Msze Święte poza niedzielami i świętami nakazanymi

Msze Święte poza niedzielami i świętami nakazanymi

Koniecznie czytaj w zakładce OGŁOSZENIA (← link) o dniu, w którym chcesz brać udział we Mszy św.,
bo zgodnie ze zwyczajem naszej Parafii z 1 księdzem nieemerytem:

 • PRZEZ WIĘKSZĄ CZĘŚĆ ROKU NIE JEST TAK,
  że w tym samym tygodniu Msze św. są codziennie o tej samej godzinie
  (DLACZEGO? Żeby parafianie często mieli wybór pory Mszy św. w wybranym tygodniu);
 • GDY przez mniejszą CZĘŚĆ ROKU JEST TAK,
  że w tym samym tygodniu są codziennie Msze św. o tej samej godzinie,
  wtedy jest możliwe, że w wybranym tygodniu jest dodatkowo Msza św. o innej porze doby;
 • wyjątek jest możliwy nawet od rocznego planu czasu Mszy Świętych podanego niżej, np. w dniach rekolekcji...

 

Msze Święte poza niedzielami i świętami nakazanymi

Przykłady (w nich - słownictwo przepisów liturgicznych):

 • Nienakazane liturgiczne uroczystości: 3 maja (albo 2 maja w sobotę) (g. 7, 9 i 10:30, a 16, jeśli nie w sobotę), 29 czerwca (6:30, a 19, jeśli nie w sobotę).

 • Liturgiczne święta (stopień niżej niż uroczystości): 6 sierpnia [czytaj niżej pod linią].

 • Liturgiczne wspomnienia (stopień niżej niż święta): 7 czerwca, bł. o. Zbigniewa OFMConv z Zawady [czytaj niżej pod linią].

 • 31 grudnia - 7. dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego - wspomnienie św. Sylwestra papieża (10:00; po południu nieszpory o g. 18).

 


 

smileMódl się do Boga o poczucie humoru (np. słowami św. Tomasza Morusa),
jeśli chcesz czytać niżej o rocznym planie pór Mszy Świętych w dni powszednie...

Ogólne zasady co do Mszy Świętych w dni
poza niedzielami,
poza
dniami zwanymi w prawie kanonicznym dniami świątecznymi (świętami) nakazanymi
(a w przepisach liturgicznych - uroczystościami nakazanymi)
i poza nienakazanymi ważnymi dniami [czytaj wyżej nad linią]
zapisane są niżej.

Wyjątki (np. coroczne w rekolekcje) są możliwe nawet od poniższego jakby algorytmu,
więc koniecznie czytaj w zakładce
 OGŁOSZENIA (←link) o dniu, w którym chcesz brać udział we Mszy św.!

 1. w środy i w piątki całego roku (ale wg p. 2), w dni maja i października oprócz sobót (ale wg p. 3) - po południu, ale 24 grudnia i w Wielką Środę - rano;

 2. w I piątki miesięcy - rano i po południu;

 3. w I soboty miesięcy - Msza św. sobotnia tylko rano, a po południu (ale gdy ogłoszono po umówieniu się) - obrzęd Komunii św. poza Mszą św. z dłuższą liturgią słowa Bożego, ale z zachowaniem p. 6;

 4. poza tym - rano, ale z zachowaniem p. 5 i p. 6;

 5. po Uroczystości Najśw. Ciała i Krwi Chrystusa w piątek i od poniedziałku do czwartku (z procesją) - po południu (czwartek g. 18, bo z błogosławieństwem małych dzieci), ale wg p. 2, a w sobotę (też z procesją) - rano;

 6. obchód niedzieli i (nakazanych i nienakazanych) uroczystości trwa od wieczoru dnia poprzedniego, więc np. pierwszą Mszę św. niedzieli wolno celebrować wieczorem w sobotę tuż przed tą niedzielą (u nas o g. 18, ale Wigilia Paschalna w Wielką Noc zaczyna się o 20).
  _ _ _

 • Jeśli rano, to 6:30; również Roraty: jeśli rano, to - 6:30.

 • Jeśli po południu, to:

  • gdy po ostatniej niedzieli marca przed niedzielą po pierwszym piątku września - 19:00 albo po środowej nowennie, po nabożeństwie ku czci naszego bł. Zbigniewa w II piątek miesiąca (ale zobacz wyżej punkt 5),

  • a gdy w pozostałej części roku - 18:00 albo po środowej nowennie, po nabożeństwie ku czci naszego bł. Zbigniewa w II piątek miesiąca.

   


 

Zanim Jezus PRZYJDZIE sądzić żywych i umarłych, oby dzięki rodzicom dziecko, nie zaniedbując innych dóbr, czasem mogło przyjść w dzień powszedni Adwentu wspólnie z bliźnimi przyjąć PRZYJŚCIE (ADVENTUS) Jezusa we Mszy św. zwanej „Rorate” (nawet z elektryczną latarką albo z elektrycznym lampionem, bo wtedy najpierw jest ciemno w kościele).

Roraty jest to Msza św. wotywna o Najświętszej Maryi Pannie celebrowana w Adwencie  poza jego niedzielami i uroczystością Jej Niepokalanego (nie splamionego grzechem nieufności do Boga pierwszych ludzi, czyli pełnego łaski Bożej w Niej) Poczęcia z Małżonków, którzy są Jej Rodzicami (nie było to dziewicze poczęcie!). Ich Córka w małżeństwie z Józefem w sposób dziewiczy (bez udziału mężczyzny, jako zawsze Dziewica) z Ducha Świętego poczęła (w liturgii: 25 marca - Zwiastowanie Pańskie w Nazarecie) i urodziła (w liturgii: 9 miesięcy później - 25 grudnia - Narodzenie Pańskie w Betlejejem).

Nazwa pochodzi od pierwszych słów łacińskiej pieśni kościelnej śpiewanej na początku tej Mszy Świętej:
Rorate caeli desuper et nubes pluant iustum (jej refren).

Przekłady:
'Roście, niebiosa, z góry i chmury niech wyleją sprawiedliwego'.
'Spuśćcie rosę, niebiosa, i obłoki niech wyleją sprawiedliwego'.

Antyfona na wejście tejże Mszy św. właśnie tak się zaczyna.

 


Przypomnijmy sobie nasze pieśni na Adwent:

"Spuśćcie nam na ziemskie niwy
Zbawcę z niebios, obłoki" -
- Świat przez grzechy nieszczęśliwy  

Nowość, bo artykuł nowy albo zmieniony, ale - błagam - klikaj zakładkę Ogłoszenia (link jest blisko)

Mapa

© 2017 Parafia św. Marcina w Zawadzie

Szukaj