Lektorzy i ministranci

Lektorzy i ministranci (LSO)

 • Uwaga: Liturgiczna Służba Ołtarza (LSOz kandydatami czyta ogłoszenia parafialne (←link) o zbiórkach wychowawczo-liturgicznych,
  ale o zbiórkach wychowawczo-liturgiczno-sportowych dowiaduje się inaczejsmile
 • Ta strona dotyczy również kandydatów na ministrantów.
 • Niżej pod pierwszą linią poziomą - informacje Diecezjalnego lub Dekanalnego Duszpasterstwa Liturgicznej Służby Ołtarza!
 • PAMIĘTAJMY o dziewczętach, kobietach i mężczyznach SŁUŻĄCYCH ŚPIEWEM W LITURGII SŁOWA [klik].

 

(LINK) CZYTANIA MSZALNE na Twój dzień służenia. UWAGA:

U nas - Liturgia Słowa wg lekcjonarza z 2015 roku! Czytania na święta i uroczystości jeszcze nie mają nowego lekcjonarza...
Dzięki powyższemu linkowi zobaczysz stronę https://liturgia.wiara.pl/Czytania_mszalne/Nawigator, a na niej - kalendarz miesiąca, aby kliknąć datę dnia, w którym będziesz służył czytaniem Biblii, i zobaczyć 3 linki do czytań mszalnych. Oto ich nazwy:

 • Liturgia Słowa wg lekcjonarza z 2015 roku
 • Liturgia Słowa do odsłuchania (wersja wideo)
 • Liturgia Słowa według starego lekcjonarza

U nas - Liturgia Słowa wg lekcjonarza z 2015 roku! Czytania na święta i uroczystości jeszcze nie mają nowego lekcjonarza...

 

→ Zasady przygotowania i odczytywania lekcji (czytań mszalnych) przez lektora (kliknij i czytaj o... czytaniu na głos)

 

Inny sposób znalezienia czytań na Twój dzień służenia na https://liturgia.wiara.pl/Czytania_mszalne/Nawigator - to użyć Nawigatora po czytaniach mszalnych, widocznego tam obok kalendarza miesiąca. Z kalendarza liturgicznego naszej diecezji (w zakrystii) albo z naszych ogłoszeń parafialnych dowiesz się o okresie roku i numerze jego tygodnia, o dacie liturgicznego wspomnienia, święta lub uroczystości. Niżej są przykłady oznakowań:

Kościelny (od Adwentu przed 1 stycznia roku niekościelnego!) rok A: 2017, 2020, ... (co 3 lata);
rok B: 2018, 2021, ... (co 3 lata);
rok C: 2016, 2019, ... (co 3 lata).

Kościelny (od Adwentu przed 1 stycznia roku niekościelnego!) rok I: 2017, 2019, 2021, ... (co 2 lata);
rok II: 2016, 2018, 2020, ... (co 2 lata).

 

→ Zasady przygotowania i odczytywania lekcji (czytań mszalnych) przez lektora (kliknij i czytaj o... czytaniu na głos)

 

 


 

Informacje

Diecezjalnego lub Dekanalnego

Duszpasterstwa Liturgicznej Służby Ołtarza

i  nasze parafialne

 

[...]

 

Piłka Nożna Halowa

Od listopada 2017 obowiązuje nowe przyporządkowanie dekanatów do rejonów

 Kolejność turniejów (w 3 kategoriach wiekowych):

 • turniej dekanalny
  (należymy do Dekanatu Tarnów Południe);
 • turniej rejonowy
  (r
  ejonów jest w naszej diecezji 11, a nasz dekanat należy do rejonu tarnowskiego, złożonego z dekanatów: Tarnów Południe, Tarnów Północ, Tarnów Wschód, Tarnów Zachód, Wojnicz. Spośród drużyn, które zajmą drugie miejsce w rejonie, będą wylosowane 4 drużyny, aby wzięły udział w turnieju diecezjalnym z drużynami, które zajmą pierwsze miejsce w rejonie, i z drużyną, która rok wcześniej zajęła pierwsze miejsce w turnieju diecezjalnym. Pozostałe są losowane jako rezerwowe. Te losowania są połączone z losowaniem grup, w których zagrają drużyny w TURNIEJU DIECEZJALNYM. Wylosowane drużyny są informowane telefonicznie. Losowania odbywają się na żywo na STRONIE https://www.facebook.com/lso.tarnow/)
 •  turniej diecezjalny
  (drużyny, które zajmą pierwsze miejsce, awansują do Mistrzostw Polski LSO w Piłce Nożnej Halowej)

Regulamin Mistrzostw Liturgicznej Służby Ołtarza (←link)
Diecezji Tarnowskiej
w Piłce Nożnej Halowej

TE MISTRZOSTWA SĄ ELIMINACJAMI DO MISTRZOSTW POLSKI.

