Rady Parafialne Duszpasterska i Gospodarcza

Rady Parafialne Duszpasterska i Gospodarcza


Parafialna Rada Duszpasterska 
(od 22.10.2017 r.; wybory ponowne: w 2022 r.)

Ks. Proboszcz (przewodniczący)

Cebula Wojciech

Tyrka Wiesław (zastępca przewodniczącego)

Żydowska Elżbieta (sekretarz)

Srebro Robert

Więckowski Mariusz

Partyński Zbigniew

Rydz Paweł

Broniec Ewa

Chwastowski Wojciech

Wojtanowska Bernadeta

Zając Edward

Szczyrek Kazimierz

Habel Mariusz (z Akcji Katolickiej)

Turaj Maria (z parafialnej Caritas)

Pieprzyk Jadwiga (z młodzieży)

Srebro Jakub (z młodzieży)

 

Ze Statutu Rad Duszpasterskich:

Za swój podstawowy cel Rada Duszpasterska ma współodpowiedzialne wspieranie kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego danej wspólnoty. Realizując ten cel opracowuje ona roczne plany duszpasterskie, animuje działalność grup duszpasterstwa specjalistycznego, koordynuje prowadzone formy duszpasterstwa, inspiruje działalność charytatywną, troszczy się o podejmowanie inicjatyw dusz­pasterskich uwzględniających zachodzące przemiany społeczno-kulturowe.

  

Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego bardzo prosi o w miarę szybkie zgłoszenie uczestników na Dni skupienia (Rekolekcje) dla członków Parafialnych Rad Duszpasterskich, które odbędą się w Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnym Diecezji Tarnowskiej ARKA w Gródku nad Dunajcem w dwóch terminach:

.........................  (dekanaty: ..., Tarnów-Południe, ...);

.........................  (dekanaty: ...).

 Zgłaszanie osób do Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie: do dnia - odpowiednio: ..... i .....

 Parafia płaci za pobyt.

 

 

 

Parafialna Rada Gospodarcza (Ekonomiczna):

Turaj Kazimierz

Wilk Grzegorz

Wzorek Stanisław


parafialne konto bankowe
:
Bank Pekao SA
51 1240 1910 1111 0000 0897 9346

Nowość, bo artykuł nowy albo zmieniony, ale - błagam - klikaj zakładkę Ogłoszenia (link jest blisko)

Mapa

© 2017 Parafia św. Marcina w Zawadzie

Szukaj