Święcenia

Święcenia

Ten sakrament ma trzy stopnie. Módlmy się za przygotowujących się do otrzymania święceń episkopatu, prezbiteratu i diakonatu.

Pełnię sakramentu święceń otrzymuje biskup (episcopus).

Kapłan -  to biskup albo prezbiter; nie diakon.

Neoprezbiter - to nowo wyświęcony prezbiter.

Zobacz Katechizm Kościoła Katolickiego: część druga, dział drugi, rozdział trzeci, artykuł 6, czyli KKK numery od 1536 do 1600.

Uchwała nr 15/364/2014 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 13 marca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia IV przykazania kościelnego
i promulgacji jednolitego tekstu przykazań kościelnych po ich nowelizacji
wraz z wykładnią [pierwszego, trzeciego i czwartego]
]

Nowość, bo artykuł nowy albo zmieniony, ale - błagam - klikaj zakładkę Ogłoszenia (link jest blisko)

Mapa

© 2017 Parafia św. Marcina w Zawadzie

Szukaj