Ogłoszenia

OGŁOSZENIA POWTARZANE

Ogłoszenia POWTARZANE

 1. Przyjmowanie Chrystusa w Komunii eucharystycznej:

  Ci, którzy przyjmą na język, przyjmą przy ołtarzu bocznym.

  Gdy 2 księża udzielają Komunii św., wtedy ci, którzy przyjmą na rękę, idą do ołtarza głównego i do ołtarza bocznego, a ci, którzy przyjmą na język, pójdą do bocznego dopiero po przyjmujących tam na rękę i po ogłoszeniu księdza, że zaczyna się tam przyjmowanie na język.

  Kto przyjmuje na lewą otwartą dłoń jak do naczynia, ten palcami prawej wkłada sobie do ust. Trzeba najpierw pod lewą otwartą dłoń podłożyć prawą otwartą dłoń i obie dłonie wyciągnąć ku szafarzowi, a po otrzymaniu Ciała Pańskiego – rzec „Amen” i ( przed szafarzem lub przesunąwszy się nieco na bok) – spożyć. Dopiero po spożyciu – wracać na swoje miejsce.

  =
 2. Stosujemy nadzwyczajną formę spowiedzi św. znaną od marca z zakładki Ogłoszenia. Penitencjaria Apostolska w swojej nocie z 20 marca br. stwierdziła: „W obecnej sytuacji zagrożenia pandemią [...] podczas indywidualnego sprawowania sakramentu pojednania należy zwracać szczególną uwagę na to, aby spowiedź odbywała się w przewietrzonym miejscu poza konfesjonałem, z zachowaniem odpowiedniego dystansu, przy użyciu masek ochronnych, zwracając absolutną uwagę na sakrament i niezbędną dyskrecję”. Zatem miejscem spowiedzi zamiast konfesjonału w bardzo małym kościele jest nasza salka parafialna. Zachowujemy środki ostrożności i wzajemnego bezpieczeństwa.

  =
 3. Pamiętamy o pozasakramentalnych drogach pojednania z Bogiem i Kościołem.

  Na naszej parafialnej stronie WWW możemy czytać w menu SAKRAMENTY w zakładce POKUTA I POJEDNANIE o grzechu śmiertelnym, o żalu z miłości do Boga za grzechy i o skutkach tego żalu. Są tam zdania z Katechizmu Kościoła Katolickiego.

  Oto niektóre: Aby grzech był śmiertelny, są wymagane jednocześnie trzy warunki: Grzechem śmiertelnym jest ten, który dotyczy materii poważnej i który nadto został popełniony z pełną świadomością i całkowitą zgodą.

  Gdy żal (łac.: contritio) wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany żalem doskonałym lub żalem z miłości (caritatis contritio). Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe.

  Wyznawanie codziennych win (grzechów powszednich) nie jest ściśle konieczne, niemniej jest przez Kościół gorąco zalecane.

  =
 4. O majowym różańcu papież Franciszek napisał w liście:Kontemplacja oblicza Chrystusa sercem Maryi, naszej Matki, sprawi, że będziemy jeszcze bardziej zjednoczeni jako rodzina duchowa i pomoże nam przezwyciężyć tę próbę”.

  W środę 29.IV.2020 rzekł: „Drodzy Polacy, serdecznie pozdrawiam każdego z was i wasze rodziny. Pojutrze rozpoczniemy maryjny miesiąc maj. Pozostając w domach z powodu pandemii, wykorzystajmy ten czas do odkrycia na nowo piękna modlitwy różańcowej i tradycji nabożeństw majowych – zachęcał Polaków Ojciec Święty. - Z rodziną albo indywidualnie, wpatrujcie się w każdej chwili w Oblicze Chrystusa i w serce Maryi. Niech Jej matczyne orędownictwo pomoże wam przetrwać czas tej szczególnej próby. Z serca wam błogosławię”.

  =
 5. Czy chcesz, aby nasza duchowa Matka Maryja, Matka Jezusa-Syna Boga była bardziej znana i kochana, i to właśnie także przez Ciebie? Taki zamiar Boga ujawnił się np. w Fatimie. Czy chcesz, aby w różach przy Matce Boga było nas wielu, nawet żeby cała Parafia była w różach męskich i żeńskich: dzieci, młodzież i dorośli? W rodzinach towarzyszmy naszej Matcekontemplacji oblicza Jezusa i medytacji nad Jego życiem (właśnie tak wyrażajmy modlitwę bardziej niż mówieniem). Nie przestaję pytać:

  KTO NASTĘPNY z dzieci, z młodzieży niedorosłej, z młodzieży dorosłej, z dorosłych CHCE towarzyszyć Maryi, aby z Nią patrzeć na Jezusa i rozmyślać-rozważać, należąc do róży różańcowej męskiej lub żeńskiej?

  Początkujący niech zaczyna od kontemplacji tajemnicy i krótkiej medytacji nad nią, a modlitwy ustnej dodaje tyle, żeby ułatwiała mu towarzyszyć Maryi, naszej Matce!

  Spis róż różańcowych i ich zelatorów jest w zbiorze Ogłoszenia jako osobny artykuł. Dowiesz się z niego, w której róży nie ma 20 osób. Domyślisz się, czy już trzeba zacząć tworzyć następną różę męską albo żeńską. Zobacz też w menu Wspólnoty.

