Błogosławiony Ojciec Zbigniew Strzałkowski

Błogosławiony Ojciec Zbigniew Strzałkowski z Zawady, Patron Szkoły Podstawowej w Zawadzie

Błogosławiony Ojciec Zbigniew Strzałkowski OFMConv
z Zawady
Patron Szkoły Podstawowej w Zawadzie od 14.X.1996 r.,
parafianin Zawady,
misjonarz męczennik

Dla uczczenia bł. o. Zbigniewa:

Jego relikwie w nowym ołtarzu (od poświęcenia tego ołtarza 6.06.2016 roku; czytaj niżej);

Jego dzień w Kościele: 7 czerwca;

Memoriał dzięki Szkole Jego imienia (w niedzielę czerwca);

DRUGI PIĄTEK MIESIĄCA (bo umarł w II piątek sierpnia; CZYTAJ NIŻEJ): modlitwa i możliwość dotknięcia Jego relikwii przed Mszą św. i po niej

   (kliknij→Ogłoszenia; OGÓLNA ZASADA: OD KWIETNIA DO SIERPNIA - o godz. 19, a OD WRZEŚNIA DO MARCA - o 18);

KSIĘGA Jego wstawiennictwa: w sobótkach przy bocznym (południowym) wejściu.

 

UWAGA! WIELE LAT - PRACE KONSERWATORSKIE, dlatego miejsce w kościółku przypominające o bł. Zbigniewie było najpierw tymczasowe!!!

 

DROGA KRZYŻOWA OD DOMU RODZINNEGO BŁ. ZBIGNIEWA DO KOŚCIOŁA (czytaj niżej o 21.02.2016 roku):

 • Planowana na te lata, kiedy przypada rocznica Jego beatyfikacji (5.12.2015 r. w Chimbote w Peru) piąta, dziesiąta itd., ale może być częściej, JEŚLI CHCESZ...
 • Zatem miała być w roku 2020, w roku 40-lecia drugiego ustanowienia Parafii.
  Odwołana jak MISJE PARAFIALNE z powodu pandemii COVID-19 (MIAŁA BYĆ we wtorek 27 października 2020 roku od godziny 17 do 18).

 

COROCZNE WYDARZENIA (czytaj wyżej o drodze krzyżowej):

 • Memoriał (bieg, festyn) od roku 2004 organizowany przez Szkołę Podstawową im. o. Zbigniewa Strzałkowskiego w niedzielę czerwca; z obecnością FRANCISZKANÓW. Bieg poprzedza memoriałowa Msza św., po beatyfikacji dziękczynna za bł. o. Zbigniewa Strzałkowskiego z prośbą o Jego kanonizację oraz o pokój i ochronę przed terroryzmem. Po niej - dotknięcie relikwii bł. Zbigniewa.

 • Wspomnienie liturgiczne 7 czerwca, gdy przepisy liturgiczne to umożliwiają. Po Mszy św. - dotknięcie relikwii bł. Zbigniewa. Jeśli nie wtedy jest niedziela memoriałowa, to jest wtedy dziękczynienie bł. Zbigniewowi za patronat nad uczniami i uczennicami kończącymi szkołę. Jeśli wtedy jest niedziela memoriałowa, to dopiero 12 czerwca w drugi piątek miesiąca (czytaj niżej) odbywa się owo szkolne dziękczynienie.

 • Rocznica śmierci (9.VIII.1991 r.) - 2. niedziela sierpnia. Po każdej Mszy św. - dotknięcie relikwii bł. Zbigniewa.

 • Rocznica beatyfikacji (5.12.2015 r.) - 1. niedziela grudnia. Po każdej Mszy św. - dotknięcie relikwii bł. Zbigniewa.

 • W II piątek grudnia jest o g. 18 przed Mszą św. WIECZORNICA w reżyserii nauczycieli Szkoły Podstawowej im. o. Zbigniewa Strzałkowskiego.