***

Rok 2020

Eliminacje  w dekanacie Tarnów Południe:
18 stycznia (nie 25 stycznia, bo wtedy mają być rejonowe eliminacje...) w hali sportowej przy ul. Pszennej 10 w Tarnowie.
W trzech kategoriach wiekowych według roku urodzenia:
2008-2012,
2004-2007,
1999-2003.
W e-dzienniku Szkoły Podstawowej im. bł. o. Zbigniewa Strzałkowskiego
jest wiadomość na koncie rodziców o tym, kto jest w której kategorii.
 
Zgłoszenie udziału w eliminacjach: do soboty 11 stycznia 2020 r.
 
Wzór zgody rodziców na udział w turnieju dostarczane w dniu rozgrywek:
 

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW

 

………………………………………………

imię i nazwisko rodziców /opiekunów

……………………………………................

adres

……………………………………................

tel. kontaktowy

……………………………………................

PESEL dziecka

 

         Wyrażamy zgodę na udział syna …………………………………………..

w Dekanalnym Turniej Halowej Piłki Nożnej w PNH w dniu 18 stycznia 2020 r. w hali sportowej przy ul. Pszennej 10 w Tarnowie.

         Jednocześnie oświadczamy, że nie będziemy rościć sobie prawa do odszkodowania od organizatora w wyniku jakiegokolwiek urazu podczas turnieju.

         Oświadczamy że, dziecko jest zdrowe i nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych na udział w zawodach.

         Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka.
W razie decyzji lekarskiej o hospitalizacji, zobowiązuję się do odbioru dziecka ze szpitala.

 

                                                                                                                                                                                                          
                      data                                                                                                                                 podpis rodzica/opiekuna

 

Eliminacje dekanalne do mistrzostw Polski w halowej piłce nożnej (ciąg dalszy wiadomości)

Tarnów 18 stycznia 2020 r. – hala przy ul. Pszennej

 

Ministranci (2008-2012) – rozpoczęcie godz. 8.15

czas gry 1x10 min

Tarnowiec – Filipini

Zawada – Świebodzin

Tarnowiec – Zawada

Świebodzin – Filipini

Filipini – Zawada

Świebodzin – Tarnowiec

 

Lektorzy młodsi (2004-2007) – rozpoczęcie 9.30

czas gry 1x10 min

Misjonarze – Filipini

Szkaplerzna – Katedra

Zawada – Misjonarze

Szkaplerzna – Zawada

Filipini – Katedra

Misjonarze – Szkaplerzna

Zawada – Katedra

Szkaplerzna – Filipini

Katedra – Misjonarze

Zawada – Filipini

 

Lektorzy starsi (1999-2003) – rozpoczęcie 11.30

czas gry 1x10 min

Zawada – Tarnowiec

Filipini – Klikowa

Tarnowiec – Misjonarze

Zawada – Klikowa

Misjonarze – Filipini

Zawada – Misjonarze

Klikowa – Tarnowiec

Tarnowiec – Filipini

Klikowa – Misjonarze

Zawada – Filipini

 

Zakończenie ok. 13.30

 

Proszę dostarczyć karty zgłoszeń i zgody rodziców. Zawodnicy muszą posiadać legitymację szkolną lub inny dokument potwierdzający wiek. Bez legitymacji, w przypadku wątpliwości, mogą nie zostać dopuszczeni do rozgrywek. W czasie trwania rozgrywek z drużyną musi być obecny pełnoletni opiekun. Napoje i coś do jedzenia we własnym zakresie. Ze względów organizacyjnych proszę, by zawodnicy z poszczególnych kategorii wiekowych byli obecni 20 min przed rozpoczęciem rozgrywek. Koszt udziału w rozgrywkach w zależności od ilości zgłoszonych drużyn. (Filipini i Zawada – 150 zł, Misjonarze i Tarnowiec – 100zł, Katedra, Szkaplerzna, Świebodzin i Klikowa – 50 zł.)