  =
 6. Zmiana tajemnic różańca – od kwietnia 2020 roku w nowy sposób! W każdym miesiącu taka zmiana jest możliwa w drugą niedzielę miesiąca. Każdy w sercu zmienia tajemnicę do kontemplacji i medytacji tak: zmienia na następną tajemnicę według kolejności 20 tajemnic różańca, ale jeśli ma ostatnią (czyli Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi), to zmienia na pierwszą (czyli na Zwiastowanie Pańskie).

  Zadania dla zelatorów – jakie? Zelatorzy zapisują do róż różańcowych (przez telefon, e-maila, ...), przypominają np. o parafialnej milczącej adoracji w czasie przypisanym do róży, w drugą niedzielę miesiąca z pustymi rękami przychodzą po błogosławieństwo dla swej róży po dowolnej Mszy św.

  Członkowie róży w drugą niedzielę miesiąca także na dowolną Mszę św. przychodzą, bo przecież chcemy, aby w różach przy Matce Boga było nas wielu, nawet żeby cała Parafia była w różach męskich i żeńskich: dzieci, młodzież i dorośli (wyżej – zachęta!).

  =
 7. Chcesz być w PDMD (Papieskim Dziele Misyjnym Dzieci)? Módl się za misje, odłóż pieniądze na pomoc misjom, weź z zakrystii dwumiesięcznik „Świat Misyjny”, aby wiedzieć, komu pomagasz...

  =
 8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie (ul. Szujskiego 66) poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Szczegółowych informacji udzielają specjaliści od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 w pok. 9.

  =
 9. Biskup Muskus apeluje o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w kościołach. 02 czerwca 2020 | 04:00 | md / hsz | Kraków Ⓒ Ⓟ

  Wracamy do kościołów, ale winniśmy pamiętać, że decyzje administracyjne, choć pozwalają nawiązywać na nowo więzi społeczne, nie unicestwiły wirusa, który wciąż nam zagraża – pisze bp Damian Muskus OFM w mediach społecznościowych. Hierarcha zamieścił na Facebooku apel o to, by w kościołach nadal przestrzegać zasad higieny i dystansu społecznego.

  Bp Muskus podkreśla, że trudny czas pandemii, który wciąż trwa, pomógł zrozumieć, że duchowe wartości są trwalsze niż dobra materialne; że „nasz dom może i powinien być Kościołem domowym, gdzie się modlimy i w przypadku braku dostępu do Eucharystii możemy jednoczyć się z całą wspólnotą i duchowo przyjąć Chrystusa do swego serca”. Duchowny przypomina, że wracamy do świątyń i do życia sakramentalnego, by na nowo odbudować swoje zaangażowanie w życie Kościoła. „Wracamy, ale winniśmy pamiętać, że decyzje administracyjne, choć pozwalają nawiązywać na nowo więzi społeczne, nie unicestwiły wirusa, który wciąż nam zagraża. Dlatego ważne jest przestrzeganie podstawowych zasad higieny, nienarażanie innych na niebezpieczeństwo, także podczas modlitwy czy przyjmowania Komunii św.” – dodaje. Komunia przyjmowana na rękę nie jest oznaką braku szacunku dla Eucharystii, lecz nawiązaniem do tradycji Kościoła, a dzisiaj dodatkowo jest znakiem miłości bliźniego oraz uszanowaniem wrażliwości tych, którzy przyjmują Ją po nas” – podkreśla krakowski biskup pomocniczy.

  Stwierdza także, że obecność środków dezynfekcyjnych w zakrystii, czy w pobliżu ołtarza, nie powinna wywoływać zdziwienia, bo świadczy o „odpowiedzialności duszpasterzy za zdrowie uczestników liturgii i ich komfort psychiczny”. Duszpasterzom radzi, by w prostych komunikatach przypominali wiernym o konieczności zachowania w kościele bezpiecznych odstępów między uczestnikami liturgii, o konieczności używania osłon na twarz, czy też o sposobie udzielania Komunii św. „Wiernym, którzy przychodzą do kościoła, trzeba w jasny sposób przekazać, że Komunia św. udzielana jest na rękę, a w przypadku wyjątkowych potrzeb wskazać miejsce, gdzie kapłan będzie udzielał Komunię św. do ust” – radzi hierarcha. Na koniec podkreśla, że stosując się do tych prostych zasad okazujemy sobie wzajemnie szacunek. „Pokazujemy, że zależy nam na zdrowiu własnym i naszych bliźnich, i że po prostu mamy troskliwe i wrażliwe serca” – podsumowuje swój wpis.

  =
 10. Dziękuję za rozmowę w domu o wyborze koloru pogrzebowego (fioletowego albo białego). Za podanie numeru grobu przed pogrzebem albo wkrótce po nim. Za napisanie intencji z okazji pogrzebu NA kopercie, żeby można było czytać bez otwierania koperty. Za zbieranie tych kopert w kaplicy cmentarnej i w zakrystii przed Mszą pogrzebową, nie tylko wtedy, gdy ksiądz jest w szkole.

  Jeśli zamawiający z okazji pogrzebu Mszę św. za zmarłego zgadza się na to, żeby była celebrowana poza naszą Parafią, to niech dopisze o tym na kopercie.

Nowość, bo artykuł nowy albo zmieniony, ale - błagam - klikaj zakładkę Ogłoszenia (link jest blisko)

Mapa

© 2017 Parafia św. Marcina w Zawadzie

Szukaj