Majowe

Nabożeństwa majowe

 O wyjątkach - wieść w ogłoszeniach.

  • W dni powszednie oprócz sobót - o godzinie 18.40.
  • W I sobotę: rano po Mszy św. medytacja 15 minut nad tajemnicami różańca i różaniec, następnie litania loretańska, a po południu nabożeństwo majowe przy figurze z udziałem zaproszonych księży.
  • W pozostałe soboty - rano po Mszy św.
  • W niedziele i 3 maja - po Mszy Świętej popołudniowej.

Uwaga: Warto przyjąć do serca to, co jest w KKK 2700-2724.

Modlimy się "Litanią Loretańską do Najświętszej Maryi Panny".

Od roku 2015 zgodnie z Dekretem Stolicy Apostolskiej należy w Litanii Loretańskiej dołączyć po wezwaniu Matko łaski Bożej wezwanie Matko Miłosierdzia.

Oby modlitwa ustna stawała się pierwszym stopniem modlitwy kontemplacyjnej, która jest spojrzeniem wiary, słuchaniem słowa Bożego, milczącą miłością!

Oprócz kontemplacji i modlitwy ustnej (przez słowa wypowiadane w duszy albo na głos) potrzebna jest medytacja (rozmyślanie) jako jeszcze jedno z 3 głównych wyrażeń [życia] modlitwy chrześcijańskiej (KKK w j. łac.: expressiones; błędny przekład na j. pol.). Możemy korzystać z metody medytacji, którą przedłożył świeckim katolikom św. biskup Franciszek Salezy kilka wieków temu w książce „FILOTEA”. Medytujmy m.in. według 10 tematów, które on tam opracował.

Majowe miesięcznice następujących wydarzeń:
Chrztu, I Spowiedzi, I Komunii św., Bierzmowania, Ślubu Małżeńskiej Miłości
zapraszają do kościoła,
aby z miłości do Jezusa ukrytego w Najświętszym z 7 Sakramentów
do Jego Matki
uczestniczyć w nabożeństwie majowym i we Mszy św.

Uwaga!

1 maja - rocznica beatyfikacji Jana Pawła II (2011 r. w Niedzielę Miłosierdzia Bożego)
(27.04.2014 r. - kanonizacja w takąż niedzielę)

13 maja - rocznica zamachu na Jana Pawła II (1981 r., środa)

18 maja - urodziny św. Karola Wojtyły, Jana Pawła II (1920-2005)

Nowość, bo artykuł nowy albo zmieniony, ale - błagam - klikaj zakładkę Ogłoszenia (link jest blisko)

Mapa

© 2017 Parafia św. Marcina w Zawadzie

Szukaj