Małżeństwo

Małżeństwo

PRZYGOTOWANIE BEZPOŚREDNIE DO ZAWARCIA SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA

(gdy odbywa się w Polsce)

 

OSTRZEŻENIE, KTÓRE KONIECZNIE TRZEBA PRZECZYTAĆ:

KLIKNIJ TUTAJ i czytaj dolną połowę tekstu!

 

Sługa Boży Jerzy Ciesielski po życiu jako mąż i ojciec
niech 
Wam  pomagaProście Go o to. [Klik]

Film:  KONSTRUKCJA NOŚNA. Rzecz o Jerzym Ciesielskim

Papież uznał heroiczność Jego cnót!


Przynajmniej spójrz na teksty, które zobaczysz po klikaniu niżej!

Papieska Rada ds. Rodziny:
LUDZKA PŁCIOWOŚĆ: PRAWDA I ZNACZENIE.
WSKAZANIA DLA WYCHOWANIA W RODZINIE” 

 Kliknij TUTAJ, aby po myśli Bożej wychowywać...


Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego:

„Wytyczne wychowawcze w odniesieniu do ludzkiej miłości.
Zasady wychowania seksualnego

Tu kliknij!


Papieska Rada ds. Rodziny (od lata 2016 r. - w nowej Dykasterii: ds. Świeckich, Rodziny i Życia)
na stronie internetowej umieściła pierwszą wersję
programu wychowania afektywno-seksualnego
przeznaczonego dla młodzieży uczęszczającej do szkół katolickich.
Program został przygotowany przez zespół z Hiszpanii.
Więc kliknij TU!

Kliknij też tutaj i poczytaj nawet drugi raz o CHRZCIE, WYCHOWANIU, PRACY NAD SOBĄ
i o CIERPIENIACH DOBRYCH LUDZI, KTÓRZY BŁĘDNE TREŚCI WZIĘLI DO ŻYCIA z... błędnie rozumianych TEKSTÓW KOŚCIELNYCH!

 

RADA DLA NARZECZONYCH - DZIĘKI CZŁOWIEKOWI, KTÓRY MI RZEKŁ,

ŻE KTOŚ JUŻ TAK ZROBIŁ, JAK TU RADZĘ:

Jeżeli Wasz termin uczty weselnej

(z okazji Waszego zamierzonego celebrowania sakramentu małżeństwa)

jest odległy w czasie,

to (zamiast nieroztropnie odkładać ten sakrament)

najpierw roztropnie w bliskiej przyszłości

stańcie się małżeństwem w obecności niewielu bliźnich,

a innych powiadomcie, że uczta weselna będzie w zaplanowanej przyszłości:

np. z okazji 1. rocznicy udzielenia sobie sakramentu małżeństwa,
a może (także?) z okazji chrztu Waszego dziecka, jeśli urodzi się przed owym terminem uczty.
Ucieszcie Trójcę Świętą tym, że chcecie być rodzicami jako małżonkowie;
a tatą i mamą są mężczyzna i kobieta od poczęcia swego dziecka,
nie dopiero od jego urodzenia.

 

 1. Kandydaci do małżeństwa powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej parafii miejsca zamieszkania [zameldowania] narzeczonego albo narzeczonej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu, aby rozpocząć spisywanie protokołu przygotowań do ślubu małżeńskiego i do małżeństwa.

  UWAGA! Jeżeli planują zawrzeć związek małżeński W INNEJ PARAFII niż ta określona wyżej i mają zgodę PROBOSZCZA tej innej parafii na planowanie ślubu w niej, to powinni poprosić tego spośród proboszczów miejsca zamieszkania [zameldowania], w którego kancelarii będzie spisany protokół przygotowań do małżeństwa, żeby wydał im po jego spisaniu pisemną zgodę (LICENCJĘ) na ślub poza jego parafią, miejscem spisywania owego protokółu. TA LICENCJA jest dla PROBOSZCZA tej innej parafii, w której ma być celebrowany sakrament małżeństwa.

  Wolno też poprosić (w kancelarii określonej na początku tego punktu) o wydanie zezwolenia  na spisanie  protokołu w parafii innej niż parafia miejsca zamieszkania [zameldowania] narzeczonego albo narzeczonejale w Parafii Zawada nie spisuje się owego protokołu z narzeczonymi, z których nikt nie należy do niej. BARDZO ważne są powody tej decyzji.

