Różańcowe

Nabożeństwa różańcowe

W październiku.

Matka Boża prosiła o codzienny różaniec, co nie znaczy, że tylko w kościele-budynku.

Nie jest celem odmówienie dziesiątka, tzw. odmówienie tajemnicy, ale kontemplacja tego tajemniczego wydarzenia i medytacja nad tą tajemnicą.

W liście Biskupów Polski na 4.10.2020 r. (o XX Dniu Papieskim 11.10.2020 r.) zamiast czasownika odmawiać jest czasownik rozważać (medytować...).

Biskupi napisali:

Różaniec [...] jest [...] medytacją. [...]. W nawale obowiązków i zadań rozważenie choćby jednej różańcowej tajemnicy będzie żródłem pociechy i natchnienia. Różanie uczy nas słuchać natchnień Ducha Świętego, [...], cieszyć się wiarą, [...].

Czytaj o tym niżej słowa Jana Pawła II od dawna tu dostępne...

Ojciec Święty Franciszek zachęca (od 2018 roku), aby w miesiącu październiku kończyć różaniec antyfoną „Pod Twoją obronę" i prośbą do świętego Michała Archanioła.

U nas w kościele w tym samym dniu tygodnia co tydzień
jest inna część różańca wg poniższej tabeli,
aby przemedytować cały różaniec mógł ten,
kto raz w tygodniu będzie w kościele na różańcu
równo co tydzień.

 

Widać rzymskie numery części różańca. Który w miesiącu ten dzień tygodnia:
pierwszy drugi trzeci czwarty piąty
  1) niedziela IV I II III IV
  2) poniedziałek I II III IV I
  3) wtorek III IV I II III
  4) środa IV I II III IV
  5) czwartek II III IV I II
  6) piątek III IV I II III
  7) sobota I II III IV I


Od 2016 r. jak niżej:

  • w dni powszednie od poniedziałku do piątku o 17:20, a drugie nabożeństwo - ok. 18:30, jeśli ktoś chce modlić się wtedy, czyli po Mszy św.,
    tj. po powrocie rodziców, aby dziecko, nie zaniedbujac innych dóbr, czasem mogło przybyć dzięki rodzicowi. Po co? Po to, żeby we wspólnocie chrześcijan katolików, według wiary w widzialny Kościół-Lud Boga, towarzysząc Matce Jezusa słuchać Słowa Bożego i milczeć, a w łączności z modlitwą ustną także wyobrażać sobie tajemnice, kontemplować je i nad nimi medytować, aby miały wpływ na jego codzienne wyobrażenia, myśli, uczucia i zamiary [do r. 2015 od 2011 - o 17:20];
  • w I sobotę rano po Mszy św. różaniec (część I) i medytacja 15 minut nad tajemnicami różańca (z tematem opisanym w zakładce o I sobocie miesiąca), a JEŚLI do ostatniej soboty miesiąca zgłosi się ktoś na popołudnie pierwszosobotnie, to w niedzielę będzie ogłoszone (z podaniem godzin) np., że medytacja i różaniec będą dodatkowo po południu z obrzędem Komunii św. poza Mszą św. (z liturgią słowa) albo że będzie po południu tylko ten obrzęd;
  • w pozostałe soboty - rano po Mszy św.;
  • w niedziele po Mszy Świętej popołudniowej, tj. ok. g. 16:50.

    O wyjątkach - wieść w ogłoszeniach.
     

Dziękujemy modlącym się dzieciom, młodzieży i dorosłym. Dziękujemy Różom Różańcowym.

Zapraszamy do kontemplacji Jezusa we wspólnocie uczącej się patrzeć jak Jego Matka.

Chrześcijańska medytacja rozwija naszą zdolność do poznawania prawdy i miłowania dobra...

W które dni października Czytający to pytanie chce uczestniczyć we wspólnotowym różańcowym wysiłku kontemplacji chrześcijańskiego misterium”? I jak to chce robić?
Oto możliwe Jego reakcje na te pytania: surprisedembarassedundecidedsmile

 

Z nauczania św. Jana Pawła II
w Liście Apostolskim z 16.10.2002 r. 
Rosarium Virginis Mariae
 
[tak w lingua latina, a w  w języku polskim tak: Różaniac Dziewicy Maryi]:

Słuchanie Słowa Bożego

30. Aby dać medytacji podstawy biblijne i większą głębię, dobrze jest, po zapowiedzi tajemnicy, odczytać odnośny tekst biblijny, który, zależnie od okoliczności, może być krótszy albo dłuższy. Inne słowa nie są bowiem nigdy tak skuteczne, jak Słowo natchnione. Należy go słuchać, mając pewność, że jest to Słowo Boga, wypowiedziane na dzisiaj i dla mnie.

Przyjęte w ten sposób, wchodzi ono w różańcową metodologię powtarzania, nie powodując znużenia, jakie wywoływałoby zwykłe powtarzanie informacji dobrze już przyswojonej. Nie chodzi bowiem o przywoływanie na pamięć informacji, ale o to, by pozwolić Bogu "mówić". Przy pewnych uroczystych okazjach wspólnotowych słowo to można odpowiednio objaśnić krótkim komentarzem.