 O kolejności drużyn w rozgrywkach decydują:

 1. Ilość zdobytych punktów (zwycięstwo = 3 pkt, remis = 1 pkt, porażka = 0 pkt)
 2. Korzystniejsza różnica bramek
 3. Przy dalszej równości większa ilość bramek zdobytych
 4. Wynik bezpośredniego meczu (tzw. „mała tabela” pomiędzy zainteresowanymi drużynami)

Do rozgrywek rejonowych przechodzą zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych.

 

**********************************************************************

 UWAGA!

Niżej między liniami podtrójną a podwójną - o PRZESZŁYCH wydarzeniach zapiski,
ułożone od wydarzeń najpóźniejszych 
(tuż pod linią potrójną)
do najwcześniejszych.

 
 

Wieść o losowaniu 1.03.2019 r. w piątek o g. 19

Najmłodsi są wylosowani jako drudzy rezerwowi dla turnieju diecezjalnego.

 

 


 

Wieść o sobocie 23.02.2019 r.

 

Rejonowy Turniej LSO w PNH w Wojniczu

hala sportowa przy Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego (ul. Szkolna 10) - otwarta od g. 8

Nasze 2 drużyny:

najstarsi grają od g. 9 do 11, a najmłodsi od 13 do 15 (II miejsce, więc czekają na losowanie 1 marca, czy będą w turnieju diecezjalnym).

Zawodnik musi mieć legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości potwierdzający wiek (aby go przedstawić drużynie przeciwnej lub organizatorom).

Zawodnik musi mieć na piśmie zgodę rodzica na udział w turnieju, zgodę na przetwarzanie danych osobowych i na publikację wizerunku.

Drużyna musi dostarczyć kartę zgłoszenia drużyny. Koszt udziału w rozgrywkach wynosi 100 zł od drużyny (wynajem hali, opłacenie sędziów, nagrody).

W czasie trwania rozgrywek z drużyną musi być obecny pełnoletni opiekun.

 

 


 

Wieść o sobocie 26.01.2019 roku:

 

Eliminacje dekanalne do mistrzostw Polski w halowej piłce nożnej

Tarnów 26 stycznia 2019 roku – hala przy ul. Pszennej w Tarnowie

Weźcie ze sobą pisemne zgody rodziców albo lepiej dajcie księdzu przed 26.01.2019 r. Oto ich tekst do podpisania:

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW

………………………………………………......                                                    ……………………………………...............

imię i nazwisko rodziców /opiekunów                                                                               adres

……………………………………................                                                     ……………………………………................

tel. kontaktowy                                                                                                                   PESEL dziecka 

         Wyrażamy zgodę na udział syna …………………………………………..
w Dekanalnym Turnieju Piłki Nożnej Halowej w dniu 26 stycznia 2019 r. w hali sportowej przy ul. Pszennej 10 w Tarnowie.

      Jednocześnie oświadczamy, że nie będziemy rościć sobie prawa do odszkodowania w wyniku jakiegokolwiek urazu podczas turnieju od organizatora. Oświadczamy, że dziecko jest zdrowe i nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka. W razie decyzji lekarskiej o hospitalizacji zobowiązuję się do odbioru dziecka ze szpitala.

                                                                                                                                                                                                          
                      data                                                                                                                                 podpis rodzica/opiekuna

 

LSO z roczników urodzenia 2007-2011: rozpoczęcie godz. 8.30

czas gry 1x10 min.

Misjonarze – MB Szkaplerzna

Tarnowiec – Filipini

Zawada – Misjonarze  6 : 0

MB Szkaplerzna – Tarnowiec

Filipini – Zawada  1 : 10

Misjonarze – Tarnowiec

MB Szkaplerzna – Filipini

Tarnowiec – Zawada  2 : 4

Filipini – Misjonarze

Zawada – MB Szkaplerzna  6 : 0

I miejsce: Zawada

Król strzelców: nasz

 

LSO z roczników urodzenia 2003-2006: rozpoczęcie 11.00

czas gry 2x6 min.

Gr. I

Gr. II

Misjonarze – Filipini

Tarnowiec – MB Szkaplerzna

Misjonarze – Tarnowiec

MB Szkaplerzna – Filipini

Misjonarze – MB Szkaplerzna

Filipini - Tarnowiec

Zawada – Katedra

Świebodzin – Klikowa

Katedra – Świebodzin

Klikowa – Zawada

Zawada – Świebodzin

Klikowa - Katedra


Zwycięzca Gr. I – Zwycięzca Gr. II

 

LSO z roczników urodzenia 1998-2002: rozpoczęcie 14.30

czas gry 2x7 min.

