przez całą swoją kadencję. Dlatego nie spodziewałem się i nie spodziewam, że Adam Bodnar nagle zechce być rzecznikiem wszystkich obywateli. On był, jest i gdziekolwiek się teraz znajdzie, pozostanie rzecznikiem lewicowego światopoglądu. Czyli zgody na swobodę w zabijaniu nienarodzonych dzieci.

– Każdy ma prawo do manifestowania swoich poglądów. Dzieci także. Mówi o tym międzynarodowa Konwencja o prawach dziecka. Młodzi ludzie mogą, a nawet powinni się publicznie wypowiadać o ważnych dla nich sprawach [...]. Jako dorośli powinniśmy ich do tego zachęcać i dawać im przykład, jak to robić. Niestety, obserwuję coraz większą agresję na ulicach – w ostatnich dniach przekroczono granicę i zaczęto niszczyć kościoły. To szokujące i źle wróży na przyszłość. Bo to jest ten niewłaściwy przykład, który dajemy młodym. Oni odbiorą to jako przyzwolenie na agresję, na robienie „co chceta", ale w tym drastycznym wydaniu. Obawiam się, że jeśli szybko i zdecydowanie nie powstrzymamy tego, konsekwencje mogą być katastrofalne.

- Należy zaznaczyć, że [w protestach uczestniczyła] jedynie część młodzieży. Wokół słyszę też kompletnie inne młode głosy. Poza tym młodość ma swoje prawa. To także prawo do błądzenia czy braku zrozumienia – widzimy oto sceny z młodzieżą, która wulgarnie krzyczy w stronę kościoła, a za chwile ci sami ludzie stają na baczność i wspólnie śpiewają „Rotę". Trochę im się to wszystko pomieszało... Młodość to czas na bunt, na poszukiwanie własnej drogi. Każde młode pokolenie ma swoje hasła, swoje cele, nadzieje i plany. Potem przychodzi proza życia, dorosłość i plany ulegają zmianom. Nie ma w polskim społeczeństwie przyzwolenia na aborcję na życzenie i nie sądzę, żeby jakaś znacząca zmiana tu się dokonała w najbliższych latach.

Nowość, bo artykuł nowy albo zmieniony, ale - błagam - klikaj zakładkę Ogłoszenia (link jest blisko)

Mapa

© 2017 Parafia św. Marcina w Zawadzie

Szukaj