Milczenie

31. Słuchanie   medytacja karmią się milczeniem. Stosowne jest, by po zapowiedzeniu tajemnicy i proklamacji Słowa przez odpowiedni czas zatrzymać się i skupić na rozważanej tajemnicy, zanim rozpocznie się modlitwę ustną. Ponowne odkrycie wartości milczenia jest jednym z sekretów praktykowania kontemplacji i medytacji.

Do ograniczeń społeczeństwa zdominowanego przez technologię i środki masowego przekazu należy również fakt, że milczenie staje się coraz trudniejsze. Tak jak w liturgii zaleca się chwile milczenia, również przy odmawianiu różańca stosowna jest po wysłuchaniu Słowa Bożego krótka pauza, w czasie której duch skupia się na treści określonej tajemnicy.


(o kontemplacji i medytacji:)

5. (...) najważniejszym motywem, by zachęcić z mocą do odmawiania różańca, jest fakt, żestanowi on bardzo wartościowy środek, sprzyjający podejmowaniu we wspólnocie wiernych tego wysiłku kontemplacjichrześcijańskiego misteriumktóry wskazałem w Liście apostolskim Novo millennio ineunte jako prawdziwą 'pedagogikę świętości', której podłożem powinno być « Chrześcijaństwo wyróżniające się przede wszystkim sztuką modlitwy ». Kiedy we współczesnej kulturze, mimo tak licznych sprzeczności, pojawia się nowa potrzeba duchowości, pobudzana również przez wpływ innych religii, bardziej niż kiedykolwiek przynagla wezwanie, by nasze wspólnoty chrześcijańskie stały się « prawdziwymi szkołami modlitwy ».

Różaniec należy do najlepszej i najbardziej wypróbowanej tradycji kontemplacji chrześcijańskiej. Rozwinięty na Zachodzie, jest modlitwą typowo medytacyjną i odpowiada poniekąd « modlitwie serca » czy « modlitwie Jezusowej », która wyrosła na glebie chrześcijańskiego Wschodu.

11. (...) Maryja stale przypomina wiernym 'tajemnice' swego Syna, pragnąc, by je kontemplowano, i by dzięki temu mogły wydać z siebie całą swą zbawczą moc. Odmawiając różaniec, wspólnota chrześcijańska wnika w spojrzenie Maryi i żyje Jej wspomnieniami.

12. Różaniec, właśnie wychodząc z doświadczenia Maryijest modlitwą wyraźnie kontemplacyjną.

Pozbawiony tego wymiaru, okazałby się wyzuty ze swej natury, jak podkreślał Paweł VI: « Jeśli brak kontemplacji, różaniec upodabnia się do ciała bez duszy i zachodzi niebezpieczeństwo, że odmawianie stanie się bezmyślnym powtarzaniem formuł, oraz że będzie w sprzeczności z upomnieniem Chrystusa, który powiedział: 'Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani' (Mt 6, 7). Różaniec bowiem z natury swej wymaga odmawiania w rytmie spokojnej modlitwy i powolnej refleksji, by przez to modlący się łatwiej oddał się kontemplacji tajemnic życia Chrystusa, rozważanych jakby sercem Tej, która ze wszystkich była najbliższa Panu, i by otwarte zostały niezgłębione tych tajemnic bogactwa ».

Warto zatrzymać się nad tą głęboką myślą Pawła VI, by wyłonić pewne wymiary różańca, które lepiej określają właściwy mu charakter kontemplacji chrystologicznej.

 

Oto link do całego tekstu:

LIST APOSTOLSKI
ROSARIUM VIRGINIS MARIAE

OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II
DO BISKUPÓW, DUCHOWIEŃSTWA I WIERNYCH
O RÓŻAŃCU ŚWIĘTYM

 W tym samym liście Papież przedłożył i uzasadnił następujący pomysł połączenia
dni tygodnia z 4 częściami różańca:


poniedzi
ałek
 - radosna (część I)

wtorek - bolesna (część III)

środa - chwalebna (część IV)

czwartek - światła (część II)

piątek - bolesna (część III)

sobota - radosna (część I)

niedziela - chwalebna (część IV)


Możemy 
inaczej dostosować części różańca do dni naszego życia.

U nas w kościele w tym samym dniu tygodnia co tydzień
jest inna część różańca wg poniższej tabeli,
aby przemedytować cały różaniec mógł ten,
kto raz w tygodniu będzie w kościele na różańcu
równo co tydzień.

 

Widać rzymskie numery części różańca. Który w miesiącu ten dzień tygodnia:
pierwszy drugi trzeci czwarty piąty
  1) niedziela IV I II III IV
  2) poniedziałek I II III IV I
  3) wtorek III IV I II III
  4) środa IV I II III IV
  5) czwartek II III IV I II
  6) piątek III IV I II III
  7) sobota I II III IV I

Nowość, bo artykuł nowy albo zmieniony, ale - błagam - klikaj zakładkę Ogłoszenia (link jest blisko)

Mapa

© 2017 Parafia św. Marcina w Zawadzie

Szukaj