Misjonarze – Filipini

Zawada – Misjonarze

Filipini – Zawada

I miejsce: Zawada

Król strzelców: nasz

 

Proszę dostarczyć karty zgłoszeń i zgody rodziców. Zawodnicy muszą posiadać legitymację szkolną lub inny dokument potwierdzający wiek. Bez legitymacji, w przypadku wątpliwości, mogą nie zostać dopuszczeni do rozgrywek. W czasie trwania rozgrywek z drużyną musi być obecny pełnoletni opiekun. Napoje i coś do jedzenia we własnym zakresie. Ze względów organizacyjnych proszę, by zawodnicy z poszczególne kategorii wiekowych byli obecni 20 minut przed rozpoczęciem rozgrywek. Koszt udziału w rozgrywkach wynosi 50 zł od drużyny. O kolejności drużyn w rozgrywkach decydują:

 1. Ilość zdobytych punktów (zwycięstwo = 3 pkt, remis = 1 pkt, porażka = 0 pkt)
 2. Korzystniejsza różnica bramek
 3. Przy dalszej równości większa ilość bramek zdobytych
 4. Wynik bezpośredniego meczu (tzw. „mała tabela” pomiędzy zainteresowanymi drużynami)

Do rozgrywek rejonowych przechodzą zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych.

 

 


 

Wieść o sobocie 17.02.2018 roku:

 

Eliminacje rejonowe w sobotę 17 lutego 2018 r.

Były grupy 2- i 3-drużynowe w obu kategoriach wiekowych, gdzie byli nasi.

Nasze obie drużyny zajęły w grupach 2 miejsce.

 

 


 

Wieść o sobocie 10.02.2018 roku:

 

Eliminacje dekanalne w hali sportowej Zespołu Szkół Publicznych w Tarnowcu, w sobotę 10 lutego 2018 r.


Nasi z klas od III do V szkoły podstawowej grali tak:

Filipini – Maksymilian 0 : 2

Zawada – Szkaplerzna 8 : 1

Katedra – Filipini 5 : 1

Maksymilian – Zawada 0 : 7

Szkaplerzna – Katedra 0 : 5

Filipini – Zawada 0 : 15

Maksymilian - Szkaplerzna

I miejsce: Zawada. Król strzelców: nasz.

 

Nasi z klas od VI szkoły podstawowej do 3 gimnazjalnej grali tak:

I miejsce: Zawada. Król strzelców: nasz.

 

Nasi najstarsi z powodu kontuzji na WF-ie nie grali.

 

 


 

Wieść o sobocie 4.03.2017 roku:

Z zaproszenia:

Eliminacje dekanalne Mistrzostw LSO w Piłce Nożnej Halowej w hali sportowej I Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie

według poniższego regulaminu:

Zawody będą prowadzone wg przepisów PZPNH, wyłączając:
czas gry 2x5 minut ze zmianą stron,
odległość przy rzutach wolnych i rożnych wynosi 3 metry,
odległość przy autach wynosi 2 metry,
bramkarz wprowadza piłkę ręką z obrębu własnego pola karnego,
uderzenie piłki o sufit czy inną przeszkodę skutkuje rzutem wolnym,
zmiany dokonywane są systemem hokejowym w strefie zmian,
do gry używać należy miękkiego obuwia z jasną podeszwą
szósty faul jednej z drużyn powoduje rzut karny wykonywany z 6 metrów,
zakaz gry wślizgiem i ciałem (rzut wolny bezpośredni),
rzut karny egzekwowany jest z 6 metrów,
karą za brutalną grę są niebieskie lub czerwone kartki,
za niewykonanie w ciągu 5 sekund jakiegokolwiek rzutu lub wznowienia gry sędzia przyznaje rzut wolny pośredni dla drużyny przeciwnej,
w grze bierze udział czterech zawodników (w kategorii szkoły podstawowej - pięciu) i bramkarz,
kary: niebieska kartka – 2 minuty kary (za przekleństwo), czerwona kartka – wykluczenie do końca meczu. Za wybitnie niesportowe zachowanie (pobicie zawodnika, znieważenie sędziego) grozi dyskwalifikacja zawodnika bądź całej drużyny z rozgrywek,
sankcje karne mogą być wyciągane również w stosunku do zawodników rezerwowych, przebywających zarówno na ławce rezerwowej, jak i na całym obiekcie rozgrywek w czasie trwania meczów (warunkiem kary jest identyfikacja zawodnika potwierdzona przez świadka zajścia np. innego opiekuna),
za wybryki chuligańskie na boisku bądź obiekcie zawodnik lub cała drużyna będą zdyskwalifikowani do końca trwania rozgrywek,
za zniszczenia w szatni odpowiada drużyna, która ostatnio w niej przebywała,
w czasie rozgrywek zawodnik zobowiązany jest do posiadania legitymacji szkolnej i ministranckiej

W sprawach spornych, o ile nie rozwiązują ich przepisy PZPNH, decyduje organizator.

