Patron Parafii

Patron Parafii

Marcin z ToursŚwięty MarcinMarcin Miłościwy, Swiatitiel Martin Miłostiwyj, jepiskop Turskij – biskup Tours, święty Kościoła katolickiego i prawosławnego (Cerkwi prawosławnej).

Wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim według naszego kalendarza gregoriańskiego obchodzone jest 11 listopada, prawosławni natomiast wspominają św. Marcina 12/25 października, tj. według naszego kalendarza gregoriańskiego obecnie 25 października, gdy oni mają w liturgii datę 12 października według kalendarza juliańskiego.

 

JUBILEUSZOWY ROK ŚW. MARCINA

- w związku z 1700. rocznicą jego urodzin:
od 8 listopada 2015 roku do 11 listopada 2016 roku.

Św. Marcin z Tours, legionista, mnich, biskup,
pierwszy święty Kościoła zachodniego spoza grona męczenników.

 

DWA OPRACOWANIA NAPISANE PRZEZ CHRZEŚCIJAN KATOLIKÓW:

 

Św. Marcin urodził się ok. 317 r. w Panonii (dzisiejsze Węgry). Był żołnierzem. Wysłany do Galii, w Amiens oddał biedakowi połowę swojego żołnierskiego płaszcza. W nocy ujrzał we śnie odzianego w ten płaszcz Chrystusa, który powiedział, że to Marcin okrył Go płaszczem.

W 339 r. przyjął chrzest i zakończył służbę wojskową. Był uczniem św. Hilarego z Poitiers. Przez dziesięć lat żył w pustelni niedaleko Genui, później założył najstarszy klasztor w Galii.

W 371 r. – wbrew swojej woli – został wybrany biskupem Tours. Nadal prowadził życie mnisze, ewangelizował wieś, zwalczał herezje, ale heretyków bronił przed surowymi karami. Zmarł w 397 r. w Candes.

Kult św. Marcina szerzył się we Francji, a w Europie od VI w. Grób świętego stał się celem pielgrzymek.

Był pierwszym ze świętych spoza grona męczenników. Jest patronem diecezji Moguncja i Rottenburg-Stuttgart w Niemczech, Eisenstadt w Austrii.

Jest patronem Gwardii Szwajcarskiej, rycerzy, żołnierzy, podróżujących, uchodźców, kowali, żebraków, pasterzy, tkaczy, właścicieli winnic, garbarzy, hotelarzy.

W Poznaniu 11 listopada wypiekane są specjalne "Marcinowe" rogale wypełnione makową masą. Na najstarszej ulicy miasta – św. Marcinie – obywa się uroczysta parada.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Marcin urodził się w 316/317? r. w Sabarii (Szombathely?), na terenie dzisiejszych Węgier. Jego ojciec był rzymskim trybunem wojskowym. Uczył się w Ticinium (Pawia). Mając 15 lat wstąpił do armii Konstancjusza II. Żebrakowi proszącemu o jałmużnę u bram miasta Amiens oddał połowę swej opończy. Następnej nocy ukazał mu się Chrystus odziany w ten płaszcz i mówiący do aniołów: To Marcin okrył mnie swoim płaszczem. Pod wpływem tego wydarzenia przyjął chrzest i opuścił wojsko, uważając, że wojowanie kłóci się z zasadami wiary. Miał wtedy 18 lat. Odwiedził swoich rodziców, których doprowadził do chrześcijaństwa. Następnie udał się do św. Hilarego, biskupa Poitiers, stając się jego uczniem. Został akolitą. Po pewnym czasie osiadł jako pustelnik na wysepce Gallinaria w pobliżu Genui, gromadząc wokół siebie wielu uczniów.

W 361 r. założył pierwszy klasztor w Galii - w Liguge. Dziesięć lat później, mimo jego sprzeciwu, lud wybrał go biskupem Tours. Św. Marcin jako pasterz diecezji prowadził nadal surowe życie mnisze, budząc sprzeciw okolicznych biskupów. Klasztory, które zakładał, łączyły koncepcję życia mniszego z pracą misyjną. Sam odbył wiele wypraw misyjnych.Zmarł 8 listopada 397 r. w Candes podczas podróży duszpasterskiej. Jego ciało sprowadzono Loarą do Tours i pochowano 11 listopada. Jako pierwszy wyznawca - nie-męczennik - zaczął odbierać cześć świętego w Kościele Zachodnim. Relikwie spoczywają w bazylice wzniesionej ku czci Świętego. Jest patronem Francji, królewskiego rodu Merowingów, diecezji w Eisenstadt, Mainz, Rotterburga, Amiens; dzieci, hotelarzy, jeźdźców, kawalerii, kapeluszników, kowali, krawców, młynarzy, tkaczy, podróżników, więźniów, właścicieli winnic, żebraków, żołnierzy.

