Dodatkowe powody zachowania odmiany nazwisk polskich

Oto nawet ci, którzy zwalczają odmianę polskich nazwisk, odmieniają takie nazwiska obce, które nie są odmieniane w obcym języku! Przykłady:

  • Widziałem prezydenta Trumpa (NIE mówią: Widziałem prezydenta Trump).
  • Słyszałem o prezydencie Trumpie (NIE mówią: Słyszałem o prezydencie Trump).

Nie będziemy więc mówić: Widziałem Jana Nowak, skoro dotąd mówiono: Widziałem Jana Nowaka.

Nie będziemy więc mówić: Słyszałem o Janie Nowak, skoro dotąd mówiono: Słyszałem o Janie Nowaku.

Poza tym jeśli wolno byłoby bez jedności narodowej zmieniać gramatykę co do nazwisk, to także co do imion. A zatem wolno byłoby mówić: Widziałem Pana Jan Nowak zamiast: Widziałem Pana Jana Nowaka. Wolno byłoby mówić: Słyszałem o Panu Jan Nowak zamiast: Słyszałem o Panu Janie Nowaku.


Nowość, bo artykuł nowy albo zmieniony, ale - błagam - klikaj zakładkę Ogłoszenia (link jest blisko)

Mapa

© 2017 Parafia św. Marcina w Zawadzie

Szukaj