 

 • Drużyna gimnazjalna zajęła 3. miejsce i zapracowała na tytuł króla strzelców turnieju przyznany jednemu z niej!
 • Drużyna ze szkoły podstawowej była najmłodsza (nikogo na boisku z klasy VI, po jednym z klas V i IV) w turnieju, ale doszłaby do finałowej trójki drużyn (!!!), gdyby po zakończeniu meczów w swojej grupie wygrała w rzutach karnych...
   

 

  


 

Wieść o sobocie 20.02.2016 roku:

Z zaproszenia:

Rejonowy Turniej Halowej Piłki Nożnej LSO 20 lutego [2016 r.] na sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie.

Wpisowe (50 zł od każdej drużyny), kartę zgłoszeń i oświadczenia rodziców prosimy dostarczyć w dniu turnieju.
W przypadku nie dostarczenia wymienionych dokumentów drużyna może zostać nie dopuszczona do rozgrywek.
Bardzo prosimy, aby na turniej przybyć wcześniej (przed odpowiednią godziną dla każdej kategorii). Chcemy, aby turniej odbywał się planowo.

Regulamin przepisy gry Mistrzostw LSO Diecezji Tarnowskiej w Piłce Nożnej Halowej. Mecze będą trochę krótsze, gdyż salę gimnastyczną mamy dostępną między godz. 8.00 a 13.30.

 • Sala gimnastyczna będzie otwarta już od godz. 7.30. Wejście na salę dostępne od strony ul. Kopernika (NIE przez szkołę). Przy tym wejściu mamy też do dyspozycji parking.
 • Przypominamy również o obowiązku gry w obuwiu z jasną podeszwą!
 • Organizatorzy NIE zapewniają jedzenia i picia dla uczestników turnieju.

Szczegółowy plan rozgrywek w kategorii gimnazjum:

Rozpoczęcie turnieju dla tej kategorii – godz. 9:50

 1. Koszyce Wielkie

 2. Luszowice

 3. Wietrzychowice

 4. Wola Rzędzińska, Miłosierdzia Bożego

 5. Zawada

 

mecz

wynik

Koszyce Wielkie – Luszowice

 

Wietrzychowice – Wola Rzędzińska

 

Zawada – Koszyce Wielkie

 

Luszowice – Wietrzychowice

 

Wola Rzędzińska – Zawada

 

Koszyce Wielkie – Wietrzychowice

 

Luszowice – Wola Rzędzińska

 

Zawada – Wietrzychowice

 

Koszyce Wielkie – Wola Rzędzińska

 

Luszowice – Zawada

 

 

 


 

Wieść o sobocie 13.02.2016 roku:

 

Eliminacje dekanalne

należące do XI Mistrzostw Polski w Piłce Nożnej Halowej LSO o puchar „Króluj nam Chryste” /”KnC”/ i X Mistrzostw LSO Diecezji Tarnowskiej w Piłce Nożnej Halowej

Autobus linii 227!

W hali sportowej I Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie przy WSD. Rozpoczęcie rozgrywek o godz. 10.30. Od każdej drużyny - opłata wpisowa w 50 zł na pokrycie kosztów eliminacji. Wyżywienie i napoje drużyny zapewniają sobie we własnym zakresie. Ks. Organizator przeprosił za podanie terminu rozgrywek na parę dni przed nimi...

Drużyna składa się maksymalnie z 10 zawodników. 

 • kategoria ministrantów szkół podstawowych /roczniki urodzenia 2003 – 2006/- na boisku 5 zawodników i bramkarz.
  2 drużyny, ale 2 mecze: remis 1:1 i przegrana.

 • kategoria ministrantów i lektorów szkół gimnazjalnych /roczniki urodzenia 2000 – 2002/ - na boisku 4 zawodników i bramkarz.
  5 drużyn, jedna grupa, 4 mecze, wszystkie wygrane.
  I miejsce. Awans do eliminacji rejonowych, które będą w sobotę 20 lutego w tym samym miejscu. 
  (...)