  Należy przyjść do proboszcza miejsca zamieszkania [zameldowania] jednej ze stron (albo wg opisanej wyżej innej możliwości) z następującymi dokumentami:

  1. dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport);
  2. świadectwo (metryka) chrztu świętego, wydana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed zgłoszeniem się do kancelarii parafialnej;
  3. świadectwo bierzmowania, o ile brak jest adnotacji o przyjęciu sakramentu bierzmowania na świadectwie (metryce) chrztu świętego;
  4. ostatnie świadectwo szkolne (do wglądu) lub ostatnie świadectwo (dyplom) nauki religii;
  5. zaświadczenie o ukończeniu katechizacji przedmałżeńskiej (kursu przedmałżeńskiego);
   Kursy przedmałżeńskie w parafiach (link)
   Kursy przedmałżeńskie w ośrodkach rekolekcyjnych (link)
  6. ustna informacja: rok oraz nazwa i adres parafii przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej;
  7. ustna albo zapisana informacja: nazwa i adres parafii stałego lub tymczasowego zamieszkania [zameldowania].

 2. Po pierwszej wizycie w kancelarii parafialnej (...) narzeczeni zobowiązani są do:
  1. przedłożenia prośby o wygłoszenie (ustne, pisemne) zapowiedzi przedślubnych w każdej wyznaczonej parafii;
  2. przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania (przynajmniej dwukrotnie po 1. wizycie w kancelarii);
  3. uczestnictwa w cyklu trzech katechez przedślubnych w Poradni Życia Rodzinnego,
   gdzie narzeczeni otrzymują pakiet materiałów pomagających stosować naturalne metody rozpoznawania płodności oraz materiałów uwrażliwiających na ochronę życia i szkodliwość stosowania antykoncepcji;
   to szansa na poznanie nowoczesnej i ekologicznej metody rozpoznania swojej płodności oraz na życie małżeńskie zgodne z prawem Bożym;
   Parafialne Poradnie Życia Rodzinnego (link)
   {przy okazji pierwszej wizyty narzeczeni składają ofiarę 40 zł, tj. 20 zł od osoby}
  4. uczestnictwa w dniu skupienia (osoby przeżywające rekolekcje dla narzeczonych w CFR „Arka" czynią zadość temu obowiązkowi i otrzymują stosowny dokument);
   Dni skupienia (link)
  5. drugiej wizyty w tej samej kancelarii.

 3. Na drugą wizytę w kancelarii parafialnej (...) narzeczeni przynoszą następujące dokumenty:
  1. zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach przedślubnych w każdej wyznaczonej parafii;
  2. (kartki upamiętniające spowiedzi przyniosą z obrączkami na liturgię małżeństwa)
  3. zaświadczenie z Poradni Życia Rodzinnego;
  4. zaświadczenie o dniu skupienia;
  5. wyciągnięte z USC trzy egzemplarze zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, jeżeli strony pragną zawrzeć małżeństwo kościelne ze skutkami cywilnymi, czyli małżeństwo konkordatowe (zaświadczenie to jest ważne - po zmianie przepisów - przez trzy miesiące sześć miesięcy od daty wystawienia).
(jeżeli planują zawrzeć związek małżeński w innej parafii powinni posiadać pisemną zgodę proboszcza miejsca zamieszkania /zameldowania/ jednej ze stron)

Uwaga!

Uchwała nr 15/364/2014 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 13 marca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia IV przykazania kościelnego
i promulgacji jednolitego tekstu przykazań kościelnych po ich nowelizacji
wraz z wykładnią [pierwszego, trzeciego i czwartego]

 • Gdy sakrament małżeństwa ma być przyjęty w naszym kościele parafialnym, wtedy potrzebna jest pomoc naszej Pani Dekoratorki, która przygotowuje krzesła i klęczniki dla narzeczonych, zmienia ustawienie ławek, układa kwiaty (na ołtarzach bocznych). Nawet jeśli ktoś inny miałby układać kwiaty, Ona musi być przy tym obecna jako czuwająca nad zabytkowym wnętrzem kościółka, konserwowanym dzięki ofiarności parafian i dzięki dotacjom. Nie trzeba tu pisać, do czego dochodziło bez obecności takiej czuwającej osoby, i do czego by dawniej doszło, gdyby proboszcz nie usłyszał, co planuje ktoś spoza Parafii, zajmując się ozdabianiem kościółka...

 • Trzeba pamiętać o obecności 2 pełnoletnich świadków, o Panu Organiście, o Liturgicznej Służbie Ołtarza.

 • Trzeba wiedzieć o pracach konserwatorskich lub remontowych i pomóc parafianom finansować te prace.

 • Kamerzysta, fotograf musi okazać kościelny dokument upoważniający go do pracy zapisującej liturgię (diecezje urządzają co roku szkolenia dla chętnych).

 • Muzyka w miejscu i czasie liturgii (śpiew lub muzyka instrumentalna) jest jej integralną cześcią. Wszystkie śpiewy przeznaczone do użytku liturgicznego (np. we Mszy św., w sakramencie małżeństwa) mają mieć aprobatę Konferencji Episkopatu Polski albo przynajmniej władzy diecezjalnej. Repertuar utworów musi odpowiadać treściowo danej czynności liturgicznej. Nie wolno w liturgii wykonywać utworów o charakterze świeckim. Można przed liturgią lub po niej wykonywać solową muzykę wokalną lub instrumentalną, byleby odpowiadała ona duchowi muzyki kościelnej.

  Z tych zasad - RADOSNY WNIOSEK DLA MIŁUJĄCYCH ZWOŁANIE BOŻE, czyli KOŚCIÓŁ:
  Chcąc wykonać utwór, który według oceny wykonawców może otrzymałby aprobatę władzy kościelnej, ale jeszcze nikt o nią nie prosił, trzeba po prostu z radością (z WESELEM!) o nią poprosić, kliknąwszy tu: https://diecezja.tarnow.pl/. Potem jej znak — dostarczyć do parafii.


  ABY WYBRAĆ liturgiczny
   śpiew
  lub liturgiczną muzykę instrumentalną
  we Mszy św. z sakramentem małżeństwa,
  KLIKNIJ TUTAJ i TUTAJ.

  List Biskupa Siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego o muzyce i śpiewie podczas liturgii sakramentu małżeństwa oraz w liturgii pogrzebowej.
  Kliknij czerwony link, a przeczytasz m.in. to: Podczas Eucharystii połączonej z udzielaniem sakramentu małżeństwa jest miejsce na  muzykę wokalną i instrumentalną, byleby odpowiadała ona w swojej treści i formie nie tylko wymaganiom prawdziwej sztuki, ale przede wszystkim wymaganiom muzyki liturgicznej.


  Poza organami wolno używać w liturgii
   innych instrumentów z wyjątkiem tych, które są zbyt hałaśliwe lub wprost przeznaczone do wykonywania współczesnej muzyki rozrywkowej. Wyłącza się z użytku liturgicznego, zgodnie z tradycją, takie instrumenty, jak fortepian, akordeon, mandolina, gitara elektryczna, perkusja, wibrafon itp. 


  P
  RZYPOMNIENIE otrzymane z Kurii Diecezjalnej (sierpień 2014 r.):
  Przypomina się, za konstytucją soborową o liturgii, że liturgia nie jest naszą własnością. Jesteśmy jej tylko szafarzami. Pieśni, które można wykonywać w czasie liturgii, są ściśle określone i zawarte w Śpiewniku Siedleckiego i Śpiewniku Liturgicznym. Zabrania się podczas liturgii wykonywania piosenek religijnych lub utworów świeckich – także w czasie ślubów – o czym wyraźnie mówi Instrukcje Episkopatu Polski z 1979 roku. Owa instrukcja zabrania także używania podczas liturgii instrumentów, które służą do wykonywania muzyki świeckiej, takich jak: gitara elektryczna, instrumenty perkusyjne, mandolina czy fortepian.

   

  Prawodawstwo muzyki kościelnej { link do kilku linków :-) }

  Instrukcja Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej po Soborze Watykańskim II (8.02.1979 r.)

  Instrukcję Kongregacji Kultu Bożego O KONCERTACH W KOŚCIOŁACH (5 XI 1987 r.)

  Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o muzyce kościelnej (Lublin, 14 października 2017 r.)

   

  ...

   

 • Będzie JEDNO CZYTANIE przed EWANGELIĄ: albo z listy PIERWSZE CZYTANIE, albo z listy DRUGIE CZYTANIE.
  Czytania biblijne przeznaczone do liturgii słowa przystosowanej do liturgii małżeństawa:

  • ...

 

Warto przeczytać: Miejsce liturgii.

 

Z Listu do rodzin "Gratissimam sane" (z p. 18) św. Jana Pawła II:


Jezus wraca do tego „początku”, tam odnajduje ów pierwotny zamysł Boży, na którym opiera się rodzina, a przez nią cała historia ludzkości. Naturalna instytucja małżeństwa staje się z woli Chrystusa prawdziwym sakramentem Nowego Przymierza, opatrzonym odkupieńczą pieczęcią Jego krwi. Małżeństwa i rodziny, pamiętajcie za jaką cenę jesteście „kupione” (por. 1 Kor 6,20)!

Ale ta wspaniała prawda jest po ludzku trudna do przyjęcia i realizacji. Można się było nie dziwić Mojżeszowi, który ustępował swoim rodakom, skoro także i Apostołowie - słysząc, co Jezus mówi - odpowiadają: „Jeśli tak ma się sprawa człowieka z żoną, to nie warto się żenić” (Mt 19,10). Jezus pozostaje przy Boskim wymaganiu postawionym ludziom od początku, dla dobra mężczyzny i kobiety, rodziny i całego społeczeństwa. Natomiast uznaje tę sposobność za właściwą, aby wyjaśnić sprawę bezżenności dla królestwa Bożego. Również i ten wybór pozwala być „życiodajnym”, choć na inny sposób. Stąd bierze początek życie konsekrowane, zakony i zgromadzenia na Wschodzie i Zachodzie, a także celibat kapłański w tradycji Kościoła łacińskiegoNie jest prawdą, iż „nie warto się żenić”, lecz miłość do królestwa niebieskiego zna również możliwość bezżenności (por. Mt 19,12).

Jednakże żenić się i wychodzić za mąż jest podstawowym powołaniem człowieka, przyjętym przez większość członków Ludu Bożego. To z rodzin biorą się żywe kamienie owej duchowej budowy, o jakiej mówi apostoł Piotr (por. 1 P 2,5). Ciała małżonków są też przybytkiem Ducha Świętego (por. 1 Kor 6,19). Przekazywanie życia Bożego i ludzkiego idzie z sobą w parze. Z małżeństwa rodzą się nie tylko synowie ludzcy, ale zarazem przybrani synowie Boży, którzy mają nowe życie od Chrystusa w Duchu Świętym.

 

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego (KKK):

Łaska sakramentu małżeństwa

1641 "Małżonkowie chrześcijańscy... we właściwym sobie stanie i porządku życia mają własny dar wśród Ludu Bożego" . Właściwa łaska sakramentu małżeństwa jest przeznaczona dla udoskonalenia miłości małżonków i dla umocnienia ich nierozerwalnej jedności. Przez tę łaskę "podtrzymują się wzajemnie... z pomocą wiernej miłości, a przyjmowanemu z miłości do Boga potomstwu wpajają chrześcijańskie nauki i ewangeliczne cnoty" .

1642 Źródłem tej łaski jest Chrystus. "Jak bowiem niegdyś Bóg wyszedł naprzeciw swojemu ludowi z przymierzem miłości i wierności, tak teraz Zbawca ludzi i Oblubieniec Kościoła wychodzi naprzeciw chrześcijańskim małżonkom przez sakrament małżeństwa". Pozostaje z nimi, daje im moc pójścia za Nim i wzięcia na siebie swojego krzyża, podnoszenia się po upadkach, przebaczania sobie wzajemnie, wzajemnego noszenia swoich ciężarów. Pomaga im, by byli "sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej" (Ef 5, 21) i miłowali się miłością nadprzyrodzoną, delikatną i płodną. W radościach ich miłości i życia rodzinnego daje im już tutaj przedsmak uczty Godów Baranka [...].

 


Ruch Spotkania Małżeńskie (link): Warto poznać, aby zwiększyć dobro,
zapobiec złu, pokonać zło...


Nowość, bo artykuł nowy albo zmieniony, ale - błagam - klikaj zakładkę Ogłoszenia (link jest blisko)

Mapa

© 2017 Parafia św. Marcina w Zawadzie

Szukaj