Pierwsze soboty miesięcy

Nabożeństwo pierwszych sobót miesięcy

Trwa w kościele parafialnym od 5 czerwca 2010 roku. Od tamtej soboty każda pierwsza sobota miesiąca ma za główny (ale nieobowiązkowy) temat kolejną tajemnicę różańcową jednej z 4 części różańca (radosnej, światła, bolesnej, chwalebnej). Cały różaniec wyznacza zatem 20 sobót, czyli 4 nabożeństwa złożone z pierwszych sobót 5 miesięcy z rzędu. Pierwszy raz zakończyliśmy takie 4 nabożeństwa 7 stycznia 2012 roku.

UWAGA: w I sobotę października co roku modlimy się radosną częścią różańca (zob. tabelę w zakładce o nabożeństwach różańcowych), ALE kwadrans medytacji niżej opisany ma temat według powyższej reguły.

Przypomnienie o planie następnej I soboty miesiąca:
Msza św. tylko rano. Po niej medytacja 15 minut nad tajemnicami różańca i różaniec.
U chorych w domach – sakramenty od g. 8:30.
O zmianach planu dowiesz się z ogłoszeń.
JEŚLI do ostatniej soboty miesiąca zgłosi się ktoś na popołudnie pierwszosobotnie, to w niedzielę będzie ogłoszone (z podaniem godzin) np., że medytacja i różaniec będą dodatkowo po południu z obrzędem Komunii św. poza Mszą św. (z liturgią słowa) albo że będzie po południu tylko ten obrzęd.

Każdy w dowolną pierwszą sobotę miesiąca może zacząć!

 

Aby przyjąć to nabożeństwo złożone z 5 pierwszych sobót 5 miesięcy z rzędu, trzeba:

 • mieć zamiar (intencję) zadośćuczynić Niepokalanemu Sercu Maryi,
 • (kto przy spowiedzi św. zapomni o tej intencji, może ją wzbudzić przy następnej)
 • w stanie łaski przyjąć Jezusa w Komunii św. eucharystycznej w każdą z tych sobót,
 • towarzyszyć Maryi w te dni przez 15 minut medytacji nad tajemnicami różańcowymi,
 • odmówić jeden różaniec (jedną część) w każdą z tych 5 sobót.
  "Odmawiać różaniec (...) to nic innego, jak kontemplować z Maryją oblicze Chrystusa" (Jan Paweł II).
  [Kliknij TU dla nauki o różańcu]


Dlaczego 5 sobót?

Idzie o 5 rodzajów obelg i zniewag, którymi znieważane jest Niepokalane Serce Maryi:

obelgi

 1. przeciwko Niepokalanemu Poczęciu,
 2. przeciwko Jej Dziewictwu,
 3. przeciwko Jej Bożemu Macierzyństwu, gdy jednocześnie nie chce się uznać Jej za Matkę ludzi,
 4. przez które usiłuje się otwarcie wpoić w serca dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść do tej Nieskalanej Matki,
 5. które bezpośrednio Ją znieważają w Jej świętych wizerunkach.

Nowość, bo artykuł nowy albo zmieniony, ale - błagam - klikaj zakładkę Ogłoszenia (link jest blisko)

Mapa

© 2017 Parafia św. Marcina w Zawadzie

Szukaj