 • kategoria lektorów szkół ponadgimnazjalnych /roczniki urodzenia 1996 – 1999/: Nikt nie grał...

 

 


 

Wieść o sobocie 14.03.2015 roku:

 

W Turnieju Diecezjalnym LSO w PNH w Brzesku w kategorii gimnazjum NASI grali w grupie C:
0:0, 0:1 (ze zwycięzcą turnieju!) i 1:1.
III miejsce w czterodrużynowej grupie.

 

IX Mistrzostwa Diecezji Tarnowskiej Liturgicznej Służby Ołtarza
w Piłce Nożnej Halowej w Brzesku dnia 14 marca 2015 r.

 

Plan turnieju:

8:00 – 8:50 – zgłaszanie drużyn do turnieju: Aula Chrystusa Króla (dolny Kościół)

9:00 – Msza św. w Kościele św. Jakuba Apostoła i NMP Matki Kościoła w Brzesku
(Lektorzy i Ministranci - w strojach liturgicznych; Kapłani - zaproszeni do koncelebry)

9:50 – Przejazd na hale sportowe Brzesko i Jadowniki

 

Kategorie:

1) Kategoria Szkoła Podstawowa (rocznik 2002 - 2005) – Hala przy Publicznym Gimnazjum w Jadownikach ul. Szkolna 7

2) Kategoria Szkoła Gimnazjalna (rocznik 1999 - 2001) – Hala przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku ul. Piastowska 2
MAPA 

3) Kategoria Szkoła Ponadgimnazjalna (rocznik 1995 - 1998) – Hala przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brzesku ul. Okulickiego 2

 

10:30 – Rozpoczęcie turnieju

Wypełnioną Kartę zgłoszenia składamy w dniu przyjazdu w Auli Chrystusa Króla.

Zwycięskie drużyny w każdej kategorii awansują do Mistrzostw Polski LSO w Piłce Nożnej Halowej, które odbędą się w Elblągu w dniach 1-2 maja 2015 r.

 

Ważne informacje!!!

W turnieju może maksymalnie brać udział 16 zespołów (11 drużyn zwycięskich w okręgu oraz 5 drużyn z dziką kartą - kto pierwszy ten lepszy).

Drużyna może składać się maksymalnie z 10 zawodników. W czasie rozgrywania meczów występuje 4 zawodników na boisku + bramkarz.

Proszę o przestrzeganie „przedziałów wiekowych” i ilości osób w składzie drużyny.

Każdy zawodnik powinien obowiązkowo przywieźć z sobą legitymację ministrancką lub lektorską w celu sprawdzenia czy faktycznie jest lektorem lub ministrantem.
(Uwaga: Na rzecz LSO Parafii Zawada świadczy ks. PROBOSZCZ zamiast legitymacji...)

Wpisowe w kwocie 150 zł należy wpłacić do dnia 7 marca przelewem na konto bankowe.

 

 


 

Wieść o sobocie 28.02.2015 roku:

 

W Rejonowym Turnieju LSO w PNH w Tarnowie brały udział obie nasze drużyny, bo zajęły I miejsca w Turnieju Dekanalnym 16.II (zobacz niżej).

Gimnazjaliści - I miejsce, więc mają prawo do gry w Turnieju Diecezjalnym w Brzesku w sobotę 14.III.2015 r.

Uczniowie Szkoły Podstawowej - III miejsce.

Więc - kolejne 2 puchary. smile

 

UWAGA!

W czwartek 19.02.2015 r. po południu zaszły zmiany w porządku turnieju,
bo zgłosił się jeszcze dekanat Tarnów Zachód.

Plany sportowe w duchowym rozwoju uczniów Jezusa należących do LSO
po zajęciu przez obie nasze drużyny I miejsca w turnieju dekanalnym:

↓↓↓

Drużyny zgłoszone do Rejonowego Turnieju LSO w piłce nożnej halowej – w ramach eliminacji do mistrzostw Polski (sobota, 28 lutego 2015 r.sala sportowa przy I Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie, obok Seminarium Duchownego, g. 8:30):

 

Szkoła Podstawowa (5 drużyn): Luszowice, Pleśna, Pogórska Wola, Wietrzychowice, Zawada (1 drużyna nie przyjechała)

Gimnazjum (4 drużyny): Luszowice, Pleśna, Pogórska Wola, Zawada

Szkoła Średnia: Koszyce Małe, Tarnów-Krzyż, Tarnów-Miłosierdzie, Wola Rzędzińska, Wietrzychowice

 • Obuwie z jasnymi podeszwami (...).