W ikonografii przedstawiany jest św. Marcin w stroju biskupa lub jako żołnierz oddający płaszcz żebrakowi. Jego atrybutami są: dzban, gęś na księdze, gęś u jego stóp, koń, księga, model kościoła, dwa psy lub żebrak u jego stóp.

Z http://www.brewiarz.katolik.pl

 

OPRACOWANIE NAPISANE PRZEZ CHRZEŚCIJANINA PRAWOSŁAWNEGO:

 

MARCIN MIŁOŚCIWY, biskup Tours (Swiatitiel Martin Miłostiwyj, jepiskop Turskij), 12/25 października. Urodził się w 315 r. w Sabarii w Pannonii (tereny dzisiejszych Węgier), w pogańskiej rodzinie. Jego ojciec był rzymskim legionistą i doszedł do godności trybuna. 
Marcin wychowywał się w Pawii w Italii. Początkowo był żołnierzem w armii Konstancjusza II. Żebrakowi proszącemu o jałmużnę u bram miasta Amiens oddał połowę swej opończy. Następnej nocy ukazał mu się Chrystus odziany w ten sam płaszcz. Pod wpływem tego wydarzenia młodzieniec przyjął chrzest i około 339 r. poprosił o zwolnienie z wojska, oświadczając: "Jestem żołnierzem Chrystusa i nie wolno mi walczyć". Przez pewien czas przebywał w Italii i Dalmacji, potem jako pustelnik zamieszkał na wyspie u wybrzeży Ligurii. 
W 360 r. Marcina wyświęcono na kapłana. Udał się wówczas do Galii (Francji) i w Poitiers założył pierwszy w tej części Europy monaster. Następnie osiadł w odludnym miejscu w okolicach miasta Tours, które wkrótce również przekształciło się w Monaster Marmoutier. W ten sposób został ojcem życia zakonnego we Francji. Jego przykład i zachęta przyczyniły się do powstania innych wspólnot zakonnych. W 370 lub 371 r. wbrew swojej woli został mianowany biskupem Tours. Zmarł około 400 r. Najbardziej prawdopodobny zdaje się być rok 397. Jego szczątki sprowadzono Loarą do Tours. Jako pierwszy wyznawca - nie męczennik - zaczął być czczony w Kościele Zachodnim. W 470 r. relikwie świętego złożono w absydzie bazyliki św. Marcina. Poza Francuzami szczególną czcia darzą go Węgrzy. 
Św. Marcin był przykładem wielkiej pokory i dobroci. Jako aktywny misjonarz, docierał daleko poza granice swej diecezji. Jego wpływ sięgał od Irlandii do Afryki. Nie przeciwstawiał się przy tym niszczeniu pogańskich świątyń, jednocześnie zdecydowanie występując przeciwko skazywaniu na śmierć ludzi oskarżonych o praktyki magiczne. Zasłynął też jako cudotwórca i przepowiadający przyszłość. Uważany jest za ojca monastycyzmu we Francji. Cieszył się też sławą z powodu wiekiego miłosierdzia i pomocy udzielanej ubogim. Dlatego nadano mu przydomek "Miłościwego". Uważany jest za patrona i wstawiennika przed Bogiem ubogich, ułomnych i pozbawionych wszelkiej pomocy. W Cerkwi prawosławnej jest dużo mniej znany niż na Zachodzie. 
Na ikonach święty przedstawiany jest jako mężczyzna w średnim wieku z ciemnymi, kędzierzawymi włosami i brodą. Odziany jest w liturgiczne szaty biskupie. Zwykle prawą dłonią błogosławi, w lewej trzyma makietę świątyni. 
Również sztuka zachodnia przedstawia go w stroju biskupa lub jako żołnierza oddającego żebrakowi płaszcz. Przydała mu też charakterystyczne atrybuty: dzban, gęś na księdze, gęś u stóp, konia, dwa psy lub żebraka u stóp. Na Zachodzie święty uważany jest m.in. za patrona Francji, dzieci, hotelarzy, jeźdźców, kawalerii, kapeluszników, kowali, krawców, młynarzy, tkaczy, podróżników, więźniów, właścicieli winnic, żebraków, żołnierzy.

Z http://www.cerkiew.pl

Nowość, bo artykuł nowy albo zmieniony, ale - błagam - klikaj zakładkę Ogłoszenia (link jest blisko)

Mapa

© 2017 Parafia św. Marcina w Zawadzie

Szukaj