Ogłoszenia

(stan z czw. o 18:44) ROZEZNAJEMY wolę naszego Boga co do Mszy św. ZAPISY

 ?   Jak przed wyjściem z domu do kościoła przydzielić miejsca w kościele, żeby nie przyszło nas do wnętrza kościoła (do nawy i sobótek) za dużo?

Pytajmy naszego Ojca przez Jezusa Jego Syna w ich Miłości, którą jest Duch Święty. Rozmawiajmy jako uczniowie Jezusa w Zwołaniu przez Boga (w Ludzie Boga, w Kościele).

 

{niżej - STAN z dnia i godziny, jak napisano w tytule tego artykułu}

Nasze obowiązki zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów są opisane na dole tej strony!

smile↓ 

Czas na zapisy na 1 godzinę adoracji Najświętszego Sakramentu 11.XII, w drugi piątek miesiąca. Zapisy w pandemii: nie przy ołtarzu bocznym prawym, ale telefonicznie. U kogo? 

!!! OKAZJA DO CZYNÓW MIŁOŚCI SPOŁECZNEJ!

Zapisujemy się na miejsca w kościele na czas adoracji tak, żeby zająć cały czas od g. 7 do 18.

Najpierw czytamy tu niżej wiadomość o danej godzinie, a dopiero potem telefonujemy zgodnie z opisem pod listą godzin!

 

GODZINY i czy KTOŚ DLA Jezusa zapisał się (NIKT / KTOŚ; ILE OSÓB)

 

7.00 KTOŚ (4) :-)8.00 NIKT9.00 NIKT10.00 NIKT11.00 NIKT12.00 NIKT13.00 KTOŚ (2) :-)14.00 NIKT15.00 NIKT16.00 NIKT17.00 KTOŚ (2) :-)Kto zapisuje na ADORACJĘ JEZUSA JAKO BOGA w PIĄTEK 11 GRUDNIA?

Pani Małgorzata (tel. 791 778 234 w godz. od 16 do 20)

 

**************************

 

ZAPISUJEMY SIĘ na miejsca w kościele na czas Mszy św.  TAK, jak w poniższych punktach opisałem.

 

1. Uwaga! Kto prosił o intencję mszalną i chce być pod dachem, wykonuje to, co opisałem w tym punkcie, ale ma dodatkowy czas na telefonowanie opisane w punkcie 2, mianowicie w niedzielę od godz. 14 do 15, przed czasem dla pozostałych bliźnich.

Najpierw
musi być sprawdzenie w tym punkcie niżej, czy są jeszcze wolne miejsca w wybranym dniu na wybraną godzinę!

 

Uwaga!   ROZEZNAJEMY... Zatem czytamy TUTAJ niżej także PO ZAPISANIU SIĘ, bo MOGĄ BYĆ ZMIANY!

Nie przewidzimy od razu przy zapisie, co będzie o danej godzinie spośród 4 możliwości:

a) 
Msza św. w kościele

b) 
Msza św. nie w kościele, a w kościele czytanie Biblii z udzieleniem Komunii św.

c) 
Msza św. nie w kościele, a w kościele np. czytanie Biblii bez udzielenia Komunii św., adoracja...

d) 
Msza św. nie w kościele i bez zaproszenia do kościoła
PONIEDZIAŁEK 23 LISTOPADA 2020 roku

godz. 6.30 - Są wolne.WTOREK 24 LISTOPADA 2020 roku

godz. 6.30 -
Są 2 wolne.ŚRODA 25 LISTOPADA 2020 roku


godz. 18 - Są wolne? NIE.CZWARTEK 26 LISTOPADA 2020 roku

godz. 6.30 -
Są 4 wolne.PIĄTEK 27 LISTOPADA 2020 roku

godz. 18 -
Są wolne? NIE.SOBOTA 28 LISTOPADA 2020 roku


godz.6.30 - 
Są wolne? NIE.NIEDZIELA 29 LISTOPADA 2020 roku

godz. 18 (sobota) - Są wolne? NIE.

godz. 7 - Są wolne.

godz. 9 - Są wolne.

godz. 10.30 - Są wolne.

godz. 16 - Są wolne.

 

 

2. Potem - bardzo krótkie telefonowanie do Pani Marii albo do Pani Lucyny, albo do Pani Elżbiety według poniższego przydziału godzin do każdej z nich. One zapiszą albo powiadomią, że już nie ma wolnych miejsc pod dachem...

Oto kto zapisuje na NIEDZIELE albo PODOBNE DNI:

na godz. 18 (w sobotę, ale należy do niedzieli) - Pani Maria (tel. 513 955 078 w niedzielę od g. 15 do 19, a potem od 9 do 19);

na godz. 7 - Pani Maria (tel. 513 955 078 w niedzielę od g. 15 do 19, a potem od 9 do 19);

na godz. 9 - Pani Maria (tel. 513 955 078 w niedzielę od g. 15 do 19, a potem od 9 do 19);

na godz. 10.30 - Pani Lucyna (tel. 605 040 288 w niedzielę od g. 15 do 19, a potem od 14 do 19);

na godz. 16 - Pani Lucyna (tel. 605 040 288 w niedzielę od g. 15 do 19, a potem od 14 do 19)
.

Oto kto zapisuje na DNI POWSZEDNIE (Uwaga! Msza św. w sobotę o g. 18 należy do niedzieli):

Pani Elżbieta (tel. 511 808 705 w niedzielę od g. 15 do 19, a potem od 14 do 19)

3. Cztery osoby (czwarta zgłosiła się 22.XI; czytaj wyżej o adoracji) przy telefonie - to raczej za mało osób pomagających braciom i siostrom Chrystusa... Zobacz punkt 5. Dlatego - pytanie poniższe.

4. Kto utworzy kolejną czteroosobową grupę zapisujących (np. na 1 miesiąc po Pani Marii, Pani Lucynie, Pani Elżbiecie i Pani Małgorzacie)? Następne kilka osób (np. właśnie cztery) służyłoby w kolejnym miesiącu i tak dalej...

5. Mogłoby być jak w punkcie 4 albo  (gdyby limit osób wynosił więcej niż teraz) tak:
Zapisy telefoniczne na niedzielną Mszę św. o g. 18 prowadzi jedna osoba, inna - na Mszę św. o 7, inna na tę o 9 i tak dalej... Kolejne osoby zapisują na poszczególne dni powszednie...


Od soboty 7.11.2020 r. co do liczby osób i innych ograniczeń - tak:

Osób w kościele nie więcej niż 1 osoba na 15 m2  7 m powierzchni oprócz osób sprawujących kult religijny, zatem:

w nawie 6  13 , w sobótkach 2  4 , więc razem 8  17 , przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m i obowiązku zakrywania ust i nosa z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny.

Na zewnątrz kościoła uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie i realizują obowiązek zakrywania ust i nosa.

Osoba sprawująca kult religijny = u nas chrześcijan katolików ksiądz...


Kolejna nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii jest opublikowana w Dzienniku Ustaw RP pod pozycją 1972.

Zmiany wchodzą w życie z dniem 7 listopada 2020 r.

Zmieniony został m.in. § 28 dotyczący zgromadzeń organizowanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych - w ust. 8 pkt 1 otrzymał brzmienie:

„1) w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż:
a) 1 osoba na 15 m2 powierzchni - do dnia 29 listopada 2020 r.,
b) 1 osoba na 7 m2 powierzchni - od dnia 30 listopada 2020 r.
- oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu, oraz że uczestnicy realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 27 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;" 


W obecnych okolicznościach (pandemia COVID-19, tj. Coronavirus Disease 2019)
firma przygotowuje transmisję dźwięku i obrazu.

Zanim firma napisze projekt, który damy do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, zanim otrzymamy jego pozwolenie konserwatorskie, są od dnia odpustu parafialnego roku 2020 dzięki Panu Organiście i Jego Koledze transmisje przy pomocy smartfona z dostępem do internetu. Jak je odbierać dla modlitwy? Wiedzą to np. ci, którzy czytają tekst początkowy w zakładce Ogłoszenia albo na stronie domowej czytają o transmisjach. :-)

Czy pomożesz w swojej Parafii Kościoła radą, pracą przy telefonie albo inaczej?


Zachowajcie papierowe zaproszenia z planem misji parafialnych,

bo te misje odwołane, ale ich plan przyda się w przyszłości!


 

NIEDZIELA 6.12.2020 roku

godz. 18 (sobota) - Są wolne.

godz. 7 - Są wolne.

godz. 9 - Są wolne.

godz. 10.30 - Są wolne.

godz. 16 - Są wolne.

Nowość, bo artykuł nowy albo zmieniony, ale - błagam - klikaj zakładkę Ogłoszenia (link jest blisko)

Mapa

© 2017 Parafia św. Marcina w Zawadzie

Szukaj