 • Białe (jasne...) koszulki, czarne (ciemne...) spodenki.

 • NOWE oświadczenia rodziców o zgodzie na udział w turnieju,
  w całości napisane ręcznie 
  (żeby nie rozdawać druków na feriach);
  treść jak poprzednio
  ale 
  data turnieju - to 28.02.2015 r.

 • Pokarm i napój.

 • Kultura korzystania z wypożyczonej sali sportowej i z szatni.

 • Wpłacenie „wpisowego” 50 zł od drużyny (na koszty wypożyczenia sali, puchary, dyplomy, pracę sędziego).

 • Autobus linii 227:
  do Tarnowa 7:46 
  (wysiadamy przy cmentarzu),
  z Tarnowa 13:41 ALBO...

Wejście do sali sportowej odbywać się będzie tylko od strony wewnętrznego parkingu (nie przez szkołę) przez bramę od ul. Kopernika.

Drużyny rozegrają mecze w swoich grupach na zasadzie każdy z każdym. Ilość zdobytych punktów decyduje o zajętym w turnieju miejscu.

Drużyny, które zajmą pierwsze miejsca, mają prawo wystartować w rozgrywkach diecezjalnych (obowiązek zgłoszenia tych drużyn spoczywa na Księdzu Opiekunie tej drużyny – do 1 marca, według wskazówek podanych na stronie LSO Diecezji Tarnowskiej).

 

Porządek turnieju:

 

   8:30 otwarcie sali, możliwość wejścia do szatni (wejście do sali od strony boiska szkolnego),
          rozgrzewka

   8:45 przywitanie, modlitwa, przedstawienie regulaminu zawodów

   9:00 Luszowice – Pleśna

   9:10 Pogórska Wola – Wietrzychowice

   9:20 Luszowice – Pleśna

   9:30 Pleśna – Zawada

   9:40 Luszowice – Pogórska Wola

   9:50 Pogórska Wola – Zawada  0 : 1

10:00 Pleśna – Pogórska Wola

10:10 Luszowice – Zawada

10:20 Luszowice – Pogórska Wola

10:30 Pleśna – Wietrzychowice

10:40 Pogórska Wola – Zawada

10:50 Pleśna – Zawada  1 : 3

11:00 Luszowice – Wietrzychowice

11:10 Luszowice – Zawada  2 : 2

11:20 Wietrzychowice – Zawada

11:30 Pleśna – Pogórska Wola

11:30 przerwa – ogłoszenie wyników dla ministrantów ze szkoły podstawowej i gimnazjum

11:50 Koszyce – Krzyż

12:00 Miłosierdzie – Wola Rzędzińska

12:10 Koszyce – Wietrzychowice

12:20 Krzyż – Miłosierdzie

12:30 Wola Rzędzińska – Wietrzychowice

12:40 Koszyce – Miłosierdzie

12:50 Krzyż – Wola Rzędzińska

13:00 Miłosierdzie – Wietrzychowice

13:10 Koszyce – Wola Rzędzińska

13:20 Krzyż – Wietrzychowice

ok. 13:50 ogłoszenie pozostałych wyników i zakończenie

 

 


 

Wieść o poniedziałku 16.02.2015 roku:

 

Po Dekanalnym Turnieju, posiłku i powrocie na szczyt góry obu drużyn LSO
służących w kościele parafialnym pw. św. Marcina w Zawadzie

franciszkanie (i proboszcz w Zawadzie) poznali termin beatyfikacji
męczennika o. Zbigniwea Strzałkowskiego,

parafianina Zawady,
ucznia Szkoły Podstawowej w Zawadzie i jej Patrona od 14.10.1996 roku.

A w ubu kategoriach wiekowych z udziałem Zawady
pierwsze miejsce zajęła Zawada...
Nie było nas na turnieju w 2014 roku, bo przyjmowaliśmy gości „Otwartego Dnia Szkoły
...

smile Dla chwały Bożej i dla pożytku wszystkich zawodników turnieju
dziękujemy Ci, Ojcze Zbigniewie,
za sportowe wstawiennictwo u Boga.