 

COMIESIĘCZNA MODLITWA DO TRÓJJEDYNEGO BOGA ZA WSTAWIENNICTWEM BŁ. O. ZBIGNIEWA
przy pomocy zatwierdzonego modlitewnika (w sprzedaży u OFMConv od 2 czerwca 2017 r.):

 • w drugi piątek miesiąca, bo w drugi piątek sierpnia 1991 roku umarł jako męczennik (9.08.1991 r. w Pariacoto w Peru);
  początek o godzinie 18 albo 19, więc koniecznie sprawdź w ogłoszeniach (←link);

  (OGÓLNA ZASADA: OD KWIETNIA DO SIERPNIA - o godz. 19, a OD WRZEŚNIA DO MARCA - o 18);

  śpiew: Błogosławiony Zbigniewie nasz, błogosławiony Zbigniewie nasz, módl się, módl się, módl się za nami;
  hymn po polsku 
  (←link);

 • wtedy modlitwa z Nim za misje Kościoła ze składką na Mszy św., bo był misjonarzem;

 • wtedy przed Mszą św. i po niej możliwość uczczenia Jego relikwii przez dotknięcie dłonią;

 • w II piątek grudnia jest o g. 18 przed Mszą św. WIECZORNICA w reżyserii nauczycieli Szkoły Podstawowej im. o. Zbigniewa Strzałkowskiego.

  Ten dzień w miesiącu przypomina także o męczeńskiej śmierci Jego kolegi bł. o. Michała Tomaszka.

  Stuła z Peru - dar franciszkanów z 19. rocznicy męczeństwa bł. o. Zbigniewa symbolizuje naszą łączność z Nim i z Parafią w Pariacoto.


  Wcześniej, gdy nie było wspomnianego modlitewnika, modlitwa za misje i składka były w nowennową środę po I piątku miesiąca, tj. około 9 dnia miesiąca. Ostatni raz przed zmianą tak było w środę 7 czerwca 2017 roku we wspomnienie bł. Zbigniewa.

 

COTYGODNIOWA MODLITWA DO TRÓJJEDYNEGO BOGA ZA WSTAWIENNICTWEM MATKI WCIELONEGO SYNA BOGA o kanonizację BŁ. ZBIGNIEWA i BŁ. MICHAŁA:

 • w środy na nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

 

CODZIENNA MODLITWA DO TRÓJJEDYNEGO BOGA ZA WSTAWIENNICTWEM BŁ. ZBIGNIEWA:

 • w kościele i gdzie indziej, gdy słyszymy Jego imię, widzimy Jego fotografię, gdy nawet bez tych pomocy chcemy być bardziej w świętych obcowaniu (w świętych komunii)...

 

 

 

 

03.07.1958 - Urodzony w Tarnowie; ojciec Stanisław Strzałkowski, matka Franciszka Strzałkowska z domu Wójcik, mieszkający w Zawadzie
10.07.1958 - Chrzest w Katedrze w Tarnowie
     
09.1965 - 06.1973 - (ma od 7 do 15 lat) Szkoła Podstawowa w Zawadzie
28.05.1967 - (ma 9 lat) I Komunia św. po I Spowiedzi św. (przygotował Go ks. Paweł Śliwa)
1967 - (ma 9 lat) Ministrant
1971 - (ma 13 lat) Bierzmowanie
1972 - (ma 14 lat) Lektor
     
09.1973 - 05.1978 - (ma od 15 do 20 lat) Technikum Mechaniczne w Tarnowie
07.05.1978 - (ma 20 lat) Świadectwo dojrzałości
lato 1978 - lato 1979 - (ma 20 i 21 lat) Praca zawodowa w Tarnowie i w Tarnowcu
     
01.09.1979 - (ma 21 lat) Rozpoczęcie nowicjatu: Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych (OFMConv) w Smardzewicach
09.1980 - 06.1986 - (ma od 22 do 28 lat) Studia filozoficzno–teologiczne w Krakowie
08.12.1984 - (ma 26 lat) Śluby wieczyste (posłuszeństwa, ubóstwa i czystości) w Krakowie
07.06.1986 - (ma 28 lat) Święcenia kapłańskie prezbiteratu w kościele parafialnym pw. św. Karola Boromeusza we Wrocławiu
16.06.1986 - (ma 28 lat) Obrona pracy magisterskiej
22.06.1986 - (ma 28 lat) Prymicyjna Ofiara Mszy św. w kościele pw. św. Marcina w Zawadzie; ks. proboszcz Antoni Mleczko
     
07.07.1986 - 24.08.1988 - (ma od 28 do 30 lat) Wicerektor Niższego Seminarium Duchownego w Legnicy
01.09.1988 - (ma 30 lat) Przeniesiony do klasztoru we Wrocławiu (przygotowanie do wyjazdu na misje)
30.11.1988 - (ma 30 lat) Wyjazd na misje do Peru (Ameryka Południowa)
09.08.1991 - (ma 33 lataMęczeńska śmierć w Pariacoto, diecezja Chimbote (Peru)
     
05.06.1995 - Dekret „Nihil obstat” pozwalający na otwarcie procesu beatyfikacyjnego
09.08.1996 - Rozpoczęcie procesu diecezjalnego w Pariacoto
13.11.1996 - Zamknięcie trybunału pomocniczego w Krakowie
24.08.2002 - Zakończenie procesu diecezjalnego w Chimbote (Peru) i przesłanie dokumentacji do Watykanu
     
25.10.2003 - Uznanie procesu diecezjalnego za ważny przez Zgromadzenie Zwyczajne Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych
2011 - Ukończenie tzw. „positio”, czyli kluczowego dokumentu procesu beatyfikacyjnego
14.11.2013 - Zgoda specjalnej komisji teologów
03.02.2015 - Na sesji zwyczajnej kardynałów i biskupów Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych pozytywne rozpatrzenie wniosku o uznanie męczeństwa
03.02.2015 po południu - Na audiencji prywatnej udzielonej prefektowi Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych przez Jego Świątobliwość papieża Franciszka upoważnienie tej kongregacji do ogłoszenia dekretu o męczeństwie;  papieska zgoda na beatyfikację
16.02.2015
przed g. 17
- U franciszkanów i u nas wiadomość, że prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych zaakceptował zaproponowany termin beatyfikacji
12 i 13.10.2015 - Uroczyste otwarcie grobów męczenników w kościele parafialnym w Pariacoto i pobranie ich relikwii dla kultu w innych miejscach. Przeniesienie nowych trumien z relikwiami do sanktuarium w Pariacoto.
     
05.12.2015 - Beatyfikacja w Chimbote w Peru w roku jubileuszowym św. Marcina, Patrona Parafii Zawada (meczennicy.franciszkanie.pl)
Następne dni... - Modlitwa o kanonizację. Czytaj niżej!
24.02.2016 - Decyzja Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, że wspomnienie liturgiczne będzie 7 czerwca zamiast 9 sierpnia (wiadomość z 3.03.2016 r.) w rocznicę święceń prezbiteratu (poczynając od 25-lecia).
Następne dni... - Modlitwa o kanonizację. Czytaj niżej!
12.05.2017 -

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zatwierdziła teksty liturgiczne ku czci błogosławionych Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego w języku polskim. Wspomnienie pierwszych polskich misjonarzy-męczenników przypada 7 czerwca.

„Na mocy władzy udzielonej tej Kongregacji przez Papieża Franciszka, bardzo chętnie zatwierdzamy tekst polski kolekty i drugiego czytania dla Godziny czytań Liturgii Godzin ku czci błogosławionych Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego, prezbiterów i męczenników, jak to jest przedstawione w załączniku. Bez względu na jakiekolwiek przeciwne rozporządzenia” – napisali Prefekt Kongregacji Robert kard. Sarah i Arcybiskup Sekretarz Artur Roche.

List z decyzją Watykanu przekazał kurii krakowskiej prowincji franciszkanów Prokurator Generalny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych o. Maurizio Di Paolo. Pismo wpłynęło do Prowincjałatu 23 maja, w 30. rocznicę święceń kapłańskich bł. Michała Tomaszka. Tego dnia w zakonie franciszkanów obchodzone jest ponadto święto rocznicy poświęcenia asyskiej Bazyliki św. Franciszka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Hymn beatyfikacyjny w języku hiszpańskim (1)
 2. Hymn beatyfikacyjny w języku hiszpańskim (2)
 3. Ten hymn po polsku
 4. Tekst hymnu po polsku i nagranie hymnu po polsku
 5. Nuty do hymnu z tekstem (ale w 2. zwrotce zamiast TRUD ma być CUD)
 6. (Zob. punkty A i B) Canción homenaje a Miguel y Zbigniew, forma parte del disco Testigos de la esperanza, publicado en 2011, a 20 años del martirio en Pariacoto de los mártires franciscanos. Canciones compuestas por el cantautor peruano Enrique Mesías e interpretadas por el grupo vocal Kargaligera. Lima - Perú.


O relikwiach I stopnia i II stopnia:

 

Krucjata różańcowa w obronie przed terroryzmem

 

Papież Franciszek i błogosławieni męczennicy oo. Zbigniew i Michał  

Papież Franciszek odwiedził Bazylikę św. Franciszka i franciszkanów w Krakowie
30 lipca 2016 r. w sobotę, w przedostatni dzień ŚDM Kraków 2016.
Tam modlił się, mówiąc do Boga tak:

Modlitwa o pokój i ochronę przed terroryzmem

12 zdjęć z tego spotkania

 


 

 

Wspomnienie o zmianach przed beatyfikacją i po niej

 

Co tydzień w środę modliliśmy się o beatyfikację sługi Bożego naszego Rodaka i byłego Parafianina.

Od popołudnia 16.02.2015 r. do 5.12.2015 r.

zwłaszcza w środy (od Popielca) wdzięczni za jej zaplanowanie prosiliśmy o jej dokonanie

i dziękowaliśmy.

Terazszczególnie w środy i niedziele, modlimy się o kanonizację bł. o. Zbigniewa!

-------------------------------------------------------------------------------------------------


Od roku 2004 co roku w czerwcową niedzielę nasza Szkoła Podstawowa organizowała i organizuje

MEMORIAŁ swego Patrona.

Po Mszy św. południowej celebrowanej w kościele przez franciszkanów

rozpoczyna się bieg, a po nim festyn.


Co roku w sierpniową niedzielę ojciec franciszkanin celebrował u nas Mszę św. o beatyfikację

sługi Bożego ojca Zbigniewa z okazji rocznicy Jego śmierci.

W sierpniową niedzielę 2015 r. intencja tej Mszy św. była taka

jak we wspomniane środy.

 

 


 

PRZEDDZIEŃ BEATYFIKACJI, BEATYFIKACJA, WYDARZENIA W PIERWSZYM ROKU PO NIEJ

http://meczennicy.franciszkanie.pl

 

 • W przeddzień beatyfikacji - wieczornica o Słudze Bożym w wykonaniu naszej Szkoły Podstawowej, której jest Patronem, i naszego Gimnazjum; w kościele w pierwszy piątek grudnia 2015 r. o g. 18:30 przed Mszą św.

   

 • W Jubileuszowym Roku św. Marcina, Patrona naszej Parafii, trwającym od 8 listopada br. do 11 listopada 2016 roku w związku z 1700. rocznicą jego urodzin - 5.XII.2015 r. w pierwszą sobotę miesiąca - beatyfikacja naszego Parafianina Sługi Bożego o. Zbigniewa Strzałkowskiego, męczennika!

 • Msze dziękczynne za Jego beatyfikację - w pierwszą sobotę grudnia (5.XII) o g. 18:30 i w niedzielę 6.XII o g. 11.

 • W środy w kościele - modlitwa o kanonizację bł. o. Zbigniewa!

 • Dziękujemy naszemu Biskupowi Diecezjalnemu Andrzejowi Jeżowi za celebrę z kazaniem Mszy św. w nocy Uroczystości Narodzenia Pańskiego (2015 r.) w naszym kościółku ze względu na bł. o. Zbigniewa! 


 • Diecezjalny KONKURS DLA KOLĘDNIKÓW misyjnych z klas od IV do VI
  „ODDALI ŻYCIE DLA CHRYSTUSA” (7 i 22-24 stycznia 2016 r.)

  Literatura obydwu etapów konkursu:

  "Ujrzeli Peru i niebo otwarte... Błogosławieni męczennicy z Pariacoto i Santa", Wydawnictwo Franciszkanów Bratni Zew 2015
  str. od 13 do 237

  Warunki konkursu:

  Konkurs jest dwuetapowy:

  I etap: Wideokonferencja na Skypie. Trzyosobowa grupa odpowiada na pytania dotyczące podanej wcześniej literatury o misjonarzach męczennikach. Grupa wraz z opiekunem (który jest wtedy również strażnikiem uczciwości) łączy się z organizatorami konkursu 7 stycznia 2016 r. o ustalonej wcześniej godzinie.

  II etap: Dziesięć grup, które w pierwszym etapie zdobyły najwięcej punktów, bierze udział w turnieju wiedzy zorganizowanym w Domu Formacji Misyjnej w Czchowie w dniach od 22 do 24 stycznia 2016 r. Laureatem zostanie grupa, która uzyska najwięcej punktów. Pobyt uczestników II etapu jest bezpłatny – jako nagroda dla kolędników za zakwalifikowanie się do konkursu finałowego.

Wyniki I etapu konkursu
 • Słotowa - 4 pkt.
 • Iwkowa - 4 pkt.
 • Limanowa gr. nr 1 - 5 pkt.
 • Limanowa gr. nr 2 - 5 pkt.
 • Wilkowisko - 6 pkt.
 • Tarnów bł. Karoliny - 4 pkt. 
 • Zawada k. Tarnowa - 6 pkt.
  Rafał Pancerz, Michał Sacha i Szymon Srebro z kl. VI.
  Dorosły opiekun grupy: p. Agnieszka Sacha.
 • Zgórsko gr. nr 1 - 5 pkt.
 • Zgórsko gr. nr 2 - 6 pkt.
 • Chomranice - 4 pkt.
Wyniki II etapu

 

 • Uroczyste przyjęcie relikwii (z kości Błogosławionego) od Prowincjała OFMConv o. Jarosława Zachariasza 31.01.2016 roku w niedzielę w Krakowie na Mszy św. o g. 12 w bazylice św. Franciszka z Asyżu. W relikwiarzu.

 • Przyjęcie drugich relikwii (z kości Błogosławionego) od Prowincjała OFMConv 1.02.2016 roku w poniedziałek w Tarnowie po diecezjalnym dziękczynieniu za beatyfikację o. Michała i o. Zbigniewa (g. 17:30 - nieszpory i Msza św.) w bazylice katedralnej. Przeznaczone do złożenia w nowym ołtarzu głównym, wtedy tworzonym niezależnie od ogłoszenia zamiaru beatyfikacji (Bóg tak zrządził!), bo zakończono wystarczająco wiele prac konserwatorskich i pracę rekonstrukcyjną, a poprzedni ołtarz główny stojący przy zabytkowej nastawie dawnego ołtarza i poprzednią ambonę uznano za nieodpowiednie dla wnętrza kościoła po zmianach konserwatorskich i rekonstrukcyjnych w prezbiterium i umieszczono w kaplicy cmentarnej.

 • Baner przedstawiający bł. Misjonarza Męczennika z Zawady, stojący w miejscu ołtarza bocznego prawego do zakończenia prac konserwatorskich przy nim. Dar firmy pp. Grzegorza i Anny Wilków z naszej Parafii.

 • 21 lutego 2016 roku w niedzielę rekolekcji parafialnych prowadzonych przez franciszkanina konwentualnego nabożeństwo drogi krzyżowej z udziałem jego braci zakonnych z relikwiami z kości Błogosławionego (w relikwiarzu) od domu rodzinnego z mieszkającą tam Mamą Błogosławionego (g. 14) do kościoła; uroczyste umieszczenie ich w kościele (g. 15); po nabożeństwie gorzkich żali - ucałowanie.
  14 krzyży zrobił p. Kazimierz Krok, pomalował p. Kazimierz Turaj, a ustawili na trasie pp. Kazimierz i Maria Turajowie. Tekst napisał pomysłodawca nabożeństwa - o. Stanisław Gruszka CSsR (redemptorysta).


 • Memoriał w nidzielę 5.06.2016 roku - po beatyfikacji pierwszy (zob. WWW Szkoły Podstawowej im. o. Zbigniewa Strzałkowskiego).

 • Poświęcenie nowego ołtarza głównego (w prezbiterium obok zabytkowej nastawy dawnego ołtarza) z relikwiami bł. Zbigniewa z Zawady, błogosławieństwo ambony, stolika, kielicha, ampułek, lawaterza, ornatów (darów ks. Stanisława Sowińskiego z Zawady, który przyjął święcenia prezbiteratu w tym samym roku co bł. o. Zbigniew) - 6.06.2016 roku w poniedziałek o g. 19, w przeddzień 30. rocznicy jego święceń prezbiteratu i wspomnienia liturgicznego; bp Stanisław Salaterski.

 • Wspomnienie liturgiczne (7 czerwca zamiast 9 sierpnia według wiadomości z 3.03.2016 r. o decyzji Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 24 lutego 2016 roku) w 30. rocznicę święceń prezbiteratu.

 • 25. rocznica śmierci (9.VIII.1991 r.) - 7.VIII.2016 r., niedziela - Msza św. o g. 11; trzej ojcowie franciszkanie: prowincjał, rzecznik prasowy prowincji i misjonarz przed wyjazdem do Pariacoto.


 • 11.XI.2016 r. - ODPUST PARAFIALNY; dwaj ojcowie franciszkanie. Po Mszy św. o g. 11 - DOTKNIĘCIE (palcami dłoni) relikwii św. Marcina Biskupa i relikwii bł. Zbigniewa OFMConv na zakończenie jubileuszu 1700. rocznicy urodzin św. Marcina w roku kościelnym beatyfikacji Jego Wychowanka o. Zbigniewa.  


 • 2.XII.2016 r. piątek - 1. rocznica beatyfikacji - u nas (zob. 11.XII.2016 r.):  wieczornica o bł. o. Zbigniewie w wykonaniu naszej Szkoły Podstawowej, której jest Patronem, i naszego Gimnazjum.

 • 4.XII.2016 r. niedziela (zamiast poniedziałku 5.XII) - 1. rocznica beatyfikacji - w Krakowie u franciszkanów z kardynałem Angelo Amato: Msza św. i procesja do kaplicy z relikwiami.

 • 11.XII.2016 r. niedziela (zamiast poniedziałku 5.XII) - 1. rocznica beatyfikacji - u nas (zob. 2.XII.2016 r.): Msza św. dziękczynna w dniu corocznej adoracji parafialnej (11 grudnia). DOTKNIĘCIE (palcami dłoni) relikwii bł. Zbigniewa po każdej Mszy św.

  

Czytaj na początku tego artykułu na poniższe tematy:

 

 • DROGA KRZYŻOWA OD DOMU RODZINNEGO DO KOŚCIOŁA

 • COROCZNE WYDARZENIA

 • COMIESIĘCZNA MODLITWA DO TRÓJJEDYNEGO BOGA ZA WSTAWIENNICTWEM BŁ. O. ZBIGNIEWA
  przy pomocy zatwierdzonego modlitewnika (w sprzedaży u OFMConv od 2 czerwca 2017 r.)

 • COTYGODNIOWA MODLITWA DO TRÓJJEDYNEGO BOGA ZA WSTAWIENNICTWEM MATKI WCIELONEGO SYNA BOGA o kanonizację BŁ. ZBIGNIEWA i BŁ. MICHAŁA

 • CODZIENNA MODLITWA DO TRÓJJEDYNEGO BOGA ZA WSTAWIENNICTWEM BŁ. ZBIGNIEWA

 

 

 

L I N K  DO WIEŚCI O KULCIE NASZEGO BŁ. ZBIGNIEWA poza naszą Parafią

Kliknij tym bardziej http://meczennicy.franciszkanie.pl,

a także L I N K  do strony WWW Szkoły Podstawowej im. o. Zbigniewa Strzałkowskiego w Zawadzie o MEMORIALE!

 

Nowość, bo artykuł nowy albo zmieniony, ale - błagam - klikaj zakładkę Ogłoszenia (link jest blisko)

Mapa

© 2017 Parafia św. Marcina w Zawadzie

Szukaj