Drużyny zgłoszone do Dekanalnego Turnieju LSO w piłce nożnej halowej – w ramach eliminacji do mistrzostw Polski (16 lutego 2015 r., Tarnów – sala sportowa przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Reymonta 30, wejście od ul. Kościuszki, blisko ZUS-u, rozpoczęcie o godz. 10.00)

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

Szkoła Średnia

Klikowa

Maksymilian

Miłosierdzie

Zawada

Klikowa

Maksymilian

Miłosierdzie

Świebodzin

Zawada

Klikowa

Miłosierdzie

 

Porządek turnieju:

  9:30 otwarcie sali, możliwość wejścia do szatni (wejście do sali od strony boiska szkolnego), rozgrzewka

10:00 przywitanie, modlitwa, przedstawienie regulaminu zawodów

10:15 Klikowa - Maksymilian

10:30 Miłosierdzie - Zawada   0 : 4

10:45 Klikowa -Maksymilian

11:00 Miłosierdzie - Świebodzin

11:15 Klikowa - Miłosierdzie

11:30 Maksymilian - Zawada   1 : 2

11:45 Klikowa – Zawada   1 : 2

12:00 Maksymilian – Miłosierdzie

12:15 Klikowa - Zawada   1 : 4

12:30 Maksymilian – Miłosierdzie

12:45 Klikowa - Świebodzin

13:00 Maksymilian - Zawada   0 : 8

13:15 Klikowa – Miłosierdzie

13:30 Świebodzin – Zawada   2 : 5

13:45 Klikowa – Miłosierdzie

14:00 Maksymilian – Świebodzin

14:15 Miłosierdzie - Zawada   0 : 8

 • Obuwie z jasnymi podeszwami (chyba że...).

 • Białe (jasne...) koszulki, czarne (ciemne...) spodenki.

 • Oświadczenia rodziców o zgodzie na udział w turnieju.

 • Pokarm i napój.

 • Przybycie drużyn (oczywiście w miarę możliwości) tak, by o 10.00 rozpocząć turniej wspólną modlitwą (szkoła podstawowa i gimnazjum).

 • Wchodzenie do sali sportowej od strony boiska (inne wejścia będą zamknięte). Wjazd na boisko będzie otwarty i tam można zostawić samochody (wjazd od ul. Kościuszki).

 • Kultura korzystania z wypożyczonej sali sportowej i z szatni.

 • Wpłacenie „wpisowego” 50 zł od drużyny (na koszty wypożyczenia sali, puchary, dyplomy, pracę sędziego).

 • Autobus linii 227:

  Dla szkoły podstawowej:
   Zawada 8:05 (z KSIĘDZEM) —› Tarnów, plac ks. Popiełuszki koło kościoła księży misjonarzy św. Rodziny 8:26;
  Tarnów, Planty 13:34 —› Zawada 13:55 ALBO...

  Dla gimnazjum: jak wyżej albo Zawada 10:20 —› Tarnów, plac ks. Popiełuszki koło kościoła księży misjonarzy św. Rodziny 10:39;
  Tarnów, Planty 15:29 —› Zawada 15:50 ALBO...

 

 


 

Wieść o sobocie 2.03.2013 roku:

 

W sobotę 2 marca 2013 r. (hala sportowa przy I Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie, obok Wyższego Seminarium Duchownego) był Dekanalny Turniej LSO w piłce nożnej halowej w ramach eliminacji do mistrzostw Polski. 

Mecze trwały po 15 minut.

 • szkoły podstawowe (roczniki 2000 - 2003): 6 drużyn.
 • gimnazja (roczniki 1997 - 1999): tylko 2 drużyny w tym roku. 
 • szkoły średnie (roczniki 1993 - 1996):  tylko 2 drużyny w tym roku.

smile 

3 miejsce naszej młodszej drużyny i minimalna różnica między grą naszej starszej drużyny a grą zwycięzców.

Oto cytat z Regulaminu Mistrzostw LSO Diecezji Tarnowskiej w Piłce Nożnej Halowej:

„Z doświadczenia poprzednich lat przestrzegamy, że nie będzie litości dla cwaniaczków, którzy za wszelką cenę chcą wygrać, a nie koniecznie mają coś wspólnego ze Służbą Liturgiczną. Prosimy, aby księża i opiekunowie byli przede wszystkim pierwszymi organizatorami naszych Mistrzostw”.

 

 Nowość, bo artykuł nowy albo zmieniony, ale - błagam - klikaj zakładkę Ogłoszenia (link jest blisko)

Mapa

© 2017 Parafia św. Marcina w Zawadzie